T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020APRÍL

Počet albumov v tomto archíve: 23 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 841 fotografií.Missa Chrismatis v košickej katedrále s arcibiskupom Go! 080 fotografií

Pamiatka na ustanovenie Eucharistie a kňazstva Go! 009 fotografií

Krížová cesta veriacich na hrabovskú kalváriu Go! 194 fotografií

Obrady Veľkého Piatku s diakonom Jankom Go! 020 fotografií

Vigília Vzkriesenia Pána v Hrabovci nad Laborcom Go! 050 fotografií

Veľkonočná Nedeľa s pátrom Dušanom Šimaľom v Jabloni Go! 007 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: My Arrival into the Prague Go! 028 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: Preparation of backstage Go! 017 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: Lunch with Roxette fans Go! 018 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: Incoming Per and his gang Go! 020 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: Martinique singing Go! 010 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: LIVE CONCERT IN LUCERNA!!! Go! 025 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: BONUS FROM CONCERT! Go! 020 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: Signing after the concert Go! 045 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: Breakfast with the gang (1) Go! 040 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: Breakfast with the gang (2) Go! 026 fotografií

Sympózium Etnopedagogické a muzikoterape... I. Go! 065 fotografií

Sympózium Etnopedagogické a muzikoterape... II. Go! 075 fotografií

Absolventský koncert Lucie Knotekovej Go! 006 fotografií

Sympózium: Koncert rodinnej skupiny Muzikantika Go! 007 fotografií

Sympózium Etnopedagogické a muzikoterape... III. Go! 049 fotografií

Divadelné scénky v podaní slovenčinárov FF KU Go! 015 fotografií

Sympózium Etnopedagogické a muzikoterape... IV. Go! 015 fotografií