T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020APRÍL

Počet albumov v tomto archíve: 30 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.762 fotografií.Missa Chrismatis v košickom dóme s arcibiskupom Tkáčom Go! 195 fotografií

Zelený Štvrtok v Hrabovci nad Laborcom s pátrom Šimaľom Go! 039 fotografií

Krížová cesta veriacich z farnosti na Hrabovský vrch Go! 150 fotografií

Obrady Veľkého Piatku vo farskom kostole a pašie Go! 040 fotografií

Vigília Vzkriesenia Pána vo Veľkých Chlievanoch Go! 052 fotografií

XXI. Annual Colloquium ACISE: Holy Mass with bishop Go! 044 fotografií

XXI. Annual Colloquium ACISE: Incoming people Go! 044 fotografií

XXI. Annual Colloquium ACISE: Opening Ceremony Go! 084 fotografií

XXI. Annual Colloquium ACISE: Break after first section Go! 047 fotografií

XXI. Annual Colloquium ACISE: Working Section B Go! 035 fotografií

XXI. Annual Colloquium ACISE: Working Section C Go! 032 fotografií

XXI. Annual Colloquium ACISE: Working Section D Go! 035 fotografií

Štátny tajomník Peter Sika sa stretol so študentami PF KU Go! 014 fotografií

XXI. Annual Colloquium ACISE: Working Section E Go! 040 fotografií

Veľvyslanec SR vo Vatikáne Jozef Dravecký s rektorom KU Go! 016 fotografií

XXI. Annual Colloquium ACISE: Working Section F Go! 044 fotografií

Pohrebné obrady a svätá omša za zosnulú Júliu Šefčíkovú Go! 070 fotografií

Fakulta zdravotníctva KU: Omša s biskupom Tondrom Go! 064 fotografií

Fakulta zdravotníctva KU: Posvätenie novej budovy Go! 060 fotografií

Fakulta zdravotníctva KU: Priestory, učebne, kancelárie Go! 058 fotografií

Koncert Pocta pre Katolícku univerzitu v Ružomberku Go! 134 fotografií

7. ročník súťaže ŠUČ na KU: Otvorenie dekanom fakulty Go! 023 fotografií

7. ročník súťaže ŠUČ na KU: Súťaž v hre na klavíri Go! 043 fotografií

7. ročník súťaže ŠUČ na KU: Súťaž v hre na organe Go! 048 fotografií

7. ročník súťaže ŠUČ na KU: Vyhlásenie výsledkov 1. dňa Go! 032 fotografií

7. ročník súťaže ŠUČ na KU: Koncert porotcov ŠUČ Go! 064 fotografií

7. ročník súťaže ŠUČ na KU: Súťaž v sólovom speve Go! 060 fotografií

7. ročník súťaže ŠUČ na KU: Súťaž v štvorručnej hre Go! 019 fotografií

7. ročník súťaže ŠUČ na KU: Vyhlásenie výsledkov 2. dňa Go! 056 fotografií

2. ročník benefičnej akcie KU: Pomáhať (je) umením Go! 120 fotografií