T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020NOVEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 42 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 3.975 fotografií.Pobožnosť na cintoríne v deň Sviatku všetkých svätých Go! 083 fotografií

Novembrový farský cintorín v Zbudskom Dlhom Go! 017 fotografií

Dušičková omša s arcibiskupom Bernardom Boberom Go! 067 fotografií

Utorky s hosťami: Mons. Milan Lach SJ o Eucharistii Go! 078 fotografií

Stretnutie kaplánov UPaC s pedagógmi fakúlt KU (3) Go! 007 fotografií

Biblické stretnutie so sestrou Fides Ivetou Strenkovou Go! 006 fotografií

Grécko-katolícka liturgia s Igorom Suchým Go! 030 fotografií

ZŠ Bystrická 14: Fotografický krúžok - fotografujeme mesto Go! 093 fotografií

Cesta na koncert Piotra Rubika - modlitba za duše na cintoríne Go! 007 fotografií

Piotr's Rubik concert in Košice: After missed general examinat. Go! 049 fotografií

Piotr's Rubik concert in Košice: People in the front of Arena Go! 095 fotografií

Piotr's Rubik concert in Košice: Minutes before the concert Go! 048 fotografií

Piotr's Rubik concert in Košice: Concert The Best Of Live (1/2) Go! 207 fotografií

Piotr's Rubik concert in Košice: Concert The Best Of Live (2/2) Go! 231 fotografií

Piotr's Rubik concert in Košice: Photos from handycam & Note3 Go! 036 fotografií

Utorky s hosťami: prof. Ladislav Čarný, akademický maliar Go! 083 fotografií

Spoločenstvo pri KU v RK: Chvály v Kostole sv. rodiny Go! 065 fotografií

Univerzitné fórumvo Foajé PF: Tomáš Kollár o svojom živote Go! 013 fotografií

Saleziánske stretko s o. Pavlom Dzivým a o. Jozefom Luscoňom Go! 022 fotografií

Akadem 2014: Otváracia svätá omša s arcibiskupom Boberom Go! 136 fotografií

Ars et Educatio: Konferencia katedier umenia PF KU (1. deň) Go! 066 fotografií

Stretnutie študentov Erasmus Plus v Univerzitnej knižnici KU Go! 065 fotografií

Ars et Educatio: Konferencia katedier umenia PF KU (2. deň) Go! 051 fotografií

Ars et Educatio: Koncert doktorandov Katedry hudby PF Go! 101 fotografií

Katedrovica cechu historikov Filozofickej fakulty KU Go! 232 fotografií

Latinská omša pri príležitosti 15. výročia Scholy Cantorum Go! 055 fotografií

15. výročie Scholy Cantorum: Koncert v kostole jezuitov Go! 080 fotografií

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta (november) Go! 034 fotografií

Výročný koncert skupiny Kéfas: 20 rokov s vami (koncert) Go! 187 fotografií

Výročný koncert skupiny Kéfas: Hostia Stanley & Kapucíni Go! 197 fotografií

Mládežka s pátrom Dušanom Hrickom OCD, karmelitánom Go! 095 fotografií

Súostrovie kultúra s hosťom Mons. Mariánom Gavendom Go! 084 fotografií

Utorky s hosťami: prof. Ján Duda o katolíckom rozvode Go! 101 fotografií

Katedrovica psychológov Filozofickej fakulty KU Go! 061 fotografií

Kríž Svetových dní mládeže na Gymnáziu sv. Andreja v RK Go! 461 fotografií

Privítanie putovného kríža Svetových dní mládeže na KU Go! 090 fotografií

Poklona a uctenie si kríža Svetových dní mládeže Go! 080 fotografií

Cesta kríža SDM po komplexe Katolíckej univerzity Go! 110 fotografií

Historický bál pre študentov a zamestnancov KU (1/2) Go! 173 fotografií

Historický bál pre študentov a zamestnancov KU (2/2) Go! 132 fotografií

Historický bál: Tanečná show Katky a Michala (bonus z bálu) Go! 112 fotografií

Stretnutie Kolégia KU s hosťom doc. Teréziou Rončákovou Go! 035 fotografií