T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020Archív fotografií za rok 2011

Počet albumov v tomto archíve: 92 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 7.508 fotografií.
JANUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 8 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 490 fotografií.

FEBRUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 8 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 325 fotografií.

MAREC

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

APRÍL

Počet albumov v tomto archíve: 15 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 753 fotografií.Františkáni na Katolíckej univerzite v Ružomberku Go! 049 fotografií

Pôstna duchovná obnova na KU s prof. Jozefom Leščinským Go! 058 fotografií

KU: Čo hľadá obyčajný človek Igor Matovič v politike? Go! 110 fotografií

Czeslaw Freund z Akademie Muzycznej v Katowicich na KU Go! 011 fotografií

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Otvorenie súťaže Go! 036 fotografií

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Súťaž v hre na klavíri Go! 014 fotografií

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Súťaž v hre na organe Go! 060 fotografií

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Vyhlásenie výsledkov 1. dňa Go! 040 fotografií

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Koncert porotcov ŠUČ Go! 035 fotografií

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Fotografie z videokamery Go! 085 fotografií

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Vyhlásenie výsledkov 2. dňa Go! 060 fotografií

(Upršaná) Krížová cesta na Ružomberskú kalváriu (cam) Go! 045 fotografií

Koncert Dagmar Zelenkovej a Václava Krahulíka z UJEP Go! 040 fotografií

Krížová cesta zamestnancov, pedagógov a študentov KU Go! 030 fotografií

Prednáška Mirona Zelinu: Hľadanie dobra v človeku... Go! 080 fotografiíMÁJ

Počet albumov v tomto archíve: 8 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 683 fotografií.

JÚN

Počet albumov v tomto archíve: 25 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 3.192 fotografií.Vigília Zoslania Ducha Svätého v Rybárpoli s kaplánmi UPaC Go! 027 fotografií

Promócie absolventov FF KU: Učiteľské programy (Mgr.) Go! 145 fotografií

Promócie absolventov FF KU: Neučiteľské programy (Mgr.) Go! 150 fotografií

Promócie v Poprade: Svätá omša so Štefanom Sečkom Go! 120 fotografií

Promócie absolventov IMaCR PF KU v Poprade (mgr) Go! 100 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): IMaCR PF KU v Poprade (mgr) Go! 200 fotografií

Promócie absolventov IMaCR PF KU v Poprade (bc) Go! 050 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): IMaCR PF KU v Poprade (bc) Go! 150 fotografií

Promócie absolventov PF KU: Predškol. a el. ped. D+E (Bc.) Go! 097 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): Predškol. a el. ped. D+E (Bc.) Go! 180 fotografií

Promócie absolventov PF KU: Sociálna práca D+E (Bc.) Go! 080 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): Sociálna práca D+E (Bc.) Go! 160 fotografií

Promócie absolventov PF KU: Učiteľské programy D+E (Bc.) Go! 184 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): Učiteľské programy D+E (Bc.) Go! 240 fotografií

Promócie absolventov PF KU: Učiteľské programy (Mgr.) Go! 136 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): Učiteľské programy (Mgr.) Go! 235 fotografií

Promócie absolventov PF KU: Sociál. práca - denné (Mgr.) Go! 170 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): Sociál. práca - denné (Mgr.) Go! 210 fotografií

Promócie absolventov PF KU: Sociál. práca - externé (Mgr.) Go! 150 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): Sociál. práca - externé (Mgr.) Go! 200 fotografií

1. výročie smrti pátra Halienku: Stretnutie na univerzite Go! 016 fotografií

1. výročie smrti pátra Halienku: Premietanie dokumentu Go! 114 fotografií

1. výročie smrti pátra Halienku: Svätá omša u jezuitov Go! 027 fotografií

1. výročie smrti pátra Halienku: Stretnutie pri hrobe Štefana Go! 033 fotografií

1. výročie smrti pátra Halienku: Agapé po putovaní Go! 018 fotografiíJÚL

Počet albumov v tomto archíve: 4 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 670 fotografií.

AUGUST

Počet albumov v tomto archíve: 6 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 577 fotografií.

SEPTEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 2 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 140 fotografií.

OKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 9 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 388 fotografií.

NOVEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 4 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 215 fotografií.

DECEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 3 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 75 fotografií.