T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 19.1029.14
Last updated: 29. októbra 2019DECEMBER

The number of albums in this archive: 36 albums.

The number of photographs in all albums: 29+ photographs.Študentský domov KU C-blok: Demontáž lešenia na budove Go! 000 photographs

Prednáška na Filozof. fakulte: doc. Zlatica Zudová-Lešková Go! 027 photographs

Worshop na rektoráte KU: Diane V. Malbin o FAS (1) Go! 045 photographs

Hosť na KU: doc. Anton Lauček - Autorské čítanie - Iba tak... Go! 147 photographs

Katedrovica žurnalistov Filozofickej fakulty KU Go! 227 photographs

Trojdňová adorácia (internáty) na Katolíckej univerzite: Ikar Go! 017 photographs

Trojdňová adorácia (internáty) na Katolíckej univerzite: Ruža Go! 031 photographs

KSJaL FF KU: Autorské čítanie s Jurajom Kuniakom Go! 029 photographs

Prezentácia kandidáta Mareka Babica na post dekana FF KU Go! 085 photographs

3. zasadnutie AS FF KU a schvaľovanie dekana FF KU Go! 078 photographs

Zasadnutie Správnej rady KU: Neformálne stretnutie členov Go! 112 photographs

Scénka študentiek U1 pre deti z Materskej školy Klačno Go! 082 photographs

Mikulášske stretnutie na Pedagogickej fakulte KU Go! 133 photographs

Vedecká konfer. z praktickej teológie a religionistiky X. Go! 032 photographs

Séria prednášok hostí z Poľska o ekumenizme na PF KU Go! 061 photographs

Adventná kvapka krvi v UPaC: Dobrovoľní darcovia krvi (1/2) Go! 162 photographs

Adventná kvapka krvi v UPaC: Dobrovoľní darcovia krvi (2/2) Go! 118 photographs

Vianočné trhy 2015 na Filozofickej fakulte KU Go! 079 photographs

Adventná kvapka krvi v UPaC: Darcovia krvi (foto: UPaC) Go! 030 photographs

Mikulášske stretnutie na Filozofickej fakulte KU Go! 000 photographs

Predvianočný koncert duchov. hudby Katedry hudby PF KU Go! 175 photographs

Rektor podpísal so zástupcami odborov Kolektívnu zmluvu Go! 022 photographs

Svätá omša pred záverom Zimného semestra AR 2015/16 Go! 000 photographs

Kapustnica zamestnancov Pedagogickej fakulty KU Go! 000 photographs

Haluškovica v Univerzitnom pastoračnom centre (UPaC) Go! 033 photographs

Haluškovica v Univerzitnom pastorač. centre (foto: UPaC) Go! 056 photographs

Kapustnica zamestnancov rektorátu a Univerzit. knižnice Go! 000 photographs

Výlet do Krakowa na vianočné trhy a mesto Krakow v zime Go! 040 photographs

Cesta do Plzne, obec Ladce, hlavné mesto Bratislava Go! 027 photographs

Nočná svätá omša v kostole sv. Prokopa v Štenoviciach Go! 000 photographs

Polnočná svätá omša v Kostole sv. Jána Nepomuckého v Plzni Go! 000 photographs

Vianočná svätá omša v Kostole sv. Jána Nepomuckého v Plzni Go! 000 photographs

Slávnosť s plzeňským biskupom Mons. Františkom Radkovským Go! 000 photographs

Odpustová slávnosť v kostole Svätej rodiny v Rybárpoli Go! 000 photographs

Pohľad na Vysoké Tatry z RegioJetu cestou do KE Go! 018 photographs

Silvestrovská ďakovná svätá omša vo farskom kostole Go! 043 photographs