T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 19.0416.16
Last updated: 16. apríla 2019NOVEMBER

The number of albums in this archive: 176 albums.

The number of photographs in all albums: 835+ photographs.Svätá omša za zosnulých členov spoločenstva KU Go! 063 photographs

Živý prenos prednášky nositeľa Pulitz. ceny Jamesa B. Steeleho Go! 041 photographs

Otvorenie putovnej výstavy Biblia na cestách v UK KU Go! 193 photographs

Prednáška v Poraden. centre: Výber životného partnera Go! 025 photographs

X. Ružomberské zdravot. dni (1. deň): Otvorenie podujatia Go! 092 photographs

X. Ružomberské zdravot. dni (1. deň): Prednášky v sekciách Go! 102 photographs

Stretnutie členov Kolégia KU s kňazom Jurajom Sedláčkom Go! 027 photographs

X. Ružomberské zdravot. dni (2. deň): Prednášky v sekciách Go! 045 photographs

X. Ružomberské zdravot. dni (2. deň): Študentská sekcia Go! 048 photographs

Interpretačné kurzy v sólovom speve s prof. A. Monasterskou Go! 017 photographs

Most cez Laborec a budova starej železničnej stanice Go! 027 photographs

Pohľad na tzv. "Blatnú ulicu" po asfaltovaní podkladu Go! 013 photographs

Strieborný podvečer pre obyvateľov mojej rodnej obce Go! 127 photographs

Mládežka – 13. výročie založenia UPaC (1. 11. 2002) Go! 124 photographs

Rektor KU prof. Jozef Jarab navštívil študentov Kolégia KU Go! 026 photographs

Výstava Biblia na cetách: Študenti FF na exkurzií v UK Go! 000 photographs

Vedecké kolokvium na KKaPT: Milosrd. vo viere a misii Cirkvi Go! 106 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Emil Turiak Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Miroslav Saniga Go! 000 photographs

1. zasadnutie (nového) Akademického senátu KU Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: Nový Šlabikár Lipka (Aitec) Go! 077 photographs

Strumenti digitali per la cultura italiana nel mondo (PF, 1/3) Go! 052 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Zuzana Chanasová Go! 029 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Jana Hrčová Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Pavel Bella Go! 011 photographs

Hosť na KU: Anna Verešová, riaditeľka n. o. Áno pre život Go! 119 photographs

Katedrovica cechu historikov Filozofickej fakulty KU Go! 000 photographs

Na Tesle s Maťom Urbašíkom: Model S 85 pred Knižnicou KU Go! 037 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Milan Lehotský Go! 021 photographs

Strumenti digitali per la cultura italiana nel mondo (PF, 2/3) Go! 032 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Mária Jurečková Go! 029 photographs

Odpustová slávnosť ku cti sv. Alberta Veľkého (kapĺnka) Go! 000 photographs

Prednáška na FF KU: prof. Vadim Zadunajski (1) Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Michal Kovačic Go! 031 photographs

Strumenti digitali per la cultura italiana nel mondo (UK, 3/3) Go! 039 photographs

Výstava Biblia na cestách: Študenti Gymnázia sv. Andreja Go! 011 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Jozef Zentko Go! 041 photographs

Študentský domov KU C-blok: Zakladanie okien, fasáda (1) Go! 011 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Martina Magová Go! 008 photographs

Prednáška v Poraden. centre: Voľba životného partnera Go! 000 photographs

Pracovné stretnutie organizačného tímu Beánie KU Go! 017 photographs

Spoločnestvo pri KU - Refresh: Ad de Bruin, hosť v UPABe Go! 039 photographs

Výstava Biblia na cestách: Študenti PF na exkurzií v UK Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: prof. h.c. Jozef Laurinčík Go! 000 photographs

Otvorenie výstavy "Príroda v umení - ateliér v prírode" Go! 056 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Eva Culková Go! 015 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: prof. Vladimír Ira, (Geo., SAV) Go! 023 photographs

Sympózium Laudato Si vo Výstavnej sieni UK KU Go! 112 photographs

Prednáška na FF KU: prof. Vadim Zadunajski (2) Go! 000 photographs

Príprava Mathparty v refektári Pedagogickej fakulty KU Go! 010 photographs

Beseda so spisovateľom Richardom Pupalom na FF KU Go! 000 photographs

Prednášky pre študentov Univerzity tretieho veku v UK Go! 000 photographs

Študentský domov KU C-blok: Zakladanie okien, fasáda (2) Go! 023 photographs

Sympózium Laudato Si: Zasadenie lipy pred PF KU Go! 017 photographs

Mathparty učiteľov a študentov KMAT: Príchod, začiatok Go! 148 photographs

Mathparty učiteľov a študentov KMAT: Program, tombola Go! 075 photographs

Mathparty učiteľov a študentov KMAT: Anketa, spoločné foto Go! 066 photographs

Stretnutie členov Kolégia KU s kňazom Pavlom Hraboveckým Go! 037 photographs

Študentský domov KU C-blok: Zakladanie okien, fasáda (3) Go! 007 photographs

2nd EFPSA Conference (Thu): Social evening in Tea House (1) Go! 105 photographs

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého (4) Go! 009 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Organization team and staff (2) Go! 043 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Arrival and registration (3) Go! 125 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Arrival and registration (4) Go! 132 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Before opening in aula (5) Go! 062 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Official opening ceremony (6) Go! 079 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Staff at the stage (7) Go! 022 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Dance and "groupie" (8) Go! 057 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Lecture @Aula of J. Paul II (9) Go! 041 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Workshop @Kriváň 212 (10) Go! 061 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Workshop @Ďumbier 209 (11) Go! 051 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Lecture @Aula of J. Paul II (12) Go! 050 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Workshop @Ďumbier 209 (13) Go! 049 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Workshop @Kriváň 212 (14) Go! 047 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Lecture @Aula of J. Paul II (15) Go! 037 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Evening's program, game (16) Go! 047 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Lecture @Aula of J. Paul II (17) Go! 066 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Kriváň 212 (18) Go! 050 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Ďumbier 209 (19) Go! 041 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Staff, break, people (20) Go! 042 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Lecture @Aula of J. Paul II (21) Go! 070 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Ďumbier 209 (22) Go! 044 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Kriváň 212 (23) Go! 017 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Chopok 210 (24) Go! 026 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Lecture @Aula of J. Paul II (25) Go! 049 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Staff, break, people (26) Go! 056 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Chopok 210 (27) Go! 027 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Kriváň 212 (28) Go! 023 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Ďumbier 209 (29) Go! 029 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Staff, break, people (30) Go! 093 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Lecture @Aula of J. Paul II (31) Go! 041 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Kriváň 212 (32) Go! 019 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Chopok 210 (33) Go! 147 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Evening's program, game (34) Go! 009 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Lectures @Kráľova Hoľa (35) Go! 029 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop with Agnieszka (36) Go! 019 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Lecture @Aula of J. Paul II (37) Go! 038 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Staff, break, people (38) Go! 020 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Ďumbier 209 (39) Go! 027 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Chopok (40) Go! 007 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Lecture @Aula of J. Paul II (41) Go! 031 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Folklore @foyer (42) Go! 146 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Staff, break, people (43) Go! 021 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Lecture @Aula of J. Paul II (44) Go! 033 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Ďumbier 209 (45) Go! 031 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Kriváň 212 (46) Go! 019 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Chopok (47) Go! 024 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Quiz (48) Go! 066 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): Lecture @Aula of J. Paul II (49) Go! 020 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): Workshop @Kriváň (50) Go! 031 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): Staff, break, people (51) Go! 015 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): Workshop @Kriváň (52) Go! 027 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): Workshop @Ďumbier 209 (53) Go! 048 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): Lecture @Aula of J. Paul II (54) Go! 049 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): Closing ceremony (55) Go! 040 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): EFPSA Dance (56) Go! 083 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): Photographing, Ending (57) Go! 064 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): Departure (58) Go! 058 photographs

Kongres Európske a svetové kontexty sociál. premien spol. Go! 196 photographs

Svätá omša za obete masakrov v Paríži v univerzitnej kapĺnke Go! 070 photographs

Študenti Filozofickej fakulty KU vo foajé FF KU (život na KU) Go! 011 photographs

Inform. seminár o možnostiach mobilít študentov KU (CEEPUS) Go! 028 photographs

Výstava zahraničnej odbornej literatúry v UK + študenti v UK Go! 046 photographs

Prednáška v Poraden. centre: Ako lepšie komunikovať... Go! 024 photographs

FF: Sexuálny motivačný systém ako jadro ľud. sexuality (pred.) Go! 082 photographs

Kapustnica pedagógov a štud. Katedry histórie FF KU Go! 047 photographs

2. zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty KU Go! 062 photographs

Vyhodnotenie 2. ročníka súťaže Slávme to spoločne 2015 v UK Go! 103 photographs

Workshop Call and Clil in English Classrooms na FF KU Go! 145 photographs

Hosťovská prednáška na FF KU: prof. Ivan Blecha (Kat. filozof.) Go! 032 photographs

KHud PF KU: Koncert pre Paríž - Concert pour Paris (synagóga) Go! 286 photographs

Stretnutie kolégia KU s hosťom doc. Antonom Laučekom Go! 005 photographs

3rd Study Visit of Project EEU: Minutes before opening Go! 047 photographs

3rd Study Visit of Project EEU: Opening with rector, vicerector Go! 079 photographs

3rd Study Visit of Project EEU: Presents, presentation by Lucia Go! 055 photographs

3rd Study Visit of Project EEU: Photo + Excursion over library Go! 048 photographs

Konferencia Ars et Educatio II: Minúty pred začiatkom Go! 045 photographs

Konferencia Ars et Educatio II: Oficiálne otvorenie rektorom Go! 060 photographs

3rd Study Visit of Project EEU: Visiting mayor of the city Go! 168 photographs

3rd Study Visit of Project EEU: Visitation at Faculty of Health Go! 052 photographs

Konferencia Ars et Educatio II: Program, prestávka, nácvik Go! 081 photographs

Konferencia Ars et Educatio II: Prezent. knihy Petra Hochela Go! 082 photographs

Konferencia Ars et Educatio II: Vernisáž Počítačová grafika Go! 032 photographs

Ars et Educatio II: Koncert Iryna Gerega, David di Fiore Go! 128 photographs

Kongres katolíckej pedagogiky: Pred svätou omšou Go! 042 photographs

Kongres katolíckej pedagogiky: Sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 102 photographs

Seminár Obchodovanie s ľuďmi a utečenci na rektoráte KU Go! 022 photographs

Kongres katolíckej pedagogiky: Pred začiatkom, káva Go! 046 photographs

Kongres katolíckej pedagogiky: Otvorenie kongresu a príspevky Go! 144 photographs

Letné školy nemeckého jazyka + Život na KU a v knižnici Go! 035 photographs

Prezentácia Šlabikára autoriek K. Stefekovej a R. Culkovej Go! 053 photographs

Kongres katolíckej pedagogiky: Práca v sekciách, diskusia Go! 081 photographs

Stolnotenisový turnaj Katolíckej univerzity v RK Go! 142 photographs

Psychopárty pre zamestnancov a študentov Kated. psychológie Go! 053 photographs

Hosť na KU: MUDr. Oto Masár - Záchranárstvo Go! 163 photographs

3rd Study Visit of Project EEU: Day at Faculty of Education Go! 047 photographs

Študentský domov KU C-blok: Odlepovanie fólií z okien Go! 015 photographs

Zasadnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty KU Go! 022 photographs

Spoločenstvo pri KU: Refresh s hosťom Máriom Tomášikom Go! 019 photographs

Beánia na KU: Príchod ľudí a minúty pred začiatkom Go! 143 photographs

Beánia na KU: Privítanie, príhovor rektora, prípitok Go! 042 photographs

Beánia: Love Records - Matej Stachera & Dominik Hewlett Go! 056 photographs

Beánia na Katolíckej univerzite: Prvé tanečné kolo Go! 177 photographs

Beánia na KU: Groupie, súťaženie, tanečné kolo Go! 109 photographs

Beánia na KU: Cimbalová hudba Tomáša Uličného Go! 123 photographs

Beánia na KU: Tanečné kolo s Dominikom a Matejom Go! 079 photographs

Beánia na Katolíckej univerzite: Súťaženie cez prestávku Go! 036 photographs

Beánia na Katolíckej univerzite: Michal Kentoš & Band Go! 195 photographs

Beánia na KU: Tanečné kolo s DJ Dušanom Dojčárom Go! 087 photographs

Beánia na KU: Bubnová show TonoDrummers a tanečné kolo Go! 129 photographs

Beánia na KU: Fotografie pri vstupe s pozadím KU Go! 000 photographs

Beánia na KU (autor fotografií: Dominika Krivoklatská) Go! 151 photographs

Študentský domov KU C-blok: Montáž sklenených balkónov Go! 000 photographs

Worshop na rektoráte KU: Diane V. Malbin o FAS (1) Go! 065 photographs

Prednáška Vojtecha Hošmana: Astročísla s ľudskou tvárou Go! 032 photographs

Študenti psychológie: Mestečko Palermo v UPaC (FF, SAŠAP) Go! 035 photographs