T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020NOVEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 22 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.048 fotografií.Koncert Janky Pastorkovej z diel francúzskej hudby Go! 075 fotografií

Spevácky koncert jednej nemenovanej speváčky... Go! 039 fotografií

Akadem 2009: Svätá omša s biskupom a koncert S2G Band Go! 200 fotografií

Akadem 2009: Blok prednášok s pozvanými hosťami Go! 090 fotografií

Akadem 2009: Svätá omša s biskupom Milanom Chuturom Go! 099 fotografií

Akadem 2009: Workshopy s pozvanými hosťami Go! 069 fotografií

Akadem 2009: Workshop s Marošom Kuffom u sestričiek Go! 060 fotografií

Akadem 2009: Tanečné vystúpenie Pavla Danka Go! 030 fotografií

Akadem 2009: Koncert skupiny Enter The God Zone Go! 100 fotografií

Akadem 2009: Nočná adorácia vo farskom kostole Go! 010 fotografií

Akadem 2009: Divadelné predstavenie Jób (UPeCe BA) Go! 035 fotografií

Akadem 2009: Súťaž s Katolíckymi novinami Go! 048 fotografií

Akadem 2009: Svätá omša s biskupom Tomášom Galisom Go! 091 fotografií

Akadem 2009: Svätá omša II. + Spoločné fotografovanie Go! 067 fotografií

Zábavný večer: Katolícka univerzita má talent! Go! 276 fotografií

Odpustová slávnosť ku cti sv. Alberta Veľkého Go! 077 fotografií

Diskusia a rozhovor s rektorom KU Zasępom Go! 058 fotografií

Interný koncert študentov Katedry hudby Go! 098 fotografií

Rektor KU Zasępa odovzdal medailu biskupovi Tondrovi Go! 076 fotografií

Medzinárodná konferencia v Levoči (1. časť) Go! 236 fotografií

Medzinárodná konferencia v Levoči (2. časť) Go! 162 fotografií

Filmový festival Jeden svet 2009 v RK Go! 052 fotografií