T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 20.0301.20
Last updated: 1. marca 2020APRIL

The number of albums in this archive: 23 albums.

The number of photographs in all albums: 841 photographs.Missa Chrismatis v košickej katedrále s arcibiskupom Go! 080 photographs

Pamiatka na ustanovenie Eucharistie a kňazstva Go! 009 photographs

Krížová cesta veriacich na hrabovskú kalváriu Go! 194 photographs

Obrady Veľkého Piatku s diakonom Jankom Go! 020 photographs

Vigília Vzkriesenia Pána v Hrabovci nad Laborcom Go! 050 photographs

Veľkonočná Nedeľa s pátrom Dušanom Šimaľom v Jabloni Go! 007 photographs

Per Gessle in Prague 2009: My Arrival into the Prague Go! 028 photographs

Per Gessle in Prague 2009: Preparation of backstage Go! 017 photographs

Per Gessle in Prague 2009: Lunch with Roxette fans Go! 018 photographs

Per Gessle in Prague 2009: Incoming Per and his gang Go! 020 photographs

Per Gessle in Prague 2009: Martinique singing Go! 010 photographs

Per Gessle in Prague 2009: LIVE CONCERT IN LUCERNA!!! Go! 025 photographs

Per Gessle in Prague 2009: BONUS FROM CONCERT! Go! 020 photographs

Per Gessle in Prague 2009: Signing after the concert Go! 045 photographs

Per Gessle in Prague 2009: Breakfast with the gang (1) Go! 040 photographs

Per Gessle in Prague 2009: Breakfast with the gang (2) Go! 026 photographs

Sympózium Etnopedagogické a muzikoterape... I. Go! 065 photographs

Sympózium Etnopedagogické a muzikoterape... II. Go! 075 photographs

Absolventský koncert Lucie Knotekovej Go! 006 photographs

Sympózium: Koncert rodinnej skupiny Muzikantika Go! 007 photographs

Sympózium Etnopedagogické a muzikoterape... III. Go! 049 photographs

Divadelné scénky v podaní slovenčinárov FF KU Go! 015 photographs

Sympózium Etnopedagogické a muzikoterape... IV. Go! 015 photographs