T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020DECEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 36 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 4.176 fotografií.Adventná mládežka v kostole Povýšenia sv. Kríža (jezuitský) Go! 066 fotografií

Začiatok Trojdňovej pôstnej adorácia na KU (adventná) Go! 020 fotografií

ZŠ Bystrická 14: Radosť detí z prvého snehu v Ružomberku Go! 009 fotografií

Vianočné trhy 2014 na Filozofickej fakulte KU Go! 044 fotografií

28. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 024 fotografií

Vianočný stolnotenisový turnaj na Katolíckej univerzite Go! 063 fotografií

Utorky s hosťami: Jude Antoine na tému Evanjelizácia dnes Go! 187 fotografií

Spoločenstvo pri KU v RK: Chvály - hosť Jude Antoine Go! 091 fotografií

Adventná kvapka krvi na KU: Darcovia 8:00 - 9:20 (1/4) Go! 105 fotografií

Adventná kvapka krvi - foto: M. Badačová 9:20 - 9:50 (2/4) Go! 040 fotografií

Adventná kvapka krvi na KU: Darcovia 9:50 - 10:50 (3/4) Go! 089 fotografií

Adventná kvapka krvi na KU: Darcovia 10:50 - 12:40 (4/4) Go! 127 fotografií

Trojdňová adorácia v Kapĺnke svätého Alberta na KU Go! 006 fotografií

Detské trhy Ľubochnianského sanatória vo foajé PF KU Go! 035 fotografií

Christmas party angličtinárov Filozofickej fakulty KU Go! 116 fotografií

Konferencia FZ: Interdisciplin. kooperácia v ošetrov... (1/2) Go! 068 fotografií

Konferencia FZ: Interdisciplin. kooperácia v ošetrov... (2/2) Go! 039 fotografií

Klavírny recitál Anny Lipiak (Mozart, Skriabin, Chopin) Go! 070 fotografií

Základná škola Bystrická 14: Mikuláš na základnej škole Go! 258 fotografií

Mikuláš na Katolíckej univerzite: Filozofická fakulta Go! 115 fotografií

Mikuláš na Katolíckej univerzite: Pedagogická fakulta Go! 135 fotografií

Adventný Kraków: Mikulášska cesta do Lagiewnikov Go! 167 fotografií

Adventný Kraków: Kazimierz a Vianočné trhy v Krakowe Go! 157 fotografií

Adventná Budapešť: Školský zájazd do Budapešte Go! 301 fotografií

Divadlo študentov Inštitútu J. P. z Levoče: To bolo pre teba Go! 247 fotografií

Minikonferencia študentov FF KU: Fenomén ženy v dejinách Go! 087 fotografií

Vianočný koncert ZUŠ Ľudovíta Fullu: Rozprávkové Vianoce Go! 344 fotografií

Vianočný koncert ZUŠ Dotyk v sále ružomberského kina Go! 153 fotografií

Spevácky koncert študentov Katedry hudby Pedag. fakulty Go! 116 fotografií

Predvianočný koncert Katedry hudby Pedagogickej fakulty KU Go! 156 fotografií

Duchovné pozastavenie sa s Mons. Mariánom Bublincom Go! 075 fotografií

Kapustnica PF KU + koncert Katedry cirkevnej hudby Go! 161 fotografií

Občianske združenie Galaxy: Vianoce s Galaxy v Kine Kultúra Go! 405 fotografií

Cestovanie po Poľsku: Vianočné trhy v Krakowe Go! 023 fotografií

(Pol)nočná svätá omša v Hrabovci nad Laborcom Go! 044 fotografií

Silvestrovská ďakovná svätá omša vo farnosti Zbudské Dlhé Go! 033 fotografií