T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020MAREC

Počet albumov v tomto archíve: 32 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.858 fotografií.Prvé zasadnutie Kolégia rektora KU v roku 2012 Go! 023 fotografií

3. zasadnutie Akademického senátu KU na rektoráte Go! 037 fotografií

Stretnutie rektora Zasępu a konzula Tadeusza Frackowiaka Go! 004 fotografií

Seminár Pamäť a identita + Zlatá medaila prof. Gombalovi Go! 205 fotografií

Konferencia PF: Sociálna práca, manažment a ekonómia... Go! 123 fotografií

Koncert Aperta Trio z cyklu House koncerty v Ružomberku Go! 064 fotografií

Vysokoškolská svätá omša s pátrami sv. Vincenta de Paul Go! 057 fotografií

Predstavenie mužskej rehole lazaristov sv. Vincenta de Paul Go! 016 fotografií

Duchovná obnova na Katolíckej univerzite pred Veľkou nocou Go! 084 fotografií

Predstavenie Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul Go! 063 fotografií

Organový koncert v kostole jezuitov: František Beer Go! 014 fotografií

Celouniverzitná krížová cesta za KU na Ružomberskú kalváriu Go! 044 fotografií

Pôstna kvapka krvi v priestoroch UPaC-UPAB Go! 125 fotografií

Prednáška spišského historika doc. Ivana Chalupeckého na FF Go! 034 fotografií

Dutch Days: Stretnutie s veľvyslan. Daphne Bergsma Go! 053 fotografií

Dutch Days: Holandský antikvariát vo foajé FF KU (1) Go! 060 fotografií

Dutch Days: doc. Adam Bžoch rozpráva o básni Awater Go! 023 fotografií

Krížová cesta vo foajé PF KU s krátkou scénkou o hriechu Go! 070 fotografií

Divadlo mladých zo ZMM Levice: Chiara Luce Badano Go! 135 fotografií

Prednáška prof. Petra Spišiaka na Katedre geografie PF KU Go! 030 fotografií

Konferencia PF KU: Zem je dar v priestoroch UPaC Go! 087 fotografií

Dutch Days: Holandský antikvariát vo foajé FF KU (2) Go! 020 fotografií

Dutch Days: Otvorenie výstavy fotografky Illah van Oijen Go! 060 fotografií

Hosťovská prednáška FF KU: prof. Eva Eckert Go! 060 fotografií

Hosťovská prednáška FF KU: prof. Kyuchin Kim Go! 052 fotografií

5. rozhlas. duchovné cvičenia rádia Lumen: Svätá omša Go! 083 fotografií

5. rozhlas. duchovné cvičenia rádia Lumen: Adorácia Go! 033 fotografií

5. rozhlas. duchovné cvičenia rádia Lumen: Prednáška Go! 029 fotografií

5. rozhlas. duchovné cvičenia rádia Lumen: Svätá omša Go! 075 fotografií

Kvetný víkend v BB diecéze: Modlitba bolestného ruženca Go! 025 fotografií

5. rozhlas. duchovné cvičenia rádia Lumen: Adorácia Go! 025 fotografií

5. rozhlas. duchovné cvičenia rádia Lumen: Prednáška Go! 045 fotografií