T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020OKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 38 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.582 fotografií.Život na Katolíckej univerzite: Študenti v knižnici KU I. Go! 065 fotografií

Život na Katolíckej univerzite: Študenti Filozofickej fakulty Go! 148 fotografií

Život na Katolíckej univerzite: Študenti v knižnici KU II. Go! 040 fotografií

Stretnutie Kolégia KU s hosťom dr. Helenou Palaťkovou Go! 029 fotografií

Miništrantský futbalový turnaj farnosti Zbudské Dlhé Go! 035 fotografií

Odpustová slávnosť ku cti Ružencovej Panny Márie I. Go! 057 fotografií

Odpustová slávnosť ku cti Ružencovej Panny Márie II. Go! 092 fotografií

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v RK: Exteriér Go! 019 fotografií

Študentský domov KU Ruža (ul. Plavisko): Areál a kapĺnka Go! 065 fotografií

Utorky s hosťami: Massimo Grilli o probléme násilia v Biblii Go! 126 fotografií

Stretnutie a prednáška pre seniorov v priestoroch UPaC Go! 022 fotografií

Univerzitné fórum: História Auschwitzu-Birkenau Go! 060 fotografií

Stretnutie kaplánov UPaC s pedagógmi fakúlt KU (2) Go! 011 fotografií

Univerzitný turnaj vo futsale na Katolíckej univerzite v RK Go! 193 fotografií

Spoločenstvo pri KU: Stretnutie účastníkov kurzu Refresh Go! 030 fotografií

Spoločenstvo pri KU: Stretnutie Učeníckeho kurzu v Čajovni Go! 009 fotografií

Promócia bakalárov a magistrov PF KU Go! 279 fotografií

Stretnutie Kolégia KU s hosťom dr. Imrichom Gazdom Go! 018 fotografií

Stretnutie kaplánov UPC-čiek Slovenska s biskupom Galisom Go! 012 fotografií

Víkendovka Chodíme spolu, ako ďalej? s manželmi Lojekovcami Go! 036 fotografií

Čistenie vodnej nádrže Hrabovo: Vypustená nádrž Go! 029 fotografií

Svätá omša pre účastníkov víkendovky Chodíme spolu... Go! 045 fotografií

Víkendovka Chodíme spolu, ako ďalej? - Spoločné foto a skokan Go! 012 fotografií

Utorky s hosťami: Mons. Tomáš Galis o Svetov. dňoch mládeže Go! 083 fotografií

Univerzitné fórum: Miriam Kováčiková - Archa v Taliansku Go! 014 fotografií

Katolícka univerzita má talent: Pred začiatkom 4. ročníka Go! 075 fotografií

Katolícka univerzita má talent: Zábavný večer v Aule JP2 Go! 220 fotografií

Katolícka univerzita má talent: Vyhodnotenie a záver Go! 110 fotografií

Stretnutie Kolégia KU s hosťom dr. Petrom Kravčákom Go! 033 fotografií

Prechádzka po Ružomberku: Pohľad zo Satelitov Go! 014 fotografií

Na cestách po Slovensku: Lyžiarské stredisko Donovaly Go! 037 fotografií

Vysokoškolská mládežka s pátrom Martinom Halčákom SJ Go! 059 fotografií

Utorky s hosť.: prof. Vladimír Bužek o kvant. metamorfózach Go! 086 fotografií

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta (za akreditáciu KU) Go! 022 fotografií

Svätá omša pre rodiny s deťmi v jezuitskom kostole Go! 077 fotografií

ZŠ Bystrická: Návšteva ministra školstva Petra Pellegriniho v ZŠ Go! 104 fotografií

Vysokoškolská mládežka pred Sviatkom všetkých svätých Go! 063 fotografií

Utorky s hosťami: ThLic. Marek Iskra o Jánovi Pavlovi II. Go! 153 fotografií