T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020JÚN

Počet albumov v tomto archíve: 24 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.630 fotografií.22. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 007 fotografií

Stretnutie prof. Jozefa Jaraba a zamestnancov PF KU Go! 004 fotografií

23. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 026 fotografií

Prezentácia kandidáta na funkciu rektora KU Go! 062 fotografií

Základná škola Partizánska 6: Fotografovanie s triedami Go! 020 fotografií

Primičná svätá omša novokňaza Juraja Musila Go! 109 fotografií

Základná škola Partizánska 6: Naposledy s deťmi a kolegami Go! 108 fotografií

Promócia bakalárov PF KU: Predškol. a el. pg. + pedagog. Go! 119 fotografií

Svätá omša v Kapĺnke sv. Alberta s rektorom KU Go! 002 fotografií

Promócia magistrov PF KU: Učiteľstvo U2 (den. + ext.) Go! 128 fotografií

Promócia magistrov PF KU: Učiteľstvo U1 + špec. pg. Go! 119 fotografií

Ustanovujúce zasadnutie Vedeckej rady KU Go! 183 fotografií

Sviatok Božieho Tela a Krvi v Kalamenoch a oltáriky Go! 008 fotografií

Na cestách po Slovensku: Liptovská Mara a okolie Go! 011 fotografií

Na cestách po Slovensku: Dedinka Čerín a jej okolie Go! 068 fotografií

Promócia bakalárov Fakulty zdravotníctva (1) Go! 148 fotografií

Svätá omša medzi promóciami Fakulty zdravotníctva KU Go! 004 fotografií

Promócia bakalárov Fakulty zdravotníctva (2) Go! 104 fotografií

24. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 017 fotografií

Promócia bakalárov Fakulty zdravotníctva (3) Go! 121 fotografií

Promócia magistrov Fakulty zdravotníctva Go! 077 fotografií

Prof. Jozef Jarab, rektor Katolíckej univerzity v RK Go! 009 fotografií

Na cestách po Slovensku: Banská Bystrica z Kalvárie Go! 036 fotografií

Životné jubileum Allana Tomáša, dekana v Snine Go! 140 fotografií