T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 19.1210.23
Last updated: 10. decembra 2019APRIL

The number of albums in this archive: 24 albums.

The number of photographs in all albums: 1.563 photographs.66. výročie oslobodenia mesta Ružomberok (spomienka) Go! 090 photographs

Františkáni na Katolíckej univerzite v Ružomberku Go! 049 photographs

Pôstna duchovná obnova na KU s prof. Jozefom Leščinským Go! 058 photographs

KU: Čo hľadá obyčajný človek Igor Matovič v politike? Go! 110 photographs

Czeslaw Freund z Akademie Muzycznej v Katowicich na KU Go! 011 photographs

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Otvorenie súťaže Go! 036 photographs

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Súťaž v hre na klavíri Go! 014 photographs

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Súťaž v hre na organe Go! 060 photographs

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Vyhlásenie výsledkov 1. dňa Go! 040 photographs

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Koncert porotcov ŠUČ Go! 035 photographs

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Fotografie z videokamery Go! 085 photographs

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Vyhlásenie výsledkov 2. dňa Go! 060 photographs

(Upršaná) Krížová cesta na Ružomberskú kalváriu (cam) Go! 045 photographs

Koncert Dagmar Zelenkovej a Václava Krahulíka z UJEP Go! 040 photographs

Krížová cesta zamestnancov, pedagógov a študentov KU Go! 030 photographs

Missa Chrismatis v košickom dóme s arcibiskupom Boberom Go! 219 photographs

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2011: Sv. omša v Slovenskom Krivom Go! 040 photographs

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2011: Svätá omša v Hrabovci n/L. Go! 050 photographs

Krížová cesta veriacich z farnosti na Jablonský vrch Go! 100 photographs

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2011: Obrady Veľkého Piatku Go! 045 photographs

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2011: Svätenie veľkonočných jedál Go! 103 photographs

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2011: Vigília Vzkriesenia Pána Go! 103 photographs

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2011: Veľkonočná nedeľa Go! 060 photographs

Prednáška Mirona Zelinu: Hľadanie dobra v človeku... Go! 080 photographs