T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 19.1210.23
Last updated: 10. decembra 2019JUNE

The number of albums in this archive: 74 albums.

The number of photographs in all albums: 2.730 photographs.Základná škola Bystrická 14: Medzinárodný Deň detí (1/2) Go! 000 photographs

Základná škola Bystrická 14: Medzinárodný Deň detí (2/2) Go! 000 photographs

Základná škola Bystrická 14: Študentka z KU na praxi z mat. Go! 046 photographs

Medzinár. konf. Katedry mat. (1. deň): Pred začiatkom Go! 050 photographs

Medzinár. konf. Katedry mat. (1. deň): Hlavné prednášky Go! 045 photographs

Klasifikácia štud. za predmet Sústredenia zo spirituality Go! 012 photographs

II. ročník muzikologickej konf. Musica Mediaeva Liturgica Go! 096 photographs

Medzinár. konf. Katedry mat. (1. deň): Prednášky v sekciách Go! 076 photographs

Musica Mediaeva Liturgica: Latinská omša a koncert Scholy Go! 060 photographs

Medzinárodná konferencia Katedry matem. (1. deň): Raut Go! 099 photographs

Konferencia Galileo Galilei: Hlavné prednášky v Aule JP2 Go! 133 photographs

Medzinár. konf. Katedry mat. (2. deň): Prednášky v sekciách Go! 079 photographs

Konferencia Galileo Galilei: Prednášky v sekciách Go! 107 photographs

XXIX. Ružomberský jarmok / Dni mesta Ružomberok Go! 000 photographs

XXIX. Ružomberský jarmok: Koncert skupiny Kandráčovci Go! 000 photographs

Promócia bakalárov FF KU (1): Pred začiatkom promócie Go! 000 photographs

Promócia bakalárov FF KU (1): Promócia (okrem diplomov) Go! 000 photographs

Promócia bakalárov FF KU (1): Odovzdávanie diplomov Go! 000 photographs

Promócia bakalárov FF KU (1): Po skončení promóčneho aktu Go! 000 photographs

Vedecký seminár na PF z dejín školstva (KEGA 017KU-4/2014) Go! 026 photographs

Promócia bakalárov FF KU (2): Pred začiatkom promócie Go! 000 photographs

Promócia bakalárov FF KU (2): Promócia (okrem diplomov) Go! 000 photographs

Promócia bakalárov FF KU (2): Odovzdávanie diplomov Go! 000 photographs

Promócia magistrov FF KU: Pred začiatkom promócie Go! 157 photographs

Promócia magistrov FF KU: Promócia (okrem diplomov) Go! 093 photographs

Promócia magistrov FF KU: Odovzdávanie diplomov Go! 211 photographs

Promócia magistrov FF KU: Po skončení promóčneho aktu Go! 074 photographs

Zásnuby Lucie a Janka v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého Go! 067 photographs

Na cestách po Slovensku: Ranné centrum mesta Žilina Go! 027 photographs

Promócia inžiniérov Fakulty prevádzky a ekon. dopr. a spoj. Go! 228 photographs

Kňazská vysviacka v košickej katedrále: Pred začiatkom Go! 000 photographs

Kňazská vysviacka v košickej katedrále: Svätá omša (1/2) Go! 000 photographs

Kňazská vysviacka v košickej katedrále: Svätá omša (2/2) Go! 000 photographs

Kňazská vysviacka v košickej katedrále: Po skončení Go! 000 photographs

Odpust ku cti Božského Srdca s dp. Tomášom Tuptom Go! 074 photographs

Bazilika Božieho Milosrdenstva a Sanktuárium Jána Pavla II. Go! 120 photographs

Promócia bakalárov PF KU (10:00): Pred začiatkom Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (10:00): Promóčny akt Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (10:00): Udeľovanie diplomov Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (10:00): Po skončení Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (11:30): Promóčny akt Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (11:30): Udeľovanie diplomov Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (13:30): Pred začiatkom Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (13:30): Promóčny akt Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (13:30): Udeľovanie diplomov Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (13:30): Po skončení Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (15:00): Pred začiatkom Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (15:00): Promóčny akt Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (15:00): Udeľovanie diplomov Go! 000 photographs

Promócia magistrov PF KU (10:00): Pred začiatkom Go! 037 photographs

Promócia magistrov PF KU (10:00): Promóčny akt Go! 095 photographs

Promócia magistrov PF KU (10:00): Udeľovanie diplomov Go! 063 photographs

Promócia magistrov PF KU (10:00): Po skončení Go! 025 photographs

Promócia magistrov PF KU (11:30): Pred začiatkom Go! 019 photographs

Promócia magistrov PF KU (11:30): Promóčny akt Go! 158 photographs

Promócia magistrov PF KU (11:30): Udeľovanie diplomov Go! 155 photographs

Promócia magistrov PF KU (11:30): Po skončení Go! 049 photographs

Základná škola Bystrická 14: Fotografie s triedou 5A Go! 003 photographs

4. ročník projektu Noc hudby: Od chorálu k muzikálu Go! 285 photographs

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého (1) Go! 010 photographs

Promócia bakalárov FZ KU (9:00): Pred začiatkom Go! 000 photographs

Promócia bakalárov FZ KU (9:00): Promóčny akt Go! 000 photographs

Promócia bakalárov FZ KU (9:00): Odovzdávanie diplomov Go! 000 photographs

Promócia bakalárov FZ KU (9:00): Po skončení Go! 000 photographs

Podpisovanie zmluvy o dielo - nadstavba internátu C-blok Go! 026 photographs

Návšteva ministra školstva Juraja Draxlera u vedenia KU Go! 150 photographs

Študentský domov KU C-blok: Pred začiatkom rekonštrukcie Go! 000 photographs

Zasadnutie Správnej rady Katolíckej univerzity v RK Go! 080 photographs

Vysluhovanie sviat. birmovania: Pred začiatkom slávnosti Go! 065 photographs

Vysluhovanie sviat. birmovania s Msgr. Boberom: Sv. omša (1) Go! 127 photographs

Vysluhovanie sviat. birmovania s Msgr. Boberom: Sv. omša (2) Go! 150 photographs

Vysluhovanie sviat. birmovania: Po skončení + spoločné foto Go! 046 photographs

Obed arcibiskupa, kňazov dekanátu a poslancov obce Go! 028 photographs

Základná škola Bystrická 14: Zakončenie školského roka Go! 000 photographs