T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 19.1210.23
Last updated: 10. decembra 2019FEBRUARY

The number of albums in this archive: 27 albums.

The number of photographs in all albums: 1.975 photographs.Podpisovanie kolektívnej zmlúvy na Katolíckej univerzite Go! 019 photographs

Vernisáž výstavy prác žiakov ZUŠ Ľudovíta Fullu Go! 096 photographs

Konferencia absolventov štúdia psychológie Alumni na FF (1/2) Go! 101 photographs

Účastníci konferencie Alumni v Univerzitnej knižnici KU Go! 133 photographs

Konferencia absolventov štúdia psychológie Alumni na FF (2/2) Go! 108 photographs

Na cestách po Slovensku: Vodná nádrž Hrabovo v zime Go! 030 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie DOD v Aule JP2 Go! 069 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta Go! 080 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta Go! 045 photographs

Deň otvorených dverí: Univer. knižnica a mediálne centrum Go! 066 photographs

Vedecké sympózium PF KU: Sociálno-pedagogické dialógy Go! 025 photographs

Koncert Musica Nova Spiritualis a komorný zbor z Bratislavy Go! 059 photographs

Slávnostné ukončenie Seniorského inkubátora na KU Go! 123 photographs

Za hranicami Slovenska: Sobotné ráno a podvečer Go! 042 photographs

Ples Rybárpolskej rodiny: Batôžkový ples (fo.: J. Žvanda) Go! 129 photographs

Utorky s hosťami: Marek Šmid o ľuds. právach (f.: M. Vargová) Go! 020 photographs

Na cestách po Slovensku: Bratislava z autobusu Go! 020 photographs

Svätá omša z príležitosti spomienky blah. Fra Angelico Go! 116 photographs

Pred začiatkom odovzdávania ocenení v Primaciálnom paláci Go! 072 photographs

KBS udelila cenu Fra Angelica Schole Cantorum pri KU v RK Go! 152 photographs

Na cestách po Slovensku: Most nad Hanušovcami Go! 006 photographs

Utorky s hosťami: Roman Seko a Kresť. antrop. a gender ideol. Go! 079 photographs

Na Katolíckej univerzite diskutovali bývalí politickí väzni Go! 140 photographs

Stano Košč: Koncert na želanie (rok po úspešnom koncerte) Go! 145 photographs

Základná škola Bystrická 14: Volejbalový turnaj chlapcov Go! 065 photographs

Na cestách po Slovensku: Výlet do mesta pod Zoborom Go! 017 photographs

Za hranicami Slovenska: Návšteva mesta Ostrava Go! 018 photographs