T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 19.0416.16
Last updated: 16. apríla 2019JULY

The number of albums in this archive: 16 albums.

The number of photographs in all albums: 580 photographs.Promócia magistrov psychológie UPJŠ v KE (1) Go! 000 photographs

Promócia magistrov psychológie UPJŠ v KE (2) Go! 000 photographs

Detská univerzita KU 2015: Imatrikulácia uchádzačov Go! 234 photographs

Študentský domov KU C-blok: Búracie práce vo vnútri budovy Go! 000 photographs

Na cestách po Slovensku: Okolie mojej rodnej obce Go! 015 photographs

Jazda elektromobilom Tesla Model S s Maťom Urbašíkom Go! 017 photographs

5. výročie pastierskej služby arcibiskupa Bernarda Bobera Go! 138 photographs

Študentský domov KU C-blok: Búracie práce, práce na streche Go! 000 photographs

Výhľad na univerzitný campus KU zo strechy internátu C-blok Go! 032 photographs

Študentský domov KU C-blok: Práce na streche a žeriav Go! 000 photographs

Pohreb Margity Behunovej, sestry kardinála Tomka (1/2) Go! 058 photographs

Pohreb Margity Behunovej, sestry kardinála Tomka (2/2) Go! 077 photographs

Slávnosť ku cti sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie Go! 041 photographs

Študentský domov KU C-blok: Búracie práce na streche (1) Go! 000 photographs

Študentský domov KU C-blok: Búracie práce na streche (2) Go! 022 photographs

Študentský domov KU C-blok: Pohľad zdola od hlavnej cesty Go! 006 photographs