T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020SEPTEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 36 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.746 fotografií.Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (7) Go! 017 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (8) Go! 026 fotografií

XII. konf. sestier pracujúcich v zariad. sociál. služieb (foajé) Go! 062 fotografií

XII. konf. sestier pracujúcich v zariad. sociál. služieb (aula) Go! 095 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (9) Go! 010 fotografií

Púť zamestnancov KU do Šaštína: Príchod, svätá omša Go! 155 fotografií

Púť zamestnancov KU do Šaštína: Obed, prehliadka Go! 134 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (10) Go! 009 fotografií

Duchovná obnova na KU s Mons. J. Haľkom: Prednáška Go! 056 fotografií

Duchovná obnova na KU s Mons. J. Haľkom: Sv. omša Go! 066 fotografií

Zaraďovací test: Anglický jazyk pre zamestnancov KU Go! 021 fotografií

Zasadnutie Kolégia rektora Katolíckej univerzity v RK Go! 016 fotografií

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého (2) Go! 040 fotografií

Letný žurnalistický seminár: Grafická sekcia - Andrej Kmeťo Go! 037 fotografií

Letný žurnalistický seminár: Mediál. tréning – M. Kuhajdová Go! 040 fotografií

LŽS pre tvorcov far. časopisov: Vyhodnotenie súťaže FAČA Go! 058 fotografií

LŽS pre tvorcov far. časopisov: Diskusia O dialógu v cirkvi Go! 054 fotografií

Turistika - Po hrebeni Veľkej Fatry (autor: Dušan Galica) Go! 068 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (9) Go! 008 fotografií

1. mládežnícka svätá omša akademického roku 2015/16 Go! 089 fotografií

Agapé pri čaji v pastoračných priestoroch bratov jezuitov Go! 042 fotografií

Stretnutie študentov Katedry matematiky s pedagógmi KMAT Go! 073 fotografií

Filmový večer s Jankom Gerom v UPABe: Film Don Bosco Go! 014 fotografií

(Nové) priestory Poradenského centra, študenti v UK + PC Go! 045 fotografií

Poradenské centrum KU: Byť spolu a sám (o vzťahoch) Go! 060 fotografií

Koncert chvál Braňa Letka pre prvákov v aule Jána Pavla II. Go! 186 fotografií

Mons. José Rodríguez Carballo: Svätá omša s arcibiskupom Go! 101 fotografií

Mons. José Rodríguez Carballo: Stretnutie zasvätených na KU Go! 070 fotografií

2. mládežnícka svätá omša s prorektorom KU Trstenským Go! 125 fotografií

Hosť na KU: Účastníci (pešieho) putovania Camino de Santiago Go! 129 fotografií

Veni Sancte na KU: Pred začiatkom slávnosti Go! 150 fotografií

Veni Sancte na KU: Slávnostná sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 110 fotografií

Veni Sancte na KU: Po skončení svätej omše a v Aule JP2 Go! 140 fotografií

Veni Sancte na KU: Udeľovanie čestných doktorátov a em.prof. Go! 210 fotografií

Veni Sancte na KU: Po skončení slávnosti, občerstvenie, záver Go! 070 fotografií

Spoločenstvo pri KU: Úvodné stretnutie a hosť Ján Buc Go! 096 fotografií