T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020OKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 58 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 3.045 fotografií.Inaugurácia Cyrila Hišema za dekana TF KU: Svätá omša Go! 124 fotografií

Inaugurácia Cyrila Hišema za dekana TF KU: Aula TF KU Go! 137 fotografií

Odpustová slávnosť ku cti Ružencovej Panny Márie I. Go! 065 fotografií

Odpustová slávnosť ku cti Ružencovej Panny Márie II. Go! 080 fotografií

Pohľad na tzv. "Blatnú ulicu" pred asfaltovaním Go! 013 fotografií

Stretnutie pre uchádzačov mobility Erasmus+ vo foajé PF Go! 146 fotografií

Promócia absolventov mgr. a bc. na Filozofickej fakulte (1) Go! 154 fotografií

Promócia absolventov mgr. a bc. na Filozofickej fakulte (2) Go! 172 fotografií

Uvedenie knihy viacerých autorov "Krajina vo mne" Go! 195 fotografií

Hosť na KU: Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup o misiách Go! 093 fotografií

Deň ruskej kultúry, moskovský súbor DIVO a RUDIN Go! 254 fotografií

Ima3kulácia prvákov na Pedagogickej fakulte KU Go! 148 fotografií

Stretnutie v Poradenskom centre na tému "Cesta k sebe" Go! 019 fotografií

Promócia absolventov mgr. a bc. na Pedagog. fakulte (1) Go! 256 fotografií

Promócia absolventov mgr. a bc. na Pedagog. fakulte (2) Go! 161 fotografií

Začali sa prednášky študentom Univerzity tretieho veku na KU Go! 027 fotografií

Promócia absolventov Ph.D. na KU: Pred začiatkom Go! 070 fotografií

Promócia absolventov Ph.D. na KU: Slávnostná promócia Go! 126 fotografií

Promócia absolventov Ph.D. na KU: Odovzdávanie diplomov Go! 143 fotografií

Chargé d`affaires a.i. Poľskej republiky Piotr Samerek na KU Go! 013 fotografií

Mans Zelmerlöw in Prague: Behind the scene, soundcheck Go! 033 fotografií

Mans Zelmerlöw in Prague: Minutes before concert... Go! 045 fotografií

Predkapela (Support): Pavel Callta from Czech Republic Go! 041 fotografií

Predkapela (Support): James Gillespie from Ireland Go! 074 fotografií

Mans Zelmerlöw - Concert in Prague: CONCERT LIVE (1/2) Go! 169 fotografií

Mans Zelmerlöw - Concert in Prague: CONCERT LIVE (2/2) Go! 166 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Postup prác na stavbe Go! 013 fotografií

Hosť na KU: MUDr. Vladimír Krčméry o pomoci utečencom Go! 200 fotografií

Nahrávanie prvého vydania relácie "Na tenkom ľade" Go! 038 fotografií

Chvály v Kostole Svätej Rodiny s hosťom Tomom Edwardsom Go! 122 fotografií

Refresh v priestoroch UPaC s hosťom Tomom Edwardsom Go! 047 fotografií

Porno je lož! Svedectvo bývalej pornoherečky Jan Villarubia Go! 068 fotografií

Pred začiatkom koncertu Katedry hudby PF v synagóge Go! 080 fotografií

Koncert Katedry hudby v rámci Týždňa talianského jazyka Go! 188 fotografií

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého (3) Go! 004 fotografií

Prednáška s dr. Palaťkovou: Koncentrač. tábor v Oswiecime Go! 074 fotografií

Hosťom "mládežky" františkán Rafael Tomáš Nevoľník Go! 110 fotografií

Agapé po omši v pastoračných priestoroch jezuitov Go! 087 fotografií

Hosť na KU: Mons. Marián Gavenda - Potulky svetom Go! 169 fotografií

KU má talent (ochutnávka): Generálka pred talentom Go! 140 fotografií

Spoločné fotografie pedagógov a študentov histórie FF KU Go! 009 fotografií

Beh do Poradenského centra pri Katolíckej univerzite Go! 066 fotografií

Požehnanie nových priestorov Poradenského centra pri KU Go! 040 fotografií

FF KU: Pr. Brendan Sweetman z Rockhurst University (1) Go! 030 fotografií

Univerzitné fórum (UFO): Erasmus v Českej republike (1) Go! 069 fotografií

Katolícka univerzita má talent: Zábavný večer na KU (1/2) Go! 000 fotografií

Katolícka univerzita má talent: Zábavný večer na KU (2/2) Go! 000 fotografií

VI. Celoslovenská konferencia MedStat 2015 pod záštitou FZ Go! 078 fotografií

FF KU: Pr. Brendan Sweetman z Rockhurst University (2) Go! 039 fotografií

Stretnutie členov Kolégia KU s doc. Teréziou Rončákovou Go! 027 fotografií

PF KU: Prezentácia kandidátov na členov do Akadem. senátu Go! 146 fotografií

Voľby členov do Akademického senátu a senátov fakúlt KU (PF) Go! 059 fotografií

Voľby členov do Akademického senátu a senátov fakúlt KU (FF) Go! 105 fotografií

Zasadnutie Medzin. vedec. rady katolíckych pedagóg. pri PF KU Go! 013 fotografií

Predn. prof. Eduarda Gombalu: Máchov Máj a Bottova Smrť Já. Go! 017 fotografií

Hosť na KU: ThLic. Róbert Neupauer - Teológia tela Go! 150 fotografií

Vernisáž výstavy architektov: Peter Abonyi a Martin Bišťan Go! 112 fotografií

Spoločenstvo pri KU: Richard Vašečka, poslanec NR SR (hosť) Go! 076 fotografií

Stretnutie členov Kolégia KU s doc. Antonom Laučekom Go! 024 fotografií