T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020Archív fotografií za rok 2014

Počet albumov v tomto archíve: 120 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 9.608 fotografií.
JANUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

FEBRUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

MAREC

Počet albumov v tomto archíve: 2 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 15 fotografií.

APRÍL

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

MÁJ

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

JÚN

Počet albumov v tomto archíve: 16 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.130 fotografií.22. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 007 fotografií

Stretnutie prof. Jozefa Jaraba a zamestnancov PF KU Go! 004 fotografií

23. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 026 fotografií

Prezentácia kandidáta na funkciu rektora KU Go! 062 fotografií

Promócia bakalárov PF KU: Predškol. a el. pg. + pedagog. Go! 119 fotografií

Svätá omša v Kapĺnke sv. Alberta s rektorom KU Go! 002 fotografií

Promócia magistrov PF KU: Učiteľstvo U2 (den. + ext.) Go! 128 fotografií

Promócia magistrov PF KU: Učiteľstvo U1 + špec. pg. Go! 119 fotografií

Ustanovujúce zasadnutie Vedeckej rady KU Go! 183 fotografií

Promócia bakalárov Fakulty zdravotníctva (1) Go! 148 fotografií

Svätá omša medzi promóciami Fakulty zdravotníctva KU Go! 004 fotografií

Promócia bakalárov Fakulty zdravotníctva (2) Go! 104 fotografií

24. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 017 fotografií

Promócia bakalárov Fakulty zdravotníctva (3) Go! 121 fotografií

Promócia magistrov Fakulty zdravotníctva Go! 077 fotografií

Prof. Jozef Jarab, rektor Katolíckej univerzity v RK Go! 009 fotografiíJÚL

Počet albumov v tomto archíve: 3 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 449 fotografií.

AUGUST

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

SEPTEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 14 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 981 fotografií.Fotografický seminár pre ženské rehole - svätá omša Go! 015 fotografií

Svätá omša pre účastníkov Univerzity tretieho veku na KU Go! 014 fotografií

1. mládežnícka svätá omša akademického roku 2014/15 Go! 065 fotografií

Univerzitné fórum: O štúdiu na KU so staršími študentami Go! 030 fotografií

Koncert chvál Braňa Letka pre prvákov v aule Jána Pavla II. Go! 056 fotografií

Stretnutie kaplánov UPaC s pedagógmi fakúlt KU (1) Go! 008 fotografií

Minútý pred začiatkom svätej omše v rybárpolskom kostole Go! 060 fotografií

Slávnostné VENI SANCTE na Katolíckej univerzite v RK Go! 090 fotografií

Minúty pred zasadnutím Akademickej obce KU (AO) Go! 155 fotografií

Inaugurácia rektora Jozefa Jaraba (Zasadnutie AO KU) Go! 196 fotografií

Rozhovory arcibiskupa Bobera a rektora Jaraba pre médiá Go! 015 fotografií

Pohostenie po inaugurácii a gratulácie rektorovi Jarabovi Go! 122 fotografií

Veni Sancte na KU: fotografie z videokamery Panasonic Go! 060 fotografií

Utorky s hosťami: Vedenie KU o ďalšom smerovaní univerzity Go! 095 fotografiíOKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 30 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.137 fotografií.Život na Katolíckej univerzite: Študenti v knižnici KU I. Go! 065 fotografií

Život na Katolíckej univerzite: Študenti Filozofickej fakulty Go! 148 fotografií

Život na Katolíckej univerzite: Študenti v knižnici KU II. Go! 040 fotografií

Stretnutie Kolégia KU s hosťom dr. Helenou Palaťkovou Go! 029 fotografií

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v RK: Exteriér Go! 019 fotografií

Študentský domov KU Ruža (ul. Plavisko): Areál a kapĺnka Go! 065 fotografií

Utorky s hosťami: Massimo Grilli o probléme násilia v Biblii Go! 126 fotografií

Stretnutie a prednáška pre seniorov v priestoroch UPaC Go! 022 fotografií

Univerzitné fórum: História Auschwitzu-Birkenau Go! 060 fotografií

Stretnutie kaplánov UPaC s pedagógmi fakúlt KU (2) Go! 011 fotografií

Univerzitný turnaj vo futsale na Katolíckej univerzite v RK Go! 193 fotografií

Spoločenstvo pri KU: Stretnutie účastníkov kurzu Refresh Go! 030 fotografií

Spoločenstvo pri KU: Stretnutie Učeníckeho kurzu v Čajovni Go! 009 fotografií

Promócia bakalárov a magistrov PF KU Go! 279 fotografií

Stretnutie Kolégia KU s hosťom dr. Imrichom Gazdom Go! 018 fotografií

Stretnutie kaplánov UPC-čiek Slovenska s biskupom Galisom Go! 012 fotografií

Víkendovka Chodíme spolu, ako ďalej? s manželmi Lojekovcami Go! 036 fotografií

Svätá omša pre účastníkov víkendovky Chodíme spolu... Go! 045 fotografií

Víkendovka Chodíme spolu, ako ďalej? - Spoločné foto a skokan Go! 012 fotografií

Utorky s hosťami: Mons. Tomáš Galis o Svetov. dňoch mládeže Go! 083 fotografií

Univerzitné fórum: Miriam Kováčiková - Archa v Taliansku Go! 014 fotografií

Katolícka univerzita má talent: Pred začiatkom 4. ročníka Go! 075 fotografií

Katolícka univerzita má talent: Zábavný večer v Aule JP2 Go! 220 fotografií

Katolícka univerzita má talent: Vyhodnotenie a záver Go! 110 fotografií

Stretnutie Kolégia KU s hosťom dr. Petrom Kravčákom Go! 033 fotografií

Vysokoškolská mládežka s pátrom Martinom Halčákom SJ Go! 059 fotografií

Utorky s hosť.: prof. Vladimír Bužek o kvant. metamorfózach Go! 086 fotografií

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta (za akreditáciu KU) Go! 022 fotografií

Vysokoškolská mládežka pred Sviatkom všetkých svätých Go! 063 fotografií

Utorky s hosťami: ThLic. Marek Iskra o Jánovi Pavlovi II. Go! 153 fotografiíNOVEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 28 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.290 fotografií.Utorky s hosťami: Mons. Milan Lach SJ o Eucharistii Go! 078 fotografií

Stretnutie kaplánov UPaC s pedagógmi fakúlt KU (3) Go! 007 fotografií

Biblické stretnutie so sestrou Fides Ivetou Strenkovou Go! 006 fotografií

Grécko-katolícka liturgia s Igorom Suchým Go! 030 fotografií

Utorky s hosťami: prof. Ladislav Čarný, akademický maliar Go! 083 fotografií

Spoločenstvo pri KU v RK: Chvály v Kostole sv. rodiny Go! 065 fotografií

Univerzitné fórumvo Foajé PF: Tomáš Kollár o svojom živote Go! 013 fotografií

Saleziánske stretko s o. Pavlom Dzivým a o. Jozefom Luscoňom Go! 022 fotografií

Akadem 2014: Otváracia svätá omša s arcibiskupom Boberom Go! 136 fotografií

Ars et Educatio: Konferencia katedier umenia PF KU (1. deň) Go! 066 fotografií

Stretnutie študentov Erasmus Plus v Univerzitnej knižnici KU Go! 065 fotografií

Ars et Educatio: Konferencia katedier umenia PF KU (2. deň) Go! 051 fotografií

Ars et Educatio: Koncert doktorandov Katedry hudby PF Go! 101 fotografií

Katedrovica cechu historikov Filozofickej fakulty KU Go! 232 fotografií

Latinská omša pri príležitosti 15. výročia Scholy Cantorum Go! 055 fotografií

15. výročie Scholy Cantorum: Koncert v kostole jezuitov Go! 080 fotografií

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta (november) Go! 034 fotografií

Mládežka s pátrom Dušanom Hrickom OCD, karmelitánom Go! 095 fotografií

Súostrovie kultúra s hosťom Mons. Mariánom Gavendom Go! 084 fotografií

Utorky s hosťami: prof. Ján Duda o katolíckom rozvode Go! 101 fotografií

Katedrovica psychológov Filozofickej fakulty KU Go! 061 fotografií

Privítanie putovného kríža Svetových dní mládeže na KU Go! 090 fotografií

Poklona a uctenie si kríža Svetových dní mládeže Go! 080 fotografií

Cesta kríža SDM po komplexe Katolíckej univerzity Go! 110 fotografií

Historický bál pre študentov a zamestnancov KU (1/2) Go! 173 fotografií

Historický bál pre študentov a zamestnancov KU (2/2) Go! 132 fotografií

Historický bál: Tanečná show Katky a Michala (bonus z bálu) Go! 112 fotografií

Stretnutie Kolégia KU s hosťom doc. Teréziou Rončákovou Go! 035 fotografiíDECEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 27 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.606 fotografií.Adventná mládežka v kostole Povýšenia sv. Kríža (jezuitský) Go! 066 fotografií

Začiatok Trojdňovej pôstnej adorácia na KU (adventná) Go! 020 fotografií

Vianočné trhy 2014 na Filozofickej fakulte KU Go! 044 fotografií

28. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 024 fotografií

Vianočný stolnotenisový turnaj na Katolíckej univerzite Go! 063 fotografií

Utorky s hosťami: Jude Antoine na tému Evanjelizácia dnes Go! 187 fotografií

Spoločenstvo pri KU v RK: Chvály - hosť Jude Antoine Go! 091 fotografií

Adventná kvapka krvi na KU: Darcovia 8:00 - 9:20 (1/4) Go! 105 fotografií

Adventná kvapka krvi - foto: M. Badačová 9:20 - 9:50 (2/4) Go! 040 fotografií

Adventná kvapka krvi na KU: Darcovia 9:50 - 10:50 (3/4) Go! 089 fotografií

Adventná kvapka krvi na KU: Darcovia 10:50 - 12:40 (4/4) Go! 127 fotografií

Trojdňová adorácia v Kapĺnke svätého Alberta na KU Go! 006 fotografií

Detské trhy Ľubochnianského sanatória vo foajé PF KU Go! 035 fotografií

Christmas party angličtinárov Filozofickej fakulty KU Go! 116 fotografií

Konferencia FZ: Interdisciplin. kooperácia v ošetrov... (1/2) Go! 068 fotografií

Konferencia FZ: Interdisciplin. kooperácia v ošetrov... (2/2) Go! 039 fotografií

Klavírny recitál Anny Lipiak (Mozart, Skriabin, Chopin) Go! 070 fotografií

Mikuláš na Katolíckej univerzite: Filozofická fakulta Go! 115 fotografií

Mikuláš na Katolíckej univerzite: Pedagogická fakulta Go! 135 fotografií

Adventný Kraków: Mikulášska cesta do Lagiewnikov Go! 167 fotografií

Adventný Kraków: Kazimierz a Vianočné trhy v Krakowe Go! 157 fotografií

Divadlo študentov Inštitútu J. P. z Levoče: To bolo pre teba Go! 247 fotografií

Minikonferencia študentov FF KU: Fenomén ženy v dejinách Go! 087 fotografií

Spevácky koncert študentov Katedry hudby Pedag. fakulty Go! 116 fotografií

Predvianočný koncert Katedry hudby Pedagogickej fakulty KU Go! 156 fotografií

Duchovné pozastavenie sa s Mons. Mariánom Bublincom Go! 075 fotografií

Kapustnica PF KU + koncert Katedry cirkevnej hudby Go! 161 fotografií