T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020DECEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 36 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 29+ fotografií.Študentský domov KU C-blok: Demontáž lešenia na budove Go! 000 fotografií

Prednáška na Filozof. fakulte: doc. Zlatica Zudová-Lešková Go! 027 fotografií

Worshop na rektoráte KU: Diane V. Malbin o FAS (1) Go! 045 fotografií

Hosť na KU: doc. Anton Lauček - Autorské čítanie - Iba tak... Go! 147 fotografií

Katedrovica žurnalistov Filozofickej fakulty KU Go! 227 fotografií

Trojdňová adorácia (internáty) na Katolíckej univerzite: Ikar Go! 017 fotografií

Trojdňová adorácia (internáty) na Katolíckej univerzite: Ruža Go! 031 fotografií

KSJaL FF KU: Autorské čítanie s Jurajom Kuniakom Go! 029 fotografií

Prezentácia kandidáta Mareka Babica na post dekana FF KU Go! 085 fotografií

3. zasadnutie AS FF KU a schvaľovanie dekana FF KU Go! 078 fotografií

Zasadnutie Správnej rady KU: Neformálne stretnutie členov Go! 112 fotografií

Scénka študentiek U1 pre deti z Materskej školy Klačno Go! 082 fotografií

Mikulášske stretnutie na Pedagogickej fakulte KU Go! 133 fotografií

Vedecká konfer. z praktickej teológie a religionistiky X. Go! 032 fotografií

Séria prednášok hostí z Poľska o ekumenizme na PF KU Go! 061 fotografií

Adventná kvapka krvi v UPaC: Dobrovoľní darcovia krvi (1/2) Go! 162 fotografií

Adventná kvapka krvi v UPaC: Dobrovoľní darcovia krvi (2/2) Go! 118 fotografií

Vianočné trhy 2015 na Filozofickej fakulte KU Go! 079 fotografií

Adventná kvapka krvi v UPaC: Darcovia krvi (foto: UPaC) Go! 030 fotografií

Mikulášske stretnutie na Filozofickej fakulte KU Go! 000 fotografií

Predvianočný koncert duchov. hudby Katedry hudby PF KU Go! 175 fotografií

Rektor podpísal so zástupcami odborov Kolektívnu zmluvu Go! 022 fotografií

Svätá omša pred záverom Zimného semestra AR 2015/16 Go! 000 fotografií

Kapustnica zamestnancov Pedagogickej fakulty KU Go! 000 fotografií

Haluškovica v Univerzitnom pastoračnom centre (UPaC) Go! 033 fotografií

Haluškovica v Univerzitnom pastorač. centre (foto: UPaC) Go! 056 fotografií

Kapustnica zamestnancov rektorátu a Univerzit. knižnice Go! 000 fotografií

Výlet do Krakowa na vianočné trhy a mesto Krakow v zime Go! 040 fotografií

Cesta do Plzne, obec Ladce, hlavné mesto Bratislava Go! 027 fotografií

Nočná svätá omša v kostole sv. Prokopa v Štenoviciach Go! 000 fotografií

Polnočná svätá omša v Kostole sv. Jána Nepomuckého v Plzni Go! 000 fotografií

Vianočná svätá omša v Kostole sv. Jána Nepomuckého v Plzni Go! 000 fotografií

Slávnosť s plzeňským biskupom Mons. Františkom Radkovským Go! 000 fotografií

Odpustová slávnosť v kostole Svätej rodiny v Rybárpoli Go! 000 fotografií

Pohľad na Vysoké Tatry z RegioJetu cestou do KE Go! 018 fotografií

Silvestrovská ďakovná svätá omša vo farskom kostole Go! 043 fotografií