T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020Archív fotografií za rok 2012

Počet albumov v tomto archíve: 149 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 10.833 fotografií.
JANUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 4 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 370 fotografií.

FEBRUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 21 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.176 fotografií.Konferencia PF KU: Fyzika, základ vzdelávania a vedy Go! 132 fotografií

Stretnutie rektorov Tadeusza Zasępu a Jozefa Ďurčeka Go! 003 fotografií

Stretnutie širšieho vedenia Katolíckej univerzity Go! 028 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Fakulta zdravotníctva Go! 029 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta Go! 087 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta Go! 149 fotografií

Otvorenie výstavy Príbeh detí vetra + rómske osobnosti Go! 106 fotografií

Premiéra dokumentárneho filmu na KU: 22 hláv Go! 060 fotografií

Popolcová streda na Katolíckej univerzite v Ružomberku Go! 037 fotografií

Poľská delegácia na návšteve u rektora KU Tadeusza Zasępu Go! 004 fotografií

Deti na exkurzii po fakultách Katolíckej univerzity Go! 028 fotografií

Diskusia a prednáška na FF KU: G. Mesežnikov a O. Gyárfášová Go! 038 fotografií

Odovzdávanie cien rektora prof., doc., odbor. asistentom Go! 064 fotografií

Ozveny filmového festivalu Jeden Svet 2011: 1. deň Go! 017 fotografií

Inaugurácia Mariana Kunu, dekana FF KU (1): Pred omšou Go! 084 fotografií

Inaugurácia Mariana Kunu, dekana FF KU (2): Svätá omša Go! 100 fotografií

Posvätenie sochy Jána Pavla II. a uloženie relikvie Go! 036 fotografií

Inaugurácia Mariana Kunu, dekana FF KU (3): Pohostenie Go! 052 fotografií

Zakončenie adorácie v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého Go! 016 fotografií

Ozveny filmového festivalu Jeden Svet 2011: 2. deň Go! 035 fotografií

Diskusia v UPaC: Potreby a problémy mladého človeka Go! 071 fotografiíMAREC

Počet albumov v tomto archíve: 24 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.479 fotografií.Prvé zasadnutie Kolégia rektora KU v roku 2012 Go! 023 fotografií

3. zasadnutie Akademického senátu KU na rektoráte Go! 037 fotografií

Stretnutie rektora Zasępu a konzula Tadeusza Frackowiaka Go! 004 fotografií

Seminár Pamäť a identita + Zlatá medaila prof. Gombalovi Go! 205 fotografií

Konferencia PF: Sociálna práca, manažment a ekonómia... Go! 123 fotografií

Vysokoškolská svätá omša s pátrami sv. Vincenta de Paul Go! 057 fotografií

Predstavenie mužskej rehole lazaristov sv. Vincenta de Paul Go! 016 fotografií

Duchovná obnova na Katolíckej univerzite pred Veľkou nocou Go! 084 fotografií

Predstavenie Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul Go! 063 fotografií

Organový koncert v kostole jezuitov: František Beer Go! 014 fotografií

Celouniverzitná krížová cesta za KU na Ružomberskú kalváriu Go! 044 fotografií

Pôstna kvapka krvi v priestoroch UPaC-UPAB Go! 125 fotografií

Prednáška spišského historika doc. Ivana Chalupeckého na FF Go! 034 fotografií

Dutch Days: Stretnutie s veľvyslan. Daphne Bergsma Go! 053 fotografií

Dutch Days: Holandský antikvariát vo foajé FF KU (1) Go! 060 fotografií

Dutch Days: doc. Adam Bžoch rozpráva o básni Awater Go! 023 fotografií

Krížová cesta vo foajé PF KU s krátkou scénkou o hriechu Go! 070 fotografií

Divadlo mladých zo ZMM Levice: Chiara Luce Badano Go! 135 fotografií

Prednáška prof. Petra Spišiaka na Katedre geografie PF KU Go! 030 fotografií

Konferencia PF KU: Zem je dar v priestoroch UPaC Go! 087 fotografií

Dutch Days: Holandský antikvariát vo foajé FF KU (2) Go! 020 fotografií

Dutch Days: Otvorenie výstavy fotografky Illah van Oijen Go! 060 fotografií

Hosťovská prednáška FF KU: prof. Eva Eckert Go! 060 fotografií

Hosťovská prednáška FF KU: prof. Kyuchin Kim Go! 052 fotografiíAPRÍL

Počet albumov v tomto archíve: 42 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.396 fotografií.Študentský domov KU Ruža (ul. Plavisko) po rekonštrukcií Go! 079 fotografií

Začala sa rekonštrukcia Študentského domova C-blok Go! 012 fotografií

4. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 020 fotografií

Prezentácia kandidáta na rektora Katolíckej univerzity Go! 076 fotografií

Vyprevádzanie pútnikov do Veľkonočného Ríma Go! 026 fotografií

Pracovný deň na novostavbe Univerzitnej knižnice KU (I) Go! 107 fotografií

Koncert študentov predmetu Cirkevná hudba KH PF KU Go! 045 fotografií

Stretnutie rektora Zasępu a arcibiskupa Jána Babjaka Go! 003 fotografií

Pracovný deň na novostavbe Univerzitnej knižnice KU (II) Go! 129 fotografií

Knižnica KU: Ukončenie hrubej stavby - Glajcha (prehliadka) Go! 074 fotografií

Knižnica KU: Ukončenie hrubej stavby - Glajcha (pohostenie) Go! 023 fotografií

Výstup na vrch Čebraď a výhľad na Ružomberok Go! 162 fotografií

Študenti navštívili rektora KU prof. Zasępu v jeho kancelárii Go! 020 fotografií

Vysokoškolská svätá omša so sestrami Panny Márie Útechy Go! 058 fotografií

9. ročník ŠUČ (1. súťažný deň): Otvorenie súťaže rektorom KU Go! 020 fotografií

9. ročník ŠUČ (1. súťažný deň): Hra na klavíri (miestnosť 210) Go! 115 fotografií

9. ročník ŠUČ (1. súťažný deň): Hra na organe (kostol jezuitov) Go! 060 fotografií

9. ročník ŠUČ (1. súťažný deň): Vyhlásenie výsledkov Go! 078 fotografií

9. ročník ŠUČ: Koncert porotcov v Sieni rektorov rektorátu KU Go! 057 fotografií

Chválový koncert HopeRise z Rajca v Aule Jána Pavla II. Go! 020 fotografií

Zumba maratón s UPaC biskupa Jána Vojtaššáka Go! 043 fotografií

Prednáška prof. Jana Průchu: Pedag. a interkulturní psychol. Go! 124 fotografií

9. ročník ŠUČ (2. súťažný deň): Štvorručná hra na klavíri Go! 023 fotografií

9. ročník ŠUČ (2. súťažný deň): Vyhodnotenie - klavír Go! 062 fotografií

Ocenenie Osobowość Ziem Górskich pre rektora KU Zasępu Go! 015 fotografií

9. ročník ŠUČ (2. súťažný deň): Súťaž v sólovom speve Go! 066 fotografií

9. ročník ŠUČ (2. súťažný deň): Vyhodnotenie - spev Go! 058 fotografií

Výmena okien na študentskom domove C-Blok Go! 028 fotografií

Pracovný deň na novostavbe Univerzitnej knižnice KU (III) Go! 148 fotografií

Študenti na dvore medzi fakultami Katolíckej univerzity Go! 009 fotografií

25 rokov programu Erasmus - Stretnutie vo foajé PF KU Go! 084 fotografií

Stretnutie dekana FF Mariana Kunu a prof. Jozefa Ďurčeka Go! 006 fotografií

Prednášky dr. Igora Túnyiho a prof. Štefana Lubyho na PF KU Go! 043 fotografií

4. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 036 fotografií

Predstavenie kandidátov na funkciu rektora KU v RK Go! 089 fotografií

Zasvätenie Fakulty zdravotníc. KU bl. sestre Zdenke Šelingovej Go! 038 fotografií

Prenesenie relikvie do kapĺnky rektorátu a požehnanie sochy Go! 064 fotografií

Prednáška Gabriela Brendzu o bl. sestre Zdenke na FZ KU Go! 050 fotografií

Sedliacká veselica na Katolíckej univerzite s UPaC Go! 170 fotografií

Pracovný deň na C-Bloku a Univerzitnej knižnici KU Go! 014 fotografií

ISSR Library v Univerzitnej knižnici KU v Ružomberku Go! 016 fotografií

László Vörös, FF KU: Prednáška Nacionalizmus a dejepisectvo Go! 026 fotografiíMÁJ

Počet albumov v tomto archíve: 26 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.056 fotografií.Prednášky Vladimíra Barboríka a Iva Haráka na KSJaL FF KU Go! 058 fotografií

Študentská literárnovedná konferencia: Túry do textúry V. Go! 105 fotografií

Výlet do Poľska s UPaC: Návšteva kostola v meste Go! 041 fotografií

Výlet do Poľska s UPaC: Koncentračný tábor Go! 177 fotografií

Výlet do Poľska s UPaC: Svätá omša v karmelitán. kláštore Go! 031 fotografií

Zádušná svätá omša za zosnulého biskupa Tondru Go! 172 fotografií

Te Deum - Záver akademického roka 2011/2012 na KU v RK Go! 122 fotografií

Záverečný koncert Katedry hudby PF KU v kostole SJ Go! 069 fotografií

Pohreb Mons. Františka Tondru: Atmosféra pred pohrebom Go! 094 fotografií

Pohreb Mons. Františka Tondru: Biskupi a sprievod kňazov Go! 076 fotografií

Pohreb Mons. Františka Tondru: Pohrebná sv. omša v katedrále Go! 130 fotografií

Pohreb Mons. Františka Tondru: Posledná cesta na cintorín Go! 075 fotografií

Pohreb Mons. Františka Tondru: Pohrebné obrady na cintoríne Go! 060 fotografií

Pohreb Mons. Františka Tondru: Veriaci na Kapitule a obed Go! 066 fotografií

Pracovný deň na novostavbe Univerzitnej knižnice KU (IV) Go! 181 fotografií

Zatepľovanie a rekonštrukcia študentského domova C-Blok Go! 020 fotografií

Finále MS v ľadovom hokeji v UPaC: Slovensko - Rusko Go! 005 fotografií

Študenti v meste Ružomberok a v priestoroch KU (I) Go! 214 fotografií

Zo zákulisia štátnych skúšok na Pedagogickej fakulte KU Go! 078 fotografií

Zatepľovanie študentského domova C-Blok a výstavba UK Go! 014 fotografií

Študenti v meste Ružomberok a v priestoroch KU (II) Go! 066 fotografií

Univerzita tretieho veku KU: záverečné skúšky a obhajoby Go! 052 fotografií

Štátne skúšky na Katedre matematiky PF KU Go! 013 fotografií

Zatepľovanie Študentského domova C-Blok: Bežný deň (I) Go! 015 fotografií

Univerzita tretieho veku KU: Ďakovná svätá omša Go! 047 fotografií

Univerzita tretieho veku KU: Odovzdávanie osvedčení Go! 075 fotografiíJÚN

Počet albumov v tomto archíve: 26 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 3.192 fotografií.Konferencia matematikov na Spišskej Kapitule: Utorok Go! 037 fotografií

Konferencia matematikov na Spišskej Kapitule: Streda Go! 220 fotografií

Konferencia matematikov na Spišskej Kapitule: Štvrtok Go! 042 fotografií

Interdisciplinárna kooperácia v ošetrov... (konferencia FZ KU) Go! 160 fotografií

Promócia magistrov Filozofickej fakulty KU Go! 242 fotografií

Promócie bakalárov PF KU: Učiteľské kombinácie (10:00) Go! 192 fotografií

Promócie bakalárov PF KU: Sociálna práca (11:15) Go! 060 fotografií

Promócie bakalárov PF KU: Predškol. a elem. ped. (12:15) Go! 255 fotografií

Habilitačné konanie Beáty Akimjakovej na PF KU Go! 029 fotografií

Pracovný deň na novostavbe Univerzitnej knižnice KU (V) Go! 054 fotografií

Zatepľovanie Študentského domova C-Blok: Bežný deň (II) Go! 032 fotografií

Promócie bakalárov PF KU: Primárne vzdelávanie (10:00) Go! 209 fotografií

Promócie bakalárov PF KU: Špeciálna pedag. (d) (11:15) Go! 244 fotografií

Promócie bakalárov PF KU: Špeciálna pedag. (e) (12:15) Go! 171 fotografií

Svätá omša pred promociami magistrov Pedag. fakulty KU Go! 052 fotografií

Promócie magistrov PF KU: Učiteľské kombinácie (10:00) Go! 245 fotografií

Promócie magistrov PF KU: Sociálna práca (d) (11:15) Go! 192 fotografií

Promócie magistrov PF KU: Sociálna práca (e) (12:15) Go! 169 fotografií

1. ročník konferencie: Živé slovo s Jánom Majerníkom Go! 100 fotografií

Účastníci Letnej školy žurnalistiky na FF KU Go! 012 fotografií

Promócie magistrov Fakulty zdravot. KU: Ošetrovateľstvo Go! 145 fotografií

Katherine Mansfield and Continental Europe: Day 1st Go! 115 fotografií

Ubytovanie v podkroví kláštora jezuitov na Nám. A. Hlinku Go! 024 fotografií

Workshop: Zvýšenie vzdeláv., výskumu a syst. riadenia na KU Go! 036 fotografií

Katherine Mansfield and Continental Europe: Day 2nd Go! 095 fotografií

Katherine Mansfield and Continental Europe: Day 3rd Go! 060 fotografiíJÚL

Počet albumov v tomto archíve: 4 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 155 fotografií.

AUGUST

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

SEPTEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 2 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 9 fotografií.

OKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

NOVEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

DECEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.