T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020JÚN

Počet albumov v tomto archíve: 27 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 3.349 fotografií.Galakoncert pedagógov ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku Go! 174 fotografií

Komorný koncert z tvorby skladateľa Pavla Kršku Go! 074 fotografií

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho u jezuitov: Sv. omša Go! 106 fotografií

Stretnutie s pátrom Štefanom Halienkom a výstava fotografií Go! 139 fotografií

Promócie magistrov Filozofickej fakulty KU Go! 113 fotografií

Stretnutie pedagógov a zamestnancov PF KU pri guláši Go! 038 fotografií

Príjimacie konanie PhD na Katedru hudby Go! 004 fotografií

Promócie bakalárov Filozofickej fakulty KU Go! 205 fotografií

Diakonská vysviacka košických bohoslovcov: Svätá omša Go! 198 fotografií

Diakonská vysviacka košických bohoslovcov: AbÚ a pohostenie Go! 078 fotografií

Piotr Rubik LIVE in Trnava: Príprava pódia Go! 022 fotografií

Piotr Rubik LIVE in Trnava: Tlačová konferencia Go! 099 fotografií

Piotr Rubik LIVE in Trnava: Pred generálnou skúškou Go! 063 fotografií

Piotr Rubik LIVE in Trnava: Generálna skúška Go! 184 fotografií

Piotr Rubik LIVE in Trnava: Pred začiatkom koncertu Go! 159 fotografií

Piotr Rubik LIVE in Trnava: Cantobiografia Santo Subito (1) Go! 280 fotografií

Piotr Rubik LIVE in Trnava: Cantobiografia Santo Subito (2) Go! 280 fotografií

Piotr Rubik LIVE in Trnava: Autogramiáda po koncerte Go! 185 fotografií

Piotr Rubik LIVE in Trnava: Fotografie kamerou Sony Go! 055 fotografií

Promócie magistrov PF KU: Učiteľské odbory (aj HV) Go! 046 fotografií

Promócie magistrov PF KU: Sociálna práca DFP Go! 160 fotografií

Promócie magistrov PF KU: Sociálna práca DFK (B-K) Go! 137 fotografií

Promócie magistrov PF KU: Sociálna práca DFK (L-Ž) Go! 136 fotografií

Promócie bakalárov PF KU: Učiteľské predmety Go! 124 fotografií

100 rokov od konsekrácie kostola a fary v Černovej Go! 100 fotografií

Pohrebná svätá omša pátra Štefana Halienku SJ Go! 126 fotografií

Pohrebné obrady pátra Štefana Halienku SJ Go! 064 fotografií