T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020NOVEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 176 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 835+ fotografií.Svätá omša za zosnulých členov spoločenstva KU Go! 063 fotografií

Živý prenos prednášky nositeľa Pulitz. ceny Jamesa B. Steeleho Go! 041 fotografií

Otvorenie putovnej výstavy Biblia na cestách v UK KU Go! 193 fotografií

Prednáška v Poraden. centre: Výber životného partnera Go! 025 fotografií

X. Ružomberské zdravot. dni (1. deň): Otvorenie podujatia Go! 092 fotografií

X. Ružomberské zdravot. dni (1. deň): Prednášky v sekciách Go! 102 fotografií

Stretnutie členov Kolégia KU s kňazom Jurajom Sedláčkom Go! 027 fotografií

X. Ružomberské zdravot. dni (2. deň): Prednášky v sekciách Go! 045 fotografií

X. Ružomberské zdravot. dni (2. deň): Študentská sekcia Go! 048 fotografií

Interpretačné kurzy v sólovom speve s prof. A. Monasterskou Go! 017 fotografií

Most cez Laborec a budova starej železničnej stanice Go! 027 fotografií

Pohľad na tzv. "Blatnú ulicu" po asfaltovaní podkladu Go! 013 fotografií

Strieborný podvečer pre obyvateľov mojej rodnej obce Go! 127 fotografií

Mládežka – 13. výročie založenia UPaC (1. 11. 2002) Go! 124 fotografií

Rektor KU prof. Jozef Jarab navštívil študentov Kolégia KU Go! 026 fotografií

Výstava Biblia na cetách: Študenti FF na exkurzií v UK Go! 000 fotografií

Vedecké kolokvium na KKaPT: Milosrd. vo viere a misii Cirkvi Go! 106 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Emil Turiak Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Miroslav Saniga Go! 000 fotografií

1. zasadnutie (nového) Akademického senátu KU Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: Nový Šlabikár Lipka (Aitec) Go! 077 fotografií

Strumenti digitali per la cultura italiana nel mondo (PF, 1/3) Go! 052 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Zuzana Chanasová Go! 029 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Jana Hrčová Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Pavel Bella Go! 011 fotografií

Hosť na KU: Anna Verešová, riaditeľka n. o. Áno pre život Go! 119 fotografií

Katedrovica cechu historikov Filozofickej fakulty KU Go! 000 fotografií

Na Tesle s Maťom Urbašíkom: Model S 85 pred Knižnicou KU Go! 037 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Milan Lehotský Go! 021 fotografií

Strumenti digitali per la cultura italiana nel mondo (PF, 2/3) Go! 032 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Mária Jurečková Go! 029 fotografií

Odpustová slávnosť ku cti sv. Alberta Veľkého (kapĺnka) Go! 000 fotografií

Prednáška na FF KU: prof. Vadim Zadunajski (1) Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Michal Kovačic Go! 031 fotografií

Strumenti digitali per la cultura italiana nel mondo (UK, 3/3) Go! 039 fotografií

Výstava Biblia na cestách: Študenti Gymnázia sv. Andreja Go! 011 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Jozef Zentko Go! 041 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Zakladanie okien, fasáda (1) Go! 011 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Martina Magová Go! 008 fotografií

Prednáška v Poraden. centre: Voľba životného partnera Go! 000 fotografií

Pracovné stretnutie organizačného tímu Beánie KU Go! 017 fotografií

Spoločnestvo pri KU - Refresh: Ad de Bruin, hosť v UPABe Go! 039 fotografií

Výstava Biblia na cestách: Študenti PF na exkurzií v UK Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: prof. h.c. Jozef Laurinčík Go! 000 fotografií

Otvorenie výstavy "Príroda v umení - ateliér v prírode" Go! 056 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Eva Culková Go! 015 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: prof. Vladimír Ira, (Geo., SAV) Go! 023 fotografií

Sympózium Laudato Si vo Výstavnej sieni UK KU Go! 112 fotografií

Prednáška na FF KU: prof. Vadim Zadunajski (2) Go! 000 fotografií

Príprava Mathparty v refektári Pedagogickej fakulty KU Go! 010 fotografií

Beseda so spisovateľom Richardom Pupalom na FF KU Go! 000 fotografií

Prednášky pre študentov Univerzity tretieho veku v UK Go! 000 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Zakladanie okien, fasáda (2) Go! 023 fotografií

Sympózium Laudato Si: Zasadenie lipy pred PF KU Go! 017 fotografií

Mathparty učiteľov a študentov KMAT: Príchod, začiatok Go! 148 fotografií

Mathparty učiteľov a študentov KMAT: Program, tombola Go! 075 fotografií

Mathparty učiteľov a študentov KMAT: Anketa, spoločné foto Go! 066 fotografií

Stretnutie členov Kolégia KU s kňazom Pavlom Hraboveckým Go! 037 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Zakladanie okien, fasáda (3) Go! 007 fotografií

2nd EFPSA Conference (Thu): Social evening in Tea House (1) Go! 105 fotografií

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého (4) Go! 009 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Organization team and staff (2) Go! 043 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Arrival and registration (3) Go! 125 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Arrival and registration (4) Go! 132 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Before opening in aula (5) Go! 062 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Official opening ceremony (6) Go! 079 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Staff at the stage (7) Go! 022 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Dance and "groupie" (8) Go! 057 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Lecture @Aula of J. Paul II (9) Go! 041 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Workshop @Kriváň 212 (10) Go! 061 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Workshop @Ďumbier 209 (11) Go! 051 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Lecture @Aula of J. Paul II (12) Go! 050 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Workshop @Ďumbier 209 (13) Go! 049 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Workshop @Kriváň 212 (14) Go! 047 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Lecture @Aula of J. Paul II (15) Go! 037 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sat): Evening's program, game (16) Go! 047 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Lecture @Aula of J. Paul II (17) Go! 066 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Kriváň 212 (18) Go! 050 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Ďumbier 209 (19) Go! 041 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Staff, break, people (20) Go! 042 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Lecture @Aula of J. Paul II (21) Go! 070 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Ďumbier 209 (22) Go! 044 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Kriváň 212 (23) Go! 017 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Chopok 210 (24) Go! 026 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Lecture @Aula of J. Paul II (25) Go! 049 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Staff, break, people (26) Go! 056 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Chopok 210 (27) Go! 027 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Kriváň 212 (28) Go! 023 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Ďumbier 209 (29) Go! 029 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Staff, break, people (30) Go! 093 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Lecture @Aula of J. Paul II (31) Go! 041 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Kriváň 212 (32) Go! 019 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Chopok 210 (33) Go! 147 fotografií

2nd EFPSA Conference (Sun): Evening's program, game (34) Go! 009 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Lectures @Kráľova Hoľa (35) Go! 029 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop with Agnieszka (36) Go! 019 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Lecture @Aula of J. Paul II (37) Go! 038 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Staff, break, people (38) Go! 020 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Ďumbier 209 (39) Go! 027 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Chopok (40) Go! 007 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Lecture @Aula of J. Paul II (41) Go! 031 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Folklore @foyer (42) Go! 146 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Staff, break, people (43) Go! 021 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Lecture @Aula of J. Paul II (44) Go! 033 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Ďumbier 209 (45) Go! 031 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Kriváň 212 (46) Go! 019 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Chopok (47) Go! 024 fotografií

2nd EFPSA Conference (Mon): Quiz (48) Go! 066 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): Lecture @Aula of J. Paul II (49) Go! 020 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): Workshop @Kriváň (50) Go! 031 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): Staff, break, people (51) Go! 015 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): Workshop @Kriváň (52) Go! 027 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): Workshop @Ďumbier 209 (53) Go! 048 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): Lecture @Aula of J. Paul II (54) Go! 049 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): Closing ceremony (55) Go! 040 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): EFPSA Dance (56) Go! 083 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): Photographing, Ending (57) Go! 064 fotografií

2nd EFPSA Conference (Tue): Departure (58) Go! 058 fotografií

Kongres Európske a svetové kontexty sociál. premien spol. Go! 196 fotografií

Svätá omša za obete masakrov v Paríži v univerzitnej kapĺnke Go! 070 fotografií

Študenti Filozofickej fakulty KU vo foajé FF KU (život na KU) Go! 011 fotografií

Inform. seminár o možnostiach mobilít študentov KU (CEEPUS) Go! 028 fotografií

Výstava zahraničnej odbornej literatúry v UK + študenti v UK Go! 046 fotografií

Prednáška v Poraden. centre: Ako lepšie komunikovať... Go! 024 fotografií

FF: Sexuálny motivačný systém ako jadro ľud. sexuality (pred.) Go! 082 fotografií

Kapustnica pedagógov a štud. Katedry histórie FF KU Go! 047 fotografií

2. zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty KU Go! 062 fotografií

Vyhodnotenie 2. ročníka súťaže Slávme to spoločne 2015 v UK Go! 103 fotografií

Workshop Call and Clil in English Classrooms na FF KU Go! 145 fotografií

Hosťovská prednáška na FF KU: prof. Ivan Blecha (Kat. filozof.) Go! 032 fotografií

KHud PF KU: Koncert pre Paríž - Concert pour Paris (synagóga) Go! 286 fotografií

Stretnutie kolégia KU s hosťom doc. Antonom Laučekom Go! 005 fotografií

3rd Study Visit of Project EEU: Minutes before opening Go! 047 fotografií

3rd Study Visit of Project EEU: Opening with rector, vicerector Go! 079 fotografií

3rd Study Visit of Project EEU: Presents, presentation by Lucia Go! 055 fotografií

3rd Study Visit of Project EEU: Photo + Excursion over library Go! 048 fotografií

Konferencia Ars et Educatio II: Minúty pred začiatkom Go! 045 fotografií

Konferencia Ars et Educatio II: Oficiálne otvorenie rektorom Go! 060 fotografií

3rd Study Visit of Project EEU: Visiting mayor of the city Go! 168 fotografií

3rd Study Visit of Project EEU: Visitation at Faculty of Health Go! 052 fotografií

Konferencia Ars et Educatio II: Program, prestávka, nácvik Go! 081 fotografií

Konferencia Ars et Educatio II: Prezent. knihy Petra Hochela Go! 082 fotografií

Konferencia Ars et Educatio II: Vernisáž Počítačová grafika Go! 032 fotografií

Ars et Educatio II: Koncert Iryna Gerega, David di Fiore Go! 128 fotografií

Kongres katolíckej pedagogiky: Pred svätou omšou Go! 042 fotografií

Kongres katolíckej pedagogiky: Sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 102 fotografií

Seminár Obchodovanie s ľuďmi a utečenci na rektoráte KU Go! 022 fotografií

Kongres katolíckej pedagogiky: Pred začiatkom, káva Go! 046 fotografií

Kongres katolíckej pedagogiky: Otvorenie kongresu a príspevky Go! 144 fotografií

Letné školy nemeckého jazyka + Život na KU a v knižnici Go! 035 fotografií

Prezentácia Šlabikára autoriek K. Stefekovej a R. Culkovej Go! 053 fotografií

Kongres katolíckej pedagogiky: Práca v sekciách, diskusia Go! 081 fotografií

Stolnotenisový turnaj Katolíckej univerzity v RK Go! 142 fotografií

Psychopárty pre zamestnancov a študentov Kated. psychológie Go! 053 fotografií

Hosť na KU: MUDr. Oto Masár - Záchranárstvo Go! 163 fotografií

3rd Study Visit of Project EEU: Day at Faculty of Education Go! 047 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Odlepovanie fólií z okien Go! 015 fotografií

Zasadnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty KU Go! 022 fotografií

Spoločenstvo pri KU: Refresh s hosťom Máriom Tomášikom Go! 019 fotografií

Beánia na KU: Príchod ľudí a minúty pred začiatkom Go! 143 fotografií

Beánia na KU: Privítanie, príhovor rektora, prípitok Go! 042 fotografií

Beánia: Love Records - Matej Stachera & Dominik Hewlett Go! 056 fotografií

Beánia na Katolíckej univerzite: Prvé tanečné kolo Go! 177 fotografií

Beánia na KU: Groupie, súťaženie, tanečné kolo Go! 109 fotografií

Beánia na KU: Cimbalová hudba Tomáša Uličného Go! 123 fotografií

Beánia na KU: Tanečné kolo s Dominikom a Matejom Go! 079 fotografií

Beánia na Katolíckej univerzite: Súťaženie cez prestávku Go! 036 fotografií

Beánia na Katolíckej univerzite: Michal Kentoš & Band Go! 195 fotografií

Beánia na KU: Tanečné kolo s DJ Dušanom Dojčárom Go! 087 fotografií

Beánia na KU: Bubnová show TonoDrummers a tanečné kolo Go! 129 fotografií

Beánia na KU: Fotografie pri vstupe s pozadím KU Go! 000 fotografií

Beánia na KU (autor fotografií: Dominika Krivoklatská) Go! 151 fotografií

Študentský domov KU C-blok: Montáž sklenených balkónov Go! 000 fotografií

Worshop na rektoráte KU: Diane V. Malbin o FAS (1) Go! 065 fotografií

Prednáška Vojtecha Hošmana: Astročísla s ľudskou tvárou Go! 032 fotografií

Študenti psychológie: Mestečko Palermo v UPaC (FF, SAŠAP) Go! 035 fotografií