T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 19.1210.23
Last updated: 10. decembra 2019OCTOBER

The number of albums in this archive: 58 albums.

The number of photographs in all albums: 3.045 photographs.Inaugurácia Cyrila Hišema za dekana TF KU: Svätá omša Go! 124 photographs

Inaugurácia Cyrila Hišema za dekana TF KU: Aula TF KU Go! 137 photographs

Odpustová slávnosť ku cti Ružencovej Panny Márie I. Go! 065 photographs

Odpustová slávnosť ku cti Ružencovej Panny Márie II. Go! 080 photographs

Pohľad na tzv. "Blatnú ulicu" pred asfaltovaním Go! 013 photographs

Stretnutie pre uchádzačov mobility Erasmus+ vo foajé PF Go! 146 photographs

Promócia absolventov mgr. a bc. na Filozofickej fakulte (1) Go! 154 photographs

Promócia absolventov mgr. a bc. na Filozofickej fakulte (2) Go! 172 photographs

Uvedenie knihy viacerých autorov "Krajina vo mne" Go! 195 photographs

Hosť na KU: Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup o misiách Go! 093 photographs

Deň ruskej kultúry, moskovský súbor DIVO a RUDIN Go! 254 photographs

Ima3kulácia prvákov na Pedagogickej fakulte KU Go! 148 photographs

Stretnutie v Poradenskom centre na tému "Cesta k sebe" Go! 019 photographs

Promócia absolventov mgr. a bc. na Pedagog. fakulte (1) Go! 256 photographs

Promócia absolventov mgr. a bc. na Pedagog. fakulte (2) Go! 161 photographs

Začali sa prednášky študentom Univerzity tretieho veku na KU Go! 027 photographs

Promócia absolventov Ph.D. na KU: Pred začiatkom Go! 070 photographs

Promócia absolventov Ph.D. na KU: Slávnostná promócia Go! 126 photographs

Promócia absolventov Ph.D. na KU: Odovzdávanie diplomov Go! 143 photographs

Chargé d`affaires a.i. Poľskej republiky Piotr Samerek na KU Go! 013 photographs

Mans Zelmerlöw in Prague: Behind the scene, soundcheck Go! 033 photographs

Mans Zelmerlöw in Prague: Minutes before concert... Go! 045 photographs

Predkapela (Support): Pavel Callta from Czech Republic Go! 041 photographs

Predkapela (Support): James Gillespie from Ireland Go! 074 photographs

Mans Zelmerlöw - Concert in Prague: CONCERT LIVE (1/2) Go! 169 photographs

Mans Zelmerlöw - Concert in Prague: CONCERT LIVE (2/2) Go! 166 photographs

Študentský domov KU C-blok: Postup prác na stavbe Go! 013 photographs

Hosť na KU: MUDr. Vladimír Krčméry o pomoci utečencom Go! 200 photographs

Nahrávanie prvého vydania relácie "Na tenkom ľade" Go! 038 photographs

Chvály v Kostole Svätej Rodiny s hosťom Tomom Edwardsom Go! 122 photographs

Refresh v priestoroch UPaC s hosťom Tomom Edwardsom Go! 047 photographs

Porno je lož! Svedectvo bývalej pornoherečky Jan Villarubia Go! 068 photographs

Pred začiatkom koncertu Katedry hudby PF v synagóge Go! 080 photographs

Koncert Katedry hudby v rámci Týždňa talianského jazyka Go! 188 photographs

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého (3) Go! 004 photographs

Prednáška s dr. Palaťkovou: Koncentrač. tábor v Oswiecime Go! 074 photographs

Hosťom "mládežky" františkán Rafael Tomáš Nevoľník Go! 110 photographs

Agapé po omši v pastoračných priestoroch jezuitov Go! 087 photographs

Hosť na KU: Mons. Marián Gavenda - Potulky svetom Go! 169 photographs

KU má talent (ochutnávka): Generálka pred talentom Go! 140 photographs

Spoločné fotografie pedagógov a študentov histórie FF KU Go! 009 photographs

Beh do Poradenského centra pri Katolíckej univerzite Go! 066 photographs

Požehnanie nových priestorov Poradenského centra pri KU Go! 040 photographs

FF KU: Pr. Brendan Sweetman z Rockhurst University (1) Go! 030 photographs

Univerzitné fórum (UFO): Erasmus v Českej republike (1) Go! 069 photographs

Katolícka univerzita má talent: Zábavný večer na KU (1/2) Go! 000 photographs

Katolícka univerzita má talent: Zábavný večer na KU (2/2) Go! 000 photographs

VI. Celoslovenská konferencia MedStat 2015 pod záštitou FZ Go! 078 photographs

FF KU: Pr. Brendan Sweetman z Rockhurst University (2) Go! 039 photographs

Stretnutie členov Kolégia KU s doc. Teréziou Rončákovou Go! 027 photographs

PF KU: Prezentácia kandidátov na členov do Akadem. senátu Go! 146 photographs

Voľby členov do Akademického senátu a senátov fakúlt KU (PF) Go! 059 photographs

Voľby členov do Akademického senátu a senátov fakúlt KU (FF) Go! 105 photographs

Zasadnutie Medzin. vedec. rady katolíckych pedagóg. pri PF KU Go! 013 photographs

Predn. prof. Eduarda Gombalu: Máchov Máj a Bottova Smrť Já. Go! 017 photographs

Hosť na KU: ThLic. Róbert Neupauer - Teológia tela Go! 150 photographs

Vernisáž výstavy architektov: Peter Abonyi a Martin Bišťan Go! 112 photographs

Spoločenstvo pri KU: Richard Vašečka, poslanec NR SR (hosť) Go! 076 photographs

Stretnutie členov Kolégia KU s doc. Antonom Laučekom Go! 024 photographs