T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020JÚN

Počet albumov v tomto archíve: 68 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 7.329 fotografií.Deň detí v Materskej škole Klačno v Ružomberku Go! 122 fotografií

Konferencia matematikov na Spišskej Kapitule: Utorok Go! 037 fotografií

Konferencia matematikov na Spišskej Kapitule: Streda Go! 220 fotografií

Konferencia matematikov na Spišskej Kapitule: Štvrtok Go! 042 fotografií

Sviatok Najsvätejšieho Božieho Tela a Krvi s biskupom Sečkom Go! 064 fotografií

Sviatok Najsvätejšieho Božieho Tela a Krvi: Procesia Kapitulou Go! 143 fotografií

Diakonská vysviacka v Banskej Bystrici: Pred svätou omšou Go! 078 fotografií

Diakonská vysviacka v Banskej Bystrici: Svätá omša Go! 166 fotografií

Diakonská vysviacka v Banskej Bystrici: Po svätej omši Go! 046 fotografií

Deň mesta BB: Vystúpenie speváčky Helena Becse Szabó Go! 017 fotografií

Kňazská vysviacka v Banskej Bystrici: Pred svätou omšou Go! 158 fotografií

Kňazská vysviacka v Banskej Bystrici: Začiatok svätej omše Go! 048 fotografií

Kňazská vysviacka v Banskej Bystrici: Svätenie novokňazov Go! 104 fotografií

Kňazská vysviacka v Banskej Bystrici: Pokračovanie omše Go! 083 fotografií

Kňazská vysviacka v Banskej Bystrici: Po svätej omši Go! 050 fotografií

Interdisciplinárna kooperácia v ošetrov... (konferencia FZ KU) Go! 160 fotografií

Promócia magistrov Filozofickej fakulty KU Go! 242 fotografií

Galakoncert ZUŠ Ľudovíta Fullu vo Veľkej dvorane KDAH Go! 157 fotografií

Diakonská vysviacka v Spišskej Kapitule: Pred svätou omšou Go! 085 fotografií

Diakonská vysviacka v Spišskej Kapitule: Začiatok svätej omše Go! 078 fotografií

Diakonská vysviacka v Spišskej Kapitule: Svätenie diakonov Go! 117 fotografií

Diakonská vysviacka v Spišskej Kapitule: Pokračovanie omše Go! 107 fotografií

Diakonská vysviacka v Spišskej Kapitule: Po svätej omši na BÚ Go! 028 fotografií

Diakonská vysviacka v Spišskej Kapitule: Pohostenie Peter Gaži Go! 055 fotografií

Košická diakonská vysviacka: Pred svätou omšou Go! 096 fotografií

Košická diakonská vysviacka: Začiatok svätej omše Go! 056 fotografií

Košická diakonská vysviacka: Obrad svätenia diakonov Go! 097 fotografií

Košická diakonská vysviacka: Pokračovanie svätej omše Go! 065 fotografií

Košická diakonská vysviacka: Po svätej omši na ABÚ Go! 023 fotografií

Odpustová slávnosť v košickej komunite jezuitov s A. Tkáčom Go! 130 fotografií

Kňazská vysviacka v Spišskej Kapitule: Pred svätou omšou Go! 138 fotografií

Kňazská vysviacka v Spišskej Kapitule: Začiatok svätej omše Go! 111 fotografií

Kňazská vysviacka v Spišskej Kapitule: Svätenie novokňazov Go! 229 fotografií

Kňazská vysviacka v Spišskej Kapitule: Pokračovanie omše Go! 085 fotografií

Kňazská vysviacka v Spišskej Kapitule: Po svätej omši na BÚ Go! 027 fotografií

Primície Romana Sanigu: Atmosféra pred slávnosťou Go! 060 fotografií

Primície Romana Sanigu: Požehnanie rodičov pri dome Go! 046 fotografií

Primície Romana Sanigu: Sprievod cez obec do kostola Go! 096 fotografií

Primície Romana Sanigu: Primičná svätá omša (1/3) Go! 093 fotografií

Primície Romana Sanigu: Primičná svätá omša (2/3) Go! 161 fotografií

Primície Romana Sanigu: Primičná svätá omša (3/3) Go! 134 fotografií

Primície Romana Sanigu: Pri kostole po svätej omši Go! 018 fotografií

Primície Romana Sanigu: Pohostenie v kultúrnom dome Go! 047 fotografií

Hudba u Fullu: Koncert Quasars Ensemble v Galérii Ľ. Fullu Go! 094 fotografií

Promócie bakalárov PF KU: Učiteľské kombinácie (10:00) Go! 192 fotografií

Promócie bakalárov PF KU: Sociálna práca (11:15) Go! 060 fotografií

Promócie bakalárov PF KU: Predškol. a elem. ped. (12:15) Go! 255 fotografií

Habilitačné konanie Beáty Akimjakovej na PF KU Go! 029 fotografií

Pracovný deň na novostavbe Univerzitnej knižnice KU (V) Go! 054 fotografií

Zatepľovanie Študentského domova C-Blok: Bežný deň (II) Go! 032 fotografií

Promócie bakalárov PF KU: Primárne vzdelávanie (10:00) Go! 209 fotografií

Promócie bakalárov PF KU: Špeciálna pedag. (d) (11:15) Go! 244 fotografií

Promócie bakalárov PF KU: Špeciálna pedag. (e) (12:15) Go! 171 fotografií

Svätá omša pred promociami magistrov Pedag. fakulty KU Go! 052 fotografií

Promócie magistrov PF KU: Učiteľské kombinácie (10:00) Go! 245 fotografií

Promócie magistrov PF KU: Sociálna práca (d) (11:15) Go! 192 fotografií

Promócie magistrov PF KU: Sociálna práca (e) (12:15) Go! 169 fotografií

Stretnutie predstaviteľov KDH vo Veľkej Dvorane KDAH Go! 327 fotografií

1. ročník konferencie: Živé slovo s Jánom Majerníkom Go! 100 fotografií

Účastníci Letnej školy žurnalistiky na FF KU Go! 012 fotografií

Promócia magistrov Fakulty humanitných vied UMB v BB Go! 265 fotografií

Ďakovná sv. omša po promócii na FHV UMB v BB Go! 033 fotografií

Promócie magistrov Fakulty zdravot. KU: Ošetrovateľstvo Go! 145 fotografií

Katherine Mansfield and Continental Europe: Day 1st Go! 115 fotografií

Ubytovanie v podkroví kláštora jezuitov na Nám. A. Hlinku Go! 024 fotografií

Workshop: Zvýšenie vzdeláv., výskumu a syst. riadenia na KU Go! 036 fotografií

Katherine Mansfield and Continental Europe: Day 2nd Go! 095 fotografií

Katherine Mansfield and Continental Europe: Day 3rd Go! 060 fotografií