T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020Archív fotografií za rok 2015

Počet albumov v tomto archíve: 272 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 13.619 fotografií.
JANUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 4 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 435 fotografií.

FEBRUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 18 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.552 fotografií.Podpisovanie kolektívnej zmlúvy na Katolíckej univerzite Go! 019 fotografií

Konferencia absolventov štúdia psychológie Alumni na FF (1/2) Go! 101 fotografií

Účastníci konferencie Alumni v Univerzitnej knižnici KU Go! 133 fotografií

Konferencia absolventov štúdia psychológie Alumni na FF (2/2) Go! 108 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie DOD v Aule JP2 Go! 069 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta Go! 080 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta Go! 045 fotografií

Deň otvorených dverí: Univer. knižnica a mediálne centrum Go! 066 fotografií

Vedecké sympózium PF KU: Sociálno-pedagogické dialógy Go! 025 fotografií

Koncert Musica Nova Spiritualis a komorný zbor z Bratislavy Go! 059 fotografií

Slávnostné ukončenie Seniorského inkubátora na KU Go! 123 fotografií

Utorky s hosťami: Marek Šmid o ľuds. právach (f.: M. Vargová) Go! 020 fotografií

Svätá omša z príležitosti spomienky blah. Fra Angelico Go! 116 fotografií

Pred začiatkom odovzdávania ocenení v Primaciálnom paláci Go! 072 fotografií

KBS udelila cenu Fra Angelica Schole Cantorum pri KU v RK Go! 152 fotografií

Utorky s hosťami: Roman Seko a Kresť. antrop. a gender ideol. Go! 079 fotografií

Na Katolíckej univerzite diskutovali bývalí politickí väzni Go! 140 fotografií

Stano Košč: Koncert na želanie (rok po úspešnom koncerte) Go! 145 fotografiíMAREC

Počet albumov v tomto archíve: 16 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.490 fotografií.Utorky s hosťami: prof. Michal Novák o Alzheimer. chorobe Go! 137 fotografií

Slávme to spoločne: 100 rokov od narodenia Janka Silana Go! 149 fotografií

Posedenie pri guľáši študentov Katedry histórie Filoz. fakulty Go! 063 fotografií

Utorky s hosťami: Mons. Stanislav Zvolenský Go! 111 fotografií

Univerzitný campus KU: PF, FF, UK (exteriér) Go! 066 fotografií

Univerzitný campus KU: Poradenské centrum pri KU Go! 028 fotografií

Univerzitný campus KU: Univerzitná knižnica (interiér) Go! 137 fotografií

Univerzitný campus KU: Mediálne centrum a Pulz rádio Go! 052 fotografií

Koncert Jordany Palovičovej a doc. Eugena Procháca z VŠMU Go! 100 fotografií

Utorky s hosťami: František Neupauer o Sviečkovej manif. Go! 064 fotografií

Duchovné (po)zastavenie sa v pôste s Viliamom Karľom SJ Go! 012 fotografií

Koncert Jazz-Blues Band L. Podolského z Częstochowej Go! 207 fotografií

III. európske metodické dni cudzojazyčnej edukácie na KU Go! 151 fotografií

Stretnutie študentov Kolégia KU s dp. Jozefom Žvandom Go! 027 fotografií

Utorky s hosťami: Martin Koleják o sviatosti zmierenia Go! 101 fotografií

Pôstna Krížová cesta KU na Ružomberskú kalváriu Go! 085 fotografiíAPRÍL

Počet albumov v tomto archíve: 33 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.413 fotografií.Komorný spevácky koncert Katedry hudby PF KU Go! 138 fotografií

12. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Slávnostné otvorenie súťaže Go! 050 fotografií

12. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Súťaž v hre na klavíri (I. kat.) Go! 050 fotografií

12. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Súťaž v hre na organe (I. + II.) Go! 096 fotografií

12. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Súťaž v hre na klavíri (II. kat.) Go! 148 fotografií

12. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Vyhodnotenie 1. dňa súťaže Go! 134 fotografií

12. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Zo zákulisia 1. súťažného dňa Go! 175 fotografií

12. roč. ŠUČ: Koncert porotcov v Organovej sieni FZ KU Go! 059 fotografií

Veľkonočná kvapka krvi na KU: Odvážni darcovia krvi Go! 038 fotografií

12. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Otvorenie druhého dňa súťaže Go! 032 fotografií

12. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Komorný spev (I. kategória) Go! 028 fotografií

12. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Komorný spev (II. kategória) Go! 070 fotografií

12. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Súťaž v štvorruč. hre na klavíri Go! 028 fotografií

12. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Sólový spev (I. kategória) Go! 091 fotografií

Prednáška Jaroslava Franca na FF o Aloisovi Musilovi Go! 020 fotografií

12. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Sólový spev (II. kategória) Go! 244 fotografií

12. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Vyhodnotenie - spev a záver Go! 117 fotografií

Interné rokovanie Česko-slovenskej komisie historikov Go! 022 fotografií

Samuel Javornický na tému: Sex, gender a homoerotika Go! 017 fotografií

Utorky s hosťami: prof. Mária Bieliková a Sociál. aspekty netu Go! 123 fotografií

Ved. seminár Kat. histórie [1]: Otvorenie (foto: M. Vargová) Go! 015 fotografií

Prednáška: Martina Kubealák. (foto: Mária Vargová) Go! 013 fotografií

Prednáška: Marián Milčák (foto: Mária Vargová) Go! 028 fotografií

Prednáška: Andrzej Gretkowski (foto: Mária Vargová) Go! 013 fotografií

Konferencia EME 2015: Otvorenie (foto: M. Vargová) Go! 030 fotografií

VIII. ročník Túry do textúry (foto: Mária Vargová) Go! 026 fotografií

VIII. ročník Túry do textúry: Poobedňajšie bloky Go! 104 fotografií

Konferencia EME 2015: Prednášky pozvaných hostí Go! 102 fotografií

Ved. seminár Kat. histórie [2]: Prednášky a diskusia Go! 072 fotografií

Ved. seminár Kat. histórie [3]: Prehliadka knižnice a raut Go! 045 fotografií

Konferencia EME 2015: Exkurzia účastníkov po knižnici Go! 046 fotografií

Študenti Katolíckej univerzity pred Univerzitnou knižnicou Go! 017 fotografií

Sedliacká veselica s UPaC na Katolíckej univerzite Go! 222 fotografiíMÁJ

Počet albumov v tomto archíve: 13 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.445 fotografií.

JÚN

Počet albumov v tomto archíve: 55 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.982 fotografií.Medzinár. konf. Katedry mat. (1. deň): Pred začiatkom Go! 050 fotografií

Medzinár. konf. Katedry mat. (1. deň): Hlavné prednášky Go! 045 fotografií

Klasifikácia štud. za predmet Sústredenia zo spirituality Go! 012 fotografií

II. ročník muzikologickej konf. Musica Mediaeva Liturgica Go! 096 fotografií

Medzinár. konf. Katedry mat. (1. deň): Prednášky v sekciách Go! 076 fotografií

Musica Mediaeva Liturgica: Latinská omša a koncert Scholy Go! 060 fotografií

Medzinárodná konferencia Katedry matem. (1. deň): Raut Go! 099 fotografií

Konferencia Galileo Galilei: Hlavné prednášky v Aule JP2 Go! 133 fotografií

Medzinár. konf. Katedry mat. (2. deň): Prednášky v sekciách Go! 079 fotografií

Konferencia Galileo Galilei: Prednášky v sekciách Go! 107 fotografií

Promócia bakalárov FF KU (1): Pred začiatkom promócie Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov FF KU (1): Promócia (okrem diplomov) Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov FF KU (1): Odovzdávanie diplomov Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov FF KU (1): Po skončení promóčneho aktu Go! 000 fotografií

Vedecký seminár na PF z dejín školstva (KEGA 017KU-4/2014) Go! 026 fotografií

Promócia bakalárov FF KU (2): Pred začiatkom promócie Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov FF KU (2): Promócia (okrem diplomov) Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov FF KU (2): Odovzdávanie diplomov Go! 000 fotografií

Promócia magistrov FF KU: Pred začiatkom promócie Go! 157 fotografií

Promócia magistrov FF KU: Promócia (okrem diplomov) Go! 093 fotografií

Promócia magistrov FF KU: Odovzdávanie diplomov Go! 211 fotografií

Promócia magistrov FF KU: Po skončení promóčneho aktu Go! 074 fotografií

Zásnuby Lucie a Janka v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého Go! 067 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (10:00): Pred začiatkom Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (10:00): Promóčny akt Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (10:00): Udeľovanie diplomov Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (10:00): Po skončení Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (11:30): Promóčny akt Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (11:30): Udeľovanie diplomov Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (13:30): Pred začiatkom Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (13:30): Promóčny akt Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (13:30): Udeľovanie diplomov Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (13:30): Po skončení Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (15:00): Pred začiatkom Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (15:00): Promóčny akt Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (15:00): Udeľovanie diplomov Go! 000 fotografií

Promócia magistrov PF KU (10:00): Pred začiatkom Go! 037 fotografií

Promócia magistrov PF KU (10:00): Promóčny akt Go! 095 fotografií

Promócia magistrov PF KU (10:00): Udeľovanie diplomov Go! 063 fotografií

Promócia magistrov PF KU (10:00): Po skončení Go! 025 fotografií

Promócia magistrov PF KU (11:30): Pred začiatkom Go! 019 fotografií

Promócia magistrov PF KU (11:30): Promóčny akt Go! 158 fotografií

Promócia magistrov PF KU (11:30): Udeľovanie diplomov Go! 155 fotografií

Promócia magistrov PF KU (11:30): Po skončení Go! 049 fotografií

4. ročník projektu Noc hudby: Od chorálu k muzikálu Go! 285 fotografií

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého (1) Go! 010 fotografií

Promócia bakalárov FZ KU (9:00): Pred začiatkom Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov FZ KU (9:00): Promóčny akt Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov FZ KU (9:00): Odovzdávanie diplomov Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov FZ KU (9:00): Po skončení Go! 000 fotografií

Podpisovanie zmluvy o dielo - nadstavba internátu C-blok Go! 026 fotografií

Návšteva ministra školstva Juraja Draxlera u vedenia KU Go! 150 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Pred začiatkom rekonštrukcie Go! 000 fotografií

Zasadnutie Správnej rady Katolíckej univerzity v RK Go! 080 fotografiíJÚL

Počet albumov v tomto archíve: 7 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 234 fotografií.

AUGUST

Počet albumov v tomto archíve: 11 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 49 fotografií.

SEPTEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 33 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.507 fotografií.Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (7) Go! 017 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (8) Go! 026 fotografií

XII. konf. sestier pracujúcich v zariad. sociál. služieb (foajé) Go! 062 fotografií

XII. konf. sestier pracujúcich v zariad. sociál. služieb (aula) Go! 095 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (9) Go! 010 fotografií

Púť zamestnancov KU do Šaštína: Príchod, svätá omša Go! 155 fotografií

Púť zamestnancov KU do Šaštína: Obed, prehliadka Go! 134 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (10) Go! 009 fotografií

Duchovná obnova na KU s Mons. J. Haľkom: Prednáška Go! 056 fotografií

Duchovná obnova na KU s Mons. J. Haľkom: Sv. omša Go! 066 fotografií

Zaraďovací test: Anglický jazyk pre zamestnancov KU Go! 021 fotografií

Zasadnutie Kolégia rektora Katolíckej univerzity v RK Go! 016 fotografií

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého (2) Go! 040 fotografií

Letný žurnalistický seminár: Grafická sekcia - Andrej Kmeťo Go! 037 fotografií

Letný žurnalistický seminár: Mediál. tréning – M. Kuhajdová Go! 040 fotografií

LŽS pre tvorcov far. časopisov: Vyhodnotenie súťaže FAČA Go! 058 fotografií

LŽS pre tvorcov far. časopisov: Diskusia O dialógu v cirkvi Go! 054 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (9) Go! 008 fotografií

1. mládežnícka svätá omša akademického roku 2015/16 Go! 089 fotografií

Agapé pri čaji v pastoračných priestoroch bratov jezuitov Go! 042 fotografií

Stretnutie študentov Katedry matematiky s pedagógmi KMAT Go! 073 fotografií

Filmový večer s Jankom Gerom v UPABe: Film Don Bosco Go! 014 fotografií

(Nové) priestory Poradenského centra, študenti v UK + PC Go! 045 fotografií

Poradenské centrum KU: Byť spolu a sám (o vzťahoch) Go! 060 fotografií

Koncert chvál Braňa Letka pre prvákov v aule Jána Pavla II. Go! 186 fotografií

2. mládežnícka svätá omša s prorektorom KU Trstenským Go! 125 fotografií

Hosť na KU: Účastníci (pešieho) putovania Camino de Santiago Go! 129 fotografií

Veni Sancte na KU: Pred začiatkom slávnosti Go! 150 fotografií

Veni Sancte na KU: Slávnostná sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 110 fotografií

Veni Sancte na KU: Po skončení svätej omše a v Aule JP2 Go! 140 fotografií

Veni Sancte na KU: Udeľovanie čestných doktorátov a em.prof. Go! 210 fotografií

Veni Sancte na KU: Po skončení slávnosti, občerstvenie, záver Go! 070 fotografií

Spoločenstvo pri KU: Úvodné stretnutie a hosť Ján Buc Go! 096 fotografiíOKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 48 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.512 fotografií.Inaugurácia Cyrila Hišema za dekana TF KU: Svätá omša Go! 124 fotografií

Inaugurácia Cyrila Hišema za dekana TF KU: Aula TF KU Go! 137 fotografií

Stretnutie pre uchádzačov mobility Erasmus+ vo foajé PF Go! 146 fotografií

Promócia absolventov mgr. a bc. na Filozofickej fakulte (1) Go! 154 fotografií

Promócia absolventov mgr. a bc. na Filozofickej fakulte (2) Go! 172 fotografií

Uvedenie knihy viacerých autorov "Krajina vo mne" Go! 195 fotografií

Hosť na KU: Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup o misiách Go! 093 fotografií

Deň ruskej kultúry, moskovský súbor DIVO a RUDIN Go! 254 fotografií

Ima3kulácia prvákov na Pedagogickej fakulte KU Go! 148 fotografií

Stretnutie v Poradenskom centre na tému "Cesta k sebe" Go! 019 fotografií

Promócia absolventov mgr. a bc. na Pedagog. fakulte (1) Go! 256 fotografií

Promócia absolventov mgr. a bc. na Pedagog. fakulte (2) Go! 161 fotografií

Začali sa prednášky študentom Univerzity tretieho veku na KU Go! 027 fotografií

Promócia absolventov Ph.D. na KU: Pred začiatkom Go! 070 fotografií

Promócia absolventov Ph.D. na KU: Slávnostná promócia Go! 126 fotografií

Promócia absolventov Ph.D. na KU: Odovzdávanie diplomov Go! 143 fotografií

Chargé d`affaires a.i. Poľskej republiky Piotr Samerek na KU Go! 013 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Postup prác na stavbe Go! 013 fotografií

Hosť na KU: MUDr. Vladimír Krčméry o pomoci utečencom Go! 200 fotografií

Nahrávanie prvého vydania relácie "Na tenkom ľade" Go! 038 fotografií

Chvály v Kostole Svätej Rodiny s hosťom Tomom Edwardsom Go! 122 fotografií

Refresh v priestoroch UPaC s hosťom Tomom Edwardsom Go! 047 fotografií

Porno je lož! Svedectvo bývalej pornoherečky Jan Villarubia Go! 068 fotografií

Pred začiatkom koncertu Katedry hudby PF v synagóge Go! 080 fotografií

Koncert Katedry hudby v rámci Týždňa talianského jazyka Go! 188 fotografií

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého (3) Go! 004 fotografií

Prednáška s dr. Palaťkovou: Koncentrač. tábor v Oswiecime Go! 074 fotografií

Hosťom "mládežky" františkán Rafael Tomáš Nevoľník Go! 110 fotografií

Agapé po omši v pastoračných priestoroch jezuitov Go! 087 fotografií

Hosť na KU: Mons. Marián Gavenda - Potulky svetom Go! 169 fotografií

KU má talent (ochutnávka): Generálka pred talentom Go! 140 fotografií

Spoločné fotografie pedagógov a študentov histórie FF KU Go! 009 fotografií

Beh do Poradenského centra pri Katolíckej univerzite Go! 066 fotografií

Požehnanie nových priestorov Poradenského centra pri KU Go! 040 fotografií

FF KU: Pr. Brendan Sweetman z Rockhurst University (1) Go! 030 fotografií

Univerzitné fórum (UFO): Erasmus v Českej republike (1) Go! 069 fotografií

Katolícka univerzita má talent: Zábavný večer na KU (1/2) Go! 000 fotografií

Katolícka univerzita má talent: Zábavný večer na KU (2/2) Go! 000 fotografií

VI. Celoslovenská konferencia MedStat 2015 pod záštitou FZ Go! 078 fotografií

FF KU: Pr. Brendan Sweetman z Rockhurst University (2) Go! 039 fotografií

Stretnutie členov Kolégia KU s doc. Teréziou Rončákovou Go! 027 fotografií

PF KU: Prezentácia kandidátov na členov do Akadem. senátu Go! 146 fotografií

Voľby členov do Akademického senátu a senátov fakúlt KU (PF) Go! 059 fotografií

Voľby členov do Akademického senátu a senátov fakúlt KU (FF) Go! 105 fotografií

Zasadnutie Medzin. vedec. rady katolíckych pedagóg. pri PF KU Go! 013 fotografií

Predn. prof. Eduarda Gombalu: Máchov Máj a Bottova Smrť Já. Go! 017 fotografií

Hosť na KU: ThLic. Róbert Neupauer - Teológia tela Go! 150 fotografií

Vernisáž výstavy architektov: Peter Abonyi a Martin Bišťan Go! 112 fotografií

Spoločenstvo pri KU: Richard Vašečka, poslanec NR SR (hosť) Go! 076 fotografií

Stretnutie členov Kolégia KU s doc. Antonom Laučekom Go! 024 fotografiíNOVEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 172 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.Svätá omša za zosnulých členov spoločenstva KU Go! 063 fotografií

Živý prenos prednášky nositeľa Pulitz. ceny Jamesa B. Steeleho Go! 041 fotografií

Otvorenie putovnej výstavy Biblia na cestách v UK KU Go! 193 fotografií

Prednáška v Poraden. centre: Výber životného partnera Go! 025 fotografií

X. Ružomberské zdravot. dni (1. deň): Otvorenie podujatia Go! 092 fotografií

X. Ružomberské zdravot. dni (1. deň): Prednášky v sekciách Go! 102 fotografií

Stretnutie členov Kolégia KU s kňazom Jurajom Sedláčkom Go! 027 fotografií

X. Ružomberské zdravot. dni (2. deň): Prednášky v sekciách Go! 045 fotografií

X. Ružomberské zdravot. dni (2. deň): Študentská sekcia Go! 048 fotografií

Interpretačné kurzy v sólovom speve s prof. A. Monasterskou Go! 017 fotografií

Mládežka – 13. výročie založenia UPaC (1. 11. 2002) Go! 124 fotografií

Rektor KU prof. Jozef Jarab navštívil študentov Kolégia KU Go! 026 fotografií

Výstava Biblia na cetách: Študenti FF na exkurzií v UK Go! 000 fotografií

Vedecké kolokvium na KKaPT: Milosrd. vo viere a misii Cirkvi Go! 106 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Emil Turiak Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Miroslav Saniga Go! 000 fotografií

1. zasadnutie (nového) Akademického senátu KU Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: Nový Šlabikár Lipka (Aitec) Go! 077 fotografií

Strumenti digitali per la cultura italiana nel mondo (PF, 1/3) Go! 052 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Zuzana Chanasová Go! 029 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Jana Hrčová Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Pavel Bella Go! 011 fotografií

Hosť na KU: Anna Verešová, riaditeľka n. o. Áno pre život Go! 119 fotografií

Katedrovica cechu historikov Filozofickej fakulty KU Go! 000 fotografií

Na Tesle s Maťom Urbašíkom: Model S 85 pred Knižnicou KU Go! 037 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Milan Lehotský Go! 021 fotografií

Strumenti digitali per la cultura italiana nel mondo (PF, 2/3) Go! 032 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Mária Jurečková Go! 029 fotografií

Odpustová slávnosť ku cti sv. Alberta Veľkého (kapĺnka) Go! 000 fotografií

Prednáška na FF KU: prof. Vadim Zadunajski (1) Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Michal Kovačic Go! 031 fotografií

Strumenti digitali per la cultura italiana nel mondo (UK, 3/3) Go! 039 fotografií

Výstava Biblia na cestách: Študenti Gymnázia sv. Andreja Go! 011 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Jozef Zentko Go! 041 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Zakladanie okien, fasáda (1) Go! 011 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Martina Magová Go! 008 fotografií

Prednáška v Poraden. centre: Voľba životného partnera Go! 000 fotografií

Pracovné stretnutie organizačného tímu Beánie KU Go! 017 fotografií

Spoločnestvo pri KU - Refresh: Ad de Bruin, hosť v UPABe Go! 039 fotografií

Výstava Biblia na cestách: Študenti PF na exkurzií v UK Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: prof. h.c. Jozef Laurinčík Go! 000 fotografií

Otvorenie výstavy "Príroda v umení - ateliér v prírode" Go! 056 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Eva Culková Go! 015 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: prof. Vladimír Ira, (Geo., SAV) Go! 023 fotografií

Sympózium Laudato Si vo Výstavnej sieni UK KU Go! 112 fotografií

Prednáška na FF KU: prof. Vadim Zadunajski (2) Go! 000 fotografií

Príprava Mathparty v refektári Pedagogickej fakulty KU Go! 010 fotografií

Beseda so spisovateľom Richardom Pupalom na FF KU Go! 000 fotografií

Prednášky pre študentov Univerzity tretieho veku v UK Go! 000 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Zakladanie okien, fasáda (2) Go! 023 fotografií

Sympózium Laudato Si: Zasadenie lipy pred PF KU Go! 017 fotografií

Mathparty učiteľov a študentov KMAT: Príchod, začiatok Go! 148 fotografií

Mathparty učiteľov a študentov KMAT: Program, tombola Go! 075 fotografií

Mathparty učiteľov a študentov KMAT: Anketa, spoločné foto Go! 066 fotografií

Stretnutie členov Kolégia KU s kňazom Pavlom Hraboveckým Go! 037 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Zakladanie okien, fasáda (3) Go! 007 fotografií

2nd EFPSA Conference (Thu): Social evening in Tea House (1) Go! 105 fotografií

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého (4) Go! 009 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Organization team and staff (2) Go! 043 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Arrival and registration (3) Go! 125 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Arrival and registration (4) Go! 132 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Before opening in aula (5) Go! 062 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Official opening ceremony (6) Go! 079 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Staff at the stage (7) Go! 022 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Dance and "groupie" (8) Go! 057 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Lecture @Aula of J. Paul II (9) Go! 041 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Workshop @Kriváň 212 (10) Go! 061 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Workshop @Ďumbier 209 (11) Go! 051 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Lecture @Aula of J. Paul II (12) Go! 050 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Workshop @Ďumbier 209 (13) Go! 049 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Workshop @Kriváň 212 (14) Go! 047 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Lecture @Aula of J. Paul II (15) Go! 037 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Evening's program, game (16) Go! 047 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Lecture @Aula of J. Paul II (17) Go! 066 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Kriváň 212 (18) Go! 050 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Ďumbier 209 (19) Go! 041 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Staff, break, people (20) Go! 042 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Lecture @Aula of J. Paul II (21) Go! 070 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Ďumbier 209 (22) Go! 044 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Kriváň 212 (23) Go! 017 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Chopok 210 (24) Go! 026 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Lecture @Aula of J. Paul II (25) Go! 049 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Staff, break, people (26) Go! 056 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Chopok 210 (27) Go! 027 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Kriváň 212 (28) Go! 023 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Ďumbier 209 (29) Go! 029 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Staff, break, people (30) Go! 093 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Lecture @Aula of J. Paul II (31) Go! 041 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Kriváň 212 (32) Go! 019 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Chopok 210 (33) Go! 147 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Evening's program, game (34) Go! 009 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Lectures @Kráľova Hoľa (35) Go! 029 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop with Agnieszka (36) Go! 019 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Lecture @Aula of J. Paul II (37) Go! 038 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Staff, break, people (38) Go! 020 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Ďumbier 209 (39) Go! 027 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Chopok (40) Go! 007 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Lecture @Aula of J. Paul II (41) Go! 031 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Folklore @foyer (42) Go! 146 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Staff, break, people (43) Go! 021 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Lecture @Aula of J. Paul II (44) Go! 033 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Ďumbier 209 (45) Go! 031 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Kriváň 212 (46) Go! 019 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Chopok (47) Go! 024 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Quiz (48) Go! 066 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): Lecture @Aula of J. Paul II (49) Go! 020 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): Workshop @Kriváň (50) Go! 031 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): Staff, break, people (51) Go! 015 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): Workshop @Kriváň (52) Go! 027 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): Workshop @Ďumbier 209 (53) Go! 048 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): Lecture @Aula of J. Paul II (54) Go! 049 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): Closing ceremony (55) Go! 040 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): EFPSA Dance (56) Go! 083 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): Photographing, Ending (57) Go! 064 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): Departure (58) Go! 058 fotografií

Kongres Európske a svetové kontexty sociál. premien spol. Go! 196 fotografií

Svätá omša za obete masakrov v Paríži v univerzitnej kapĺnke Go! 070 fotografií

Študenti Filozofickej fakulty KU vo foajé FF KU (život na KU) Go! 011 fotografií

Inform. seminár o možnostiach mobilít študentov KU (CEEPUS) Go! 028 fotografií

Výstava zahraničnej odbornej literatúry v UK + študenti v UK Go! 046 fotografií

Prednáška v Poraden. centre: Ako lepšie komunikovať... Go! 024 fotografií

FF: Sexuálny motivačný systém ako jadro ľud. sexuality (pred.) Go! 082 fotografií

Kapustnica pedagógov a štud. Katedry histórie FF KU Go! 047 fotografií

2. zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty KU Go! 062 fotografií

Vyhodnotenie 2. ročníka súťaže Slávme to spoločne 2015 v UK Go! 103 fotografií

Workshop Call and Clil in English Classrooms na FF KU Go! 145 fotografií

Hosťovská prednáška na FF KU: prof. Ivan Blecha (Kat. filozof.) Go! 032 fotografií

KHud PF KU: Koncert pre Paríž - Concert pour Paris (synagóga) Go! 286 fotografií

Stretnutie kolégia KU s hosťom doc. Antonom Laučekom Go! 005 fotografií

3rd Study Visit of Project EEU: Minutes before opening Go! 047 fotografií

3rd Study Visit of Project EEU: Opening with rector, vicerector Go! 079 fotografií

3rd Study Visit of Project EEU: Presents, presentation by Lucia Go! 055 fotografií

3rd Study Visit of Project EEU: Photo + Excursion over library Go! 048 fotografií

Konferencia Ars et Educatio II: Minúty pred začiatkom Go! 045 fotografií

Konferencia Ars et Educatio II: Oficiálne otvorenie rektorom Go! 060 fotografií

3rd Study Visit of Project EEU: Visiting mayor of the city Go! 168 fotografií

3rd Study Visit of Project EEU: Visitation at Faculty of Health Go! 052 fotografií

Konferencia Ars et Educatio II: Program, prestávka, nácvik Go! 081 fotografií

Konferencia Ars et Educatio II: Prezent. knihy Petra Hochela Go! 082 fotografií

Konferencia Ars et Educatio II: Vernisáž Počítačová grafika Go! 032 fotografií

Ars et Educatio II: Koncert Iryna Gerega, David di Fiore Go! 128 fotografií

Kongres katolíckej pedagogiky: Pred svätou omšou Go! 042 fotografií

Kongres katolíckej pedagogiky: Sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 102 fotografií

Seminár Obchodovanie s ľuďmi a utečenci na rektoráte KU Go! 022 fotografií

Kongres katolíckej pedagogiky: Pred začiatkom, káva Go! 046 fotografií

Kongres katolíckej pedagogiky: Otvorenie kongresu a príspevky Go! 144 fotografií

Letné školy nemeckého jazyka + Život na KU a v knižnici Go! 035 fotografií

Prezentácia Šlabikára autoriek K. Stefekovej a R. Culkovej Go! 053 fotografií

Kongres katolíckej pedagogiky: Práca v sekciách, diskusia Go! 081 fotografií

Stolnotenisový turnaj Katolíckej univerzity v RK Go! 142 fotografií

Psychopárty pre zamestnancov a študentov Kated. psychológie Go! 053 fotografií

Hosť na KU: MUDr. Oto Masár - Záchranárstvo Go! 163 fotografií

3rd Study Visit of Project EEU: Day at Faculty of Education Go! 047 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Odlepovanie fólií z okien Go! 015 fotografií

Zasadnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty KU Go! 022 fotografií

Spoločenstvo pri KU: Refresh s hosťom Máriom Tomášikom Go! 019 fotografií

Beánia na KU: Príchod ľudí a minúty pred začiatkom Go! 143 fotografií

Beánia na KU: Privítanie, príhovor rektora, prípitok Go! 042 fotografií

Beánia: Love Records - Matej Stachera & Dominik Hewlett Go! 056 fotografií

Beánia na Katolíckej univerzite: Prvé tanečné kolo Go! 177 fotografií

Beánia na KU: Groupie, súťaženie, tanečné kolo Go! 109 fotografií

Beánia na KU: Cimbalová hudba Tomáša Uličného Go! 123 fotografií

Beánia na KU: Tanečné kolo s Dominikom a Matejom Go! 079 fotografií

Beánia na Katolíckej univerzite: Súťaženie cez prestávku Go! 036 fotografií

Beánia na Katolíckej univerzite: Michal Kentoš & Band Go! 195 fotografií

Beánia na KU: Tanečné kolo s DJ Dušanom Dojčárom Go! 087 fotografií

Beánia na KU: Bubnová show TonoDrummers a tanečné kolo Go! 129 fotografií

Beánia na KU: Fotografie pri vstupe s pozadím KU Go! 000 fotografií

Beánia na KU (autor fotografií: Dominika Krivoklatská) Go! 151 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Montáž sklenených balkónov Go! 000 fotografií

Worshop na rektoráte KU: Diane V. Malbin o FAS (1) Go! 065 fotografií

Prednáška Vojtecha Hošmana: Astročísla s ľudskou tvárou Go! 032 fotografií

Študenti psychológie: Mestečko Palermo v UPaC (FF, SAŠAP) Go! 035 fotografiíDECEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 25 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.Študentský domov KU C-blok: Demontáž lešenia na budove Go! 000 fotografií

Prednáška na Filozof. fakulte: doc. Zlatica Zudová-Lešková Go! 027 fotografií

Worshop na rektoráte KU: Diane V. Malbin o FAS (1) Go! 045 fotografií

Hosť na KU: doc. Anton Lauček - Autorské čítanie - Iba tak... Go! 147 fotografií

Katedrovica žurnalistov Filozofickej fakulty KU Go! 227 fotografií

Trojdňová adorácia (internáty) na Katolíckej univerzite: Ikar Go! 017 fotografií

Trojdňová adorácia (internáty) na Katolíckej univerzite: Ruža Go! 031 fotografií

KSJaL FF KU: Autorské čítanie s Jurajom Kuniakom Go! 029 fotografií

Prezentácia kandidáta Mareka Babica na post dekana FF KU Go! 085 fotografií

3. zasadnutie AS FF KU a schvaľovanie dekana FF KU Go! 078 fotografií

Zasadnutie Správnej rady KU: Neformálne stretnutie členov Go! 112 fotografií

Scénka študentiek U1 pre deti z Materskej školy Klačno Go! 082 fotografií

Mikulášske stretnutie na Pedagogickej fakulte KU Go! 133 fotografií

Vedecká konfer. z praktickej teológie a religionistiky X. Go! 032 fotografií

Séria prednášok hostí z Poľska o ekumenizme na PF KU Go! 061 fotografií

Adventná kvapka krvi v UPaC: Dobrovoľní darcovia krvi (1/2) Go! 162 fotografií

Adventná kvapka krvi v UPaC: Dobrovoľní darcovia krvi (2/2) Go! 118 fotografií

Vianočné trhy 2015 na Filozofickej fakulte KU Go! 079 fotografií

Adventná kvapka krvi v UPaC: Darcovia krvi (foto: UPaC) Go! 030 fotografií

Mikulášske stretnutie na Filozofickej fakulte KU Go! 000 fotografií

Predvianočný koncert duchov. hudby Katedry hudby PF KU Go! 175 fotografií

Rektor podpísal so zástupcami odborov Kolektívnu zmluvu Go! 022 fotografií

Svätá omša pred záverom Zimného semestra AR 2015/16 Go! 000 fotografií

Kapustnica zamestnancov Pedagogickej fakulty KU Go! 000 fotografií

Haluškovica v Univerzitnom pastoračnom centre (UPaC) Go! 033 fotografií

Haluškovica v Univerzitnom pastorač. centre (foto: UPaC) Go! 056 fotografií

Kapustnica zamestnancov rektorátu a Univerzit. knižnice Go! 000 fotografií