T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020APRÍL

Počet albumov v tomto archíve: 50 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 3.505 fotografií.Kvetná nedeľa s Jozefom kardinálom Tomkom v BB Go! 150 fotografií

Študentský domov KU Ruža (ul. Plavisko) po rekonštrukcií Go! 079 fotografií

Začala sa rekonštrukcia Študentského domova C-blok Go! 012 fotografií

4. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 020 fotografií

Prezentácia kandidáta na rektora Katolíckej univerzity Go! 076 fotografií

Vyprevádzanie pútnikov do Veľkonočného Ríma Go! 026 fotografií

Pracovný deň na novostavbe Univerzitnej knižnice KU (I) Go! 107 fotografií

Muzikálová rozprávka Zakliatí bratia a baba Jaga, ZUŠ Alkana Go! 050 fotografií

Spoločenské stretnutie u Fullu: 70 rokov Jaroslava Rezníka Go! 120 fotografií

Missa Chrismatis v Banskej Bystrici s kardinálom Tomkom Go! 252 fotografií

Krížová cesta na Veľký Piatok vo farnosti Veľké Chlievany Go! 035 fotografií

Koncert študentov predmetu Cirkevná hudba KH PF KU Go! 045 fotografií

Stretnutie rektora Zasępu a arcibiskupa Jána Babjaka Go! 003 fotografií

Pracovný deň na novostavbe Univerzitnej knižnice KU (II) Go! 129 fotografií

Knižnica KU: Ukončenie hrubej stavby - Glajcha (prehliadka) Go! 074 fotografií

Knižnica KU: Ukončenie hrubej stavby - Glajcha (pohostenie) Go! 023 fotografií

Výstup na vrch Čebraď a výhľad na Ružomberok Go! 162 fotografií

Nedeľa Božieho Milosrdenstva v Belvederi s Mons. Farkašom Go! 100 fotografií

Študenti navštívili rektora KU prof. Zasępu v jeho kancelárii Go! 020 fotografií

Vysokoškolská svätá omša so sestrami Panny Márie Útechy Go! 058 fotografií

9. ročník ŠUČ (1. súťažný deň): Otvorenie súťaže rektorom KU Go! 020 fotografií

9. ročník ŠUČ (1. súťažný deň): Hra na klavíri (miestnosť 210) Go! 115 fotografií

9. ročník ŠUČ (1. súťažný deň): Hra na organe (kostol jezuitov) Go! 060 fotografií

9. ročník ŠUČ (1. súťažný deň): Vyhlásenie výsledkov Go! 078 fotografií

9. ročník ŠUČ: Koncert porotcov v Sieni rektorov rektorátu KU Go! 057 fotografií

Chválový koncert HopeRise z Rajca v Aule Jána Pavla II. Go! 020 fotografií

Zumba maratón s UPaC biskupa Jána Vojtaššáka Go! 043 fotografií

Prednáška prof. Jana Průchu: Pedag. a interkulturní psychol. Go! 124 fotografií

9. ročník ŠUČ (2. súťažný deň): Štvorručná hra na klavíri Go! 023 fotografií

9. ročník ŠUČ (2. súťažný deň): Vyhodnotenie - klavír Go! 062 fotografií

Ocenenie Osobowość Ziem Górskich pre rektora KU Zasępu Go! 015 fotografií

9. ročník ŠUČ (2. súťažný deň): Súťaž v sólovom speve Go! 066 fotografií

9. ročník ŠUČ (2. súťažný deň): Vyhodnotenie - spev Go! 058 fotografií

Výmena okien na študentskom domove C-Blok Go! 028 fotografií

Pracovný deň na novostavbe Univerzitnej knižnice KU (III) Go! 148 fotografií

Študenti na dvore medzi fakultami Katolíckej univerzity Go! 009 fotografií

25 rokov programu Erasmus - Stretnutie vo foajé PF KU Go! 084 fotografií

Stretnutie dekana FF Mariana Kunu a prof. Jozefa Ďurčeka Go! 006 fotografií

Prednášky dr. Igora Túnyiho a prof. Štefana Lubyho na PF KU Go! 043 fotografií

4. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 036 fotografií

Predstavenie kandidátov na funkciu rektora KU v RK Go! 089 fotografií

Zasvätenie Fakulty zdravotníc. KU bl. sestre Zdenke Šelingovej Go! 038 fotografií

Prenesenie relikvie do kapĺnky rektorátu a požehnanie sochy Go! 064 fotografií

Prednáška Gabriela Brendzu o bl. sestre Zdenke na FZ KU Go! 050 fotografií

Sedliacká veselica na Katolíckej univerzite s UPaC Go! 170 fotografií

Pracovný deň na C-Bloku a Univerzitnej knižnici KU Go! 014 fotografií

ISSR Library v Univerzitnej knižnici KU v Ružomberku Go! 016 fotografií

Výlet v Demänovskej Doline: Panoráma Nízkych Tatier Go! 162 fotografií

Výlet v Demänovskej Doline: Veľký okruh v Jaskyni Slobody Go! 240 fotografií

László Vörös, FF KU: Prednáška Nacionalizmus a dejepisectvo Go! 026 fotografií