T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020JÚN

Počet albumov v tomto archíve: 74 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.730 fotografií.Základná škola Bystrická 14: Medzinárodný Deň detí (1/2) Go! 000 fotografií

Základná škola Bystrická 14: Medzinárodný Deň detí (2/2) Go! 000 fotografií

Základná škola Bystrická 14: Študentka z KU na praxi z mat. Go! 046 fotografií

Medzinár. konf. Katedry mat. (1. deň): Pred začiatkom Go! 050 fotografií

Medzinár. konf. Katedry mat. (1. deň): Hlavné prednášky Go! 045 fotografií

Klasifikácia štud. za predmet Sústredenia zo spirituality Go! 012 fotografií

II. ročník muzikologickej konf. Musica Mediaeva Liturgica Go! 096 fotografií

Medzinár. konf. Katedry mat. (1. deň): Prednášky v sekciách Go! 076 fotografií

Musica Mediaeva Liturgica: Latinská omša a koncert Scholy Go! 060 fotografií

Medzinárodná konferencia Katedry matem. (1. deň): Raut Go! 099 fotografií

Konferencia Galileo Galilei: Hlavné prednášky v Aule JP2 Go! 133 fotografií

Medzinár. konf. Katedry mat. (2. deň): Prednášky v sekciách Go! 079 fotografií

Konferencia Galileo Galilei: Prednášky v sekciách Go! 107 fotografií

XXIX. Ružomberský jarmok / Dni mesta Ružomberok Go! 000 fotografií

XXIX. Ružomberský jarmok: Koncert skupiny Kandráčovci Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov FF KU (1): Pred začiatkom promócie Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov FF KU (1): Promócia (okrem diplomov) Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov FF KU (1): Odovzdávanie diplomov Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov FF KU (1): Po skončení promóčneho aktu Go! 000 fotografií

Vedecký seminár na PF z dejín školstva (KEGA 017KU-4/2014) Go! 026 fotografií

Promócia bakalárov FF KU (2): Pred začiatkom promócie Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov FF KU (2): Promócia (okrem diplomov) Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov FF KU (2): Odovzdávanie diplomov Go! 000 fotografií

Promócia magistrov FF KU: Pred začiatkom promócie Go! 157 fotografií

Promócia magistrov FF KU: Promócia (okrem diplomov) Go! 093 fotografií

Promócia magistrov FF KU: Odovzdávanie diplomov Go! 211 fotografií

Promócia magistrov FF KU: Po skončení promóčneho aktu Go! 074 fotografií

Zásnuby Lucie a Janka v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého Go! 067 fotografií

Na cestách po Slovensku: Ranné centrum mesta Žilina Go! 027 fotografií

Promócia inžiniérov Fakulty prevádzky a ekon. dopr. a spoj. Go! 228 fotografií

Kňazská vysviacka v košickej katedrále: Pred začiatkom Go! 000 fotografií

Kňazská vysviacka v košickej katedrále: Svätá omša (1/2) Go! 000 fotografií

Kňazská vysviacka v košickej katedrále: Svätá omša (2/2) Go! 000 fotografií

Kňazská vysviacka v košickej katedrále: Po skončení Go! 000 fotografií

Odpust ku cti Božského Srdca s dp. Tomášom Tuptom Go! 074 fotografií

Bazilika Božieho Milosrdenstva a Sanktuárium Jána Pavla II. Go! 120 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (10:00): Pred začiatkom Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (10:00): Promóčny akt Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (10:00): Udeľovanie diplomov Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (10:00): Po skončení Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (11:30): Promóčny akt Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (11:30): Udeľovanie diplomov Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (13:30): Pred začiatkom Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (13:30): Promóčny akt Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (13:30): Udeľovanie diplomov Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (13:30): Po skončení Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (15:00): Pred začiatkom Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (15:00): Promóčny akt Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov PF KU (15:00): Udeľovanie diplomov Go! 000 fotografií

Promócia magistrov PF KU (10:00): Pred začiatkom Go! 037 fotografií

Promócia magistrov PF KU (10:00): Promóčny akt Go! 095 fotografií

Promócia magistrov PF KU (10:00): Udeľovanie diplomov Go! 063 fotografií

Promócia magistrov PF KU (10:00): Po skončení Go! 025 fotografií

Promócia magistrov PF KU (11:30): Pred začiatkom Go! 019 fotografií

Promócia magistrov PF KU (11:30): Promóčny akt Go! 158 fotografií

Promócia magistrov PF KU (11:30): Udeľovanie diplomov Go! 155 fotografií

Promócia magistrov PF KU (11:30): Po skončení Go! 049 fotografií

Základná škola Bystrická 14: Fotografie s triedou 5A Go! 003 fotografií

4. ročník projektu Noc hudby: Od chorálu k muzikálu Go! 285 fotografií

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého (1) Go! 010 fotografií

Promócia bakalárov FZ KU (9:00): Pred začiatkom Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov FZ KU (9:00): Promóčny akt Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov FZ KU (9:00): Odovzdávanie diplomov Go! 000 fotografií

Promócia bakalárov FZ KU (9:00): Po skončení Go! 000 fotografií

Podpisovanie zmluvy o dielo - nadstavba internátu C-blok Go! 026 fotografií

Návšteva ministra školstva Juraja Draxlera u vedenia KU Go! 150 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Pred začiatkom rekonštrukcie Go! 000 fotografií

Zasadnutie Správnej rady Katolíckej univerzity v RK Go! 080 fotografií

Vysluhovanie sviat. birmovania: Pred začiatkom slávnosti Go! 065 fotografií

Vysluhovanie sviat. birmovania s Msgr. Boberom: Sv. omša (1) Go! 127 fotografií

Vysluhovanie sviat. birmovania s Msgr. Boberom: Sv. omša (2) Go! 150 fotografií

Vysluhovanie sviat. birmovania: Po skončení + spoločné foto Go! 046 fotografií

Obed arcibiskupa, kňazov dekanátu a poslancov obce Go! 028 fotografií

Základná škola Bystrická 14: Zakončenie školského roka Go! 000 fotografií