T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 19.1210.23
Last updated: 10. decembra 2019Archive of photographs per year 2012

The number of albums in this archive: 79 albums.

The number of photographs in all albums: 6.662 photographs.
JANUARY

The number of albums in this archive: 1 albums.

The number of photographs in all albums: 8 photographs.

FEBRUARY

The number of albums in this archive: 1 albums.

The number of photographs in all albums: 42 photographs.

MARCH

The number of albums in this archive: 7 albums.

The number of photographs in all albums: 315 photographs.

APRIL

The number of albums in this archive: 4 albums.

The number of photographs in all albums: 537 photographs.

MAY

The number of albums in this archive: 12 albums.

The number of photographs in all albums: 1.019 photographs.

JUNE

The number of albums in this archive: 39 albums.

The number of photographs in all albums: 3.764 photographs.Sviatok Najsvätejšieho Božieho Tela a Krvi s biskupom Sečkom Go! 064 photographs

Sviatok Najsvätejšieho Božieho Tela a Krvi: Procesia Kapitulou Go! 143 photographs

Diakonská vysviacka v Banskej Bystrici: Pred svätou omšou Go! 078 photographs

Diakonská vysviacka v Banskej Bystrici: Svätá omša Go! 166 photographs

Diakonská vysviacka v Banskej Bystrici: Po svätej omši Go! 046 photographs

Deň mesta BB: Vystúpenie speváčky Helena Becse Szabó Go! 017 photographs

Kňazská vysviacka v Banskej Bystrici: Pred svätou omšou Go! 158 photographs

Kňazská vysviacka v Banskej Bystrici: Začiatok svätej omše Go! 048 photographs

Kňazská vysviacka v Banskej Bystrici: Svätenie novokňazov Go! 104 photographs

Kňazská vysviacka v Banskej Bystrici: Pokračovanie omše Go! 083 photographs

Kňazská vysviacka v Banskej Bystrici: Po svätej omši Go! 050 photographs

Diakonská vysviacka v Spišskej Kapitule: Pred svätou omšou Go! 085 photographs

Diakonská vysviacka v Spišskej Kapitule: Začiatok svätej omše Go! 078 photographs

Diakonská vysviacka v Spišskej Kapitule: Svätenie diakonov Go! 117 photographs

Diakonská vysviacka v Spišskej Kapitule: Pokračovanie omše Go! 107 photographs

Diakonská vysviacka v Spišskej Kapitule: Po svätej omši na BÚ Go! 028 photographs

Diakonská vysviacka v Spišskej Kapitule: Pohostenie Peter Gaži Go! 055 photographs

Košická diakonská vysviacka: Pred svätou omšou Go! 096 photographs

Košická diakonská vysviacka: Začiatok svätej omše Go! 056 photographs

Košická diakonská vysviacka: Obrad svätenia diakonov Go! 097 photographs

Košická diakonská vysviacka: Pokračovanie svätej omše Go! 065 photographs

Košická diakonská vysviacka: Po svätej omši na ABÚ Go! 023 photographs

Odpustová slávnosť v košickej komunite jezuitov s A. Tkáčom Go! 130 photographs

Kňazská vysviacka v Spišskej Kapitule: Pred svätou omšou Go! 138 photographs

Kňazská vysviacka v Spišskej Kapitule: Začiatok svätej omše Go! 111 photographs

Kňazská vysviacka v Spišskej Kapitule: Svätenie novokňazov Go! 229 photographs

Kňazská vysviacka v Spišskej Kapitule: Pokračovanie omše Go! 085 photographs

Kňazská vysviacka v Spišskej Kapitule: Po svätej omši na BÚ Go! 027 photographs

Primície Romana Sanigu: Atmosféra pred slávnosťou Go! 060 photographs

Primície Romana Sanigu: Požehnanie rodičov pri dome Go! 046 photographs

Primície Romana Sanigu: Sprievod cez obec do kostola Go! 096 photographs

Primície Romana Sanigu: Primičná svätá omša (1/3) Go! 093 photographs

Primície Romana Sanigu: Primičná svätá omša (2/3) Go! 161 photographs

Primície Romana Sanigu: Primičná svätá omša (3/3) Go! 134 photographs

Primície Romana Sanigu: Pri kostole po svätej omši Go! 018 photographs

Primície Romana Sanigu: Pohostenie v kultúrnom dome Go! 047 photographs

Stretnutie predstaviteľov KDH vo Veľkej Dvorane KDAH Go! 327 photographs

Promócia magistrov Fakulty humanitných vied UMB v BB Go! 265 photographs

Ďakovná sv. omša po promócii na FHV UMB v BB Go! 033 photographsJULY

The number of albums in this archive: 3 albums.

The number of photographs in all albums: 348 photographs.

AUGUST

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.

SEPTEMBER

The number of albums in this archive: 3 albums.

The number of photographs in all albums: 289 photographs.

OCTOBER

The number of albums in this archive: 6 albums.

The number of photographs in all albums: 232 photographs.

NOVEMBER

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.

DECEMBER

The number of albums in this archive: 3 albums.

The number of photographs in all albums: 108 photographs.