T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020JÚN

Počet albumov v tomto archíve: 57 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 6.122 fotografií.Potulky po Spišskej Kapitule a historická knižnica Go! 048 fotografií

Životné jubileum 75 rokov biskupa Františka Tondru (1/3) Go! 144 fotografií

Životné jubileum 75 rokov biskupa Františka Tondru (2/3) Go! 129 fotografií

Životné jubileum 75 rokov biskupa Františka Tondru (3/3) Go! 065 fotografií

Odpustová slávnosť Nanebovstúpenia Pána Go! 065 fotografií

Zo zákulisia koncertu ROXETTE: Dopoludnia a príchod busov Go! 080 fotografií

Zo zákulisia koncertu ROXETTE: Prílet Pera a Marie do Košíc Go! 031 fotografií

Zo zákulisia koncertu ROXETTE: Popoludnie v Steel Arene Go! 038 fotografií

Zo zákulisia koncertu ROXETTE: Minúty pred koncertom Go! 047 fotografií

Zo zákulisia koncertu ROXETTE: Stretnutie s Perom a Marie Go! 042 fotografií

Vigília Zoslania Ducha Svätého v Rybárpoli s kaplánmi UPaC Go! 027 fotografií

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého na Magurke s dp. M. Regecom Go! 040 fotografií

Umelecké pásmo o Munkovi: Mučeníci lásky ku Kristovi Go! 050 fotografií

Úplné zatmenie mesiaca pozorované z Ružomberka Go! 010 fotografií

Promócie absolventov FF KU: Učiteľské programy (Mgr.) Go! 145 fotografií

Promócie absolventov FF KU: Neučiteľské programy (Mgr.) Go! 150 fotografií

Diakonska vysviacka spišských bohoslovcov na Kapitule (1) Go! 125 fotografií

Diakonska vysviacka spišských bohoslovcov na Kapitule (2) Go! 145 fotografií

Diakonska vysviacka na Spiši: Roman Saniga - pohostenie Go! 190 fotografií

Moderovaná adorácia Taize na košickom sídlisku KVP Go! 008 fotografií

Diakonska vysviacka košických bohoslovcov v Košiciach (1) Go! 180 fotografií

Diakonska vysviacka košických bohoslovcov v Košiciach (2) Go! 120 fotografií

9. bežecký košický polmaratón cez centrum mesta Košice Go! 060 fotografií

Kňazská vysviacka košických diakonov v Košiciach (1) Go! 094 fotografií

Kňazská vysviacka košických diakonov v Košiciach (2) Go! 183 fotografií

Promócie v Poprade: Svätá omša so Štefanom Sečkom Go! 120 fotografií

Promócie absolventov IMaCR PF KU v Poprade (mgr) Go! 100 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): IMaCR PF KU v Poprade (mgr) Go! 200 fotografií

Promócie absolventov IMaCR PF KU v Poprade (bc) Go! 050 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): IMaCR PF KU v Poprade (bc) Go! 150 fotografií

Prímičná svätá omša Gabriela Repaského: Doma a sprievod Go! 106 fotografií

Prímičná svätá omša Gabriela Repaského: SVÄTÁ OMŠA Go! 209 fotografií

Prímičná svätá omša Gabriela Repaského: Obed a gratulácie Go! 119 fotografií

Koncert tria LABLAN v ružomberskej väznici: 1. skup. Go! 009 fotografií

Koncert tria LABLAN v ružomberskej väznici: 2. skup. Go! 026 fotografií

Promócie absolventov PF KU: Predškol. a el. ped. D+E (Bc.) Go! 097 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): Predškol. a el. ped. D+E (Bc.) Go! 180 fotografií

Promócie absolventov PF KU: Sociálna práca D+E (Bc.) Go! 080 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): Sociálna práca D+E (Bc.) Go! 160 fotografií

Promócie absolventov PF KU: Učiteľské programy D+E (Bc.) Go! 184 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): Učiteľské programy D+E (Bc.) Go! 240 fotografií

Promócie absolventov PF KU: Učiteľské programy (Mgr.) Go! 136 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): Učiteľské programy (Mgr.) Go! 235 fotografií

Promócie absolventov PF KU: Sociál. práca - denné (Mgr.) Go! 170 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): Sociál. práca - denné (Mgr.) Go! 210 fotografií

Promócie absolventov PF KU: Sociál. práca - externé (Mgr.) Go! 150 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): Sociál. práca - externé (Mgr.) Go! 200 fotografií

Sviatok Božieho Tela a Krvi vo farskom kostole Go! 060 fotografií

1. výročie smrti pátra Halienku: Stretnutie na univerzite Go! 016 fotografií

1. výročie smrti pátra Halienku: Premietanie dokumentu Go! 114 fotografií

1. výročie smrti pátra Halienku: Svätá omša u jezuitov Go! 027 fotografií

1. výročie smrti pátra Halienku: Stretnutie pri hrobe Štefana Go! 033 fotografií

1. výročie smrti pátra Halienku: Agapé po putovaní Go! 018 fotografií

Prímičná svätá omša Miroslava Lišku: Požehnanie mamy Go! 067 fotografií

Prímičná svätá omša Miroslava Lišku: SVÄTÁ OMŠA Go! 193 fotografií

Prímičná svätá omša Miroslava Lišku: Obed a gratulácie Go! 229 fotografií

Svätá omša v osade Magurka s Michalom Regecom Go! 018 fotografií