T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020JÚL

Počet albumov v tomto archíve: 38 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.418 fotografií.Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v jezuitskom kostole Go! 028 fotografií

Odpustová slávnosť ku cti Navštívenia prebl. Panny Márie Go! 049 fotografií

Detská univerzita 2011 na KU: Otvorenie detskej univerzity Go! 200 fotografií

Detská univerzita 2011 na KU: Detská konferencia v aule JP2 Go! 080 fotografií

Detská univerzita 2011 na KU: Promócia absolventov Go! 180 fotografií

Detská univerzita 2011 na KU: Odovzdávanie diplomov Go! 210 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Registrácia a privítanie Go! 060 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Zoznamovačka Go! 055 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Svätá omša s P. Brezánim, CM Go! 025 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Divadlo - Svätá tínedžerka Go! 080 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: PIATOK (foto: Ján Benej) Go! 085 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Svätá omša s P. Libantom, CM Go! 050 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Workshop - Krčméry a Koliba Go! 036 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Obedná prestávka Go! 086 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Workshop - Pavol Danko Go! 080 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Workshop - Juraj Sedláček Go! 012 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Skupinky a korytnačky Go! 030 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Vystúpenie tanečníkov Go! 062 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: ZMM Česká republika Go! 015 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: ZMM Ukrajina Go! 030 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Vystúpenie Pavla Danka Go! 068 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Moderovaná adorácia Go! 021 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: SOBOTA (foto: Ján Benej) Go! 040 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Zakončenie adorácie Go! 006 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Zumba Go! 095 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Svätá omša s P. Nogom, CM Go! 064 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Workshop - Andrej Kačmár Go! 028 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Workshop - Peter Nižník Go! 015 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Koncert skupiny eSPé Go! 094 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Koncert The Wind a disko večer Go! 071 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: NEDEĽA (foto: Ján Benej) Go! 076 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Ranná modlitba a sr. Alžbeta Go! 050 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Omša s arcibiskupom Boberom Go! 100 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Diskusia s arcibiskupom Go! 030 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Zakončenie stretnutia Go! 040 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: PONDELOK (foto: Ján Benej) Go! 064 fotografií

Pietna spomienka na Bernarda Nemčeka, politického väzňa Go! 067 fotografií

Rozlúčka s pátrom Ondrejom Gábrišom, SJ na sv. Ignáca Go! 036 fotografií