T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020Archív fotografií za rok 2016

Počet albumov v tomto archíve: 302 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 17.966 fotografií.
JANUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 14 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.070 fotografií.Slávnosť Bohorodičky Panny Márie s dp. Petrom Juhásom Go! 035 fotografií

4. zasadnutie AS FF KU a schvaľovanie prodekanov FF Go! 059 fotografií

Novoročné stretnutie vedenia KU a zamestnancov rektorátu Go! 083 fotografií

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na r. 2016: Registr. Go! 059 fotografií

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na r. 2016: Sv. omša Go! 106 fotografií

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na rok 2016: Presun Go! 039 fotografií

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na rok 2016: Aula Go! 096 fotografií

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na r. 2016: Debaty Go! 173 fotografií

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na rok 2016: Záver Go! 086 fotografií

Profilové fotografie nového vedenia Filozofickej fakulty KU Go! 020 fotografií

2. zasadnutie Akadem. senátu KU, schvaľovanie prorektorky Go! 116 fotografií

Konferencia doktorandov Filozofickej fakulty KU Go! 034 fotografií

(Prvá) Obecná zabíjačka v Hrabovci nad Laborcom (1) Go! 020 fotografií

(Prvá) Obecná zabíjačka v Hrabovci nad Laborcom (2) Go! 144 fotografiíFEBRUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 24 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.024 fotografií.Lyžiarsky kurz s UPaC (zdroj fotografií: UPaC) Go! 040 fotografií

(Riadne) Zasadnutie Správnej rady Katolíckej univerzity Go! 133 fotografií

Internát C-blok v lúčoch slnka (pohľad na dokončenú stavbu) Go! 005 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie v Aule Jána Pavla II. Go! 082 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta KU Go! 152 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta KU Go! 223 fotografií

Hosť na KU: Misia Kazachstan - G. Fidrik, M. Loncko, J. Líška Go! 096 fotografií

Popolcová streda na KU: Prechod Bránou milosrdenstva Go! 231 fotografií

Stretnutie Kolégia KU - hosť Imrich Gazda (foto: J. Žvanda) Go! 008 fotografií

Celonočná pôstna adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Go! 031 fotografií

24. zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU Go! 097 fotografií

Hosť na KU: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup Go! 117 fotografií

Diskusia o stave školstva na Slovensku na akad. pôde KU Go! 132 fotografií

Pri čaji o piatej na FF KU: hosť Ivan Moďoroši Go! 057 fotografií

O antike a jej reflexii na FF KU: hosť Martin Nosál, doktorand Go! 024 fotografií

Symbolické odovzdanie štrajk. štafety zástupcom KU z FF a PF Go! 117 fotografií

Stretnutie kolégia KU - hosť Jaroslav Chanas Go! 026 fotografií

Víkendovka s MUDr. Františkom Orlovským v priestoroch UPaC Go! 049 fotografií

Výlet do Bojníc: Reštaurácia Biograf a Bojnický zámok Go! 014 fotografií

Hosť na KU: doc. Miroslav Saniga + gratulácie rektorovi Go! 132 fotografií

Fotografovanie študentov KU na podporu štrajku učiteľov Go! 096 fotografií

Informačný seminár SAIA na PF KU: Štipendiá a granty Go! 030 fotografií

Prednáška v Poraden. centre: Príprava na úspeš. štart kariery Go! 017 fotografií

Divadelné predstavenie o Mons. Jánovi Vojtaššákovi Go! 105 fotografiíMAREC

Počet albumov v tomto archíve: 35 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.203 fotografií.Hosť na KU: Exorcista o. Jozef Maretta o fenoméne okultizmu Go! 182 fotografií

Pizza s Erazmákmi - stretnutie so záujemcami o Erasmus+ Go! 126 fotografií

Pri čaji o piatej na FF: hostia Pavol Izrael a Juraj Holdoš Go! 063 fotografií

Petícia Zastavme hazard v Ružomberku (s podporou KU) Go! 003 fotografií

Inaugurácia dekana Mareka Babica: Pred svätou omšou Go! 064 fotografií

Inaugurácia dekana M. Babica: Svätá omša s Mons. Boberom Go! 079 fotografií

Inaugurácia dekana M. Babica: Zákulisie slávnosti Go! 051 fotografií

Inaugurácia dekana M. Babica: Slávnostné zhromaždenie Go! 102 fotografií

Inaugurácia dekana Mareka Babica: Po skončení, raut Go! 092 fotografií

Hosť na KU: Mons. Viliam Judák na tému Jubilejné roky v Cirkvi Go! 098 fotografií

Otvorenie Špeciálnej študovne v Poradenskom centre rektrom Go! 083 fotografií

Prednáška v Poraden. centre: Ako napísať motivačný list? Go! 025 fotografií

O antike a jej reflexii na FF KU: dr. Peter Olexák Go! 056 fotografií

Prednáška Antona Friča na FF: Irackí kresťania na Slovensku Go! 055 fotografií

Kolokvium Kolégia KU: hosť dr. Rosangela Libertini Go! 032 fotografií

Pohľad na Vysoké Tatry z odpočívadla na dialnici D1 Go! 005 fotografií

Vedecká konferencia na PF KU: Prínos reholí v živote Cirkvi Go! 035 fotografií

Informačný seminár SAIA v UK KU: Ako na štipendium? Go! 026 fotografií

Zo života Filozofickej fakulty KU: Študenti psychológie Go! 034 fotografií

Stretni svojho senátora za Pedagogickú fakultu KU Go! 010 fotografií

Vernisáž fotografií v UK KU doc. Miroslava Sanigu Go! 093 fotografií

Vernisáž fotografií v UK KU študenta PF KU Róberta Šveca Go! 014 fotografií

Pri čaji o piatej na FF: hostia Miroslav Huťka a Gab. Hunčaga Go! 064 fotografií

Celouniverzitná krížová cesta na Ružomberskú kalváriu Go! 052 fotografií

Kolokvium Kolégia KU: hosť dr. Pavol Hurbánek Go! 016 fotografií

Výlet do Košíc: Výhľad z veže Dómu sv. Alžbety na centrum Go! 027 fotografií

Národné kolo Filozofickej olympiády: Registrácia Go! 026 fotografií

25. (mimoriadné) zasadnutie Akademického senátu PF KU Go! 059 fotografií

Národné kolo Filozof. olymp.: Otvorenie a písanie súťaž. esejí Go! 077 fotografií

Národné kolo Filozofickej olympiády: Prehliadka knižnice Go! 028 fotografií

6. (mimoriadné) zasadnutie Akademického senátu FF KU Go! 110 fotografií

O antike a jej reflexii na FF KU: dr. Ivan Koniar Go! 031 fotografií

Veľkopiatková krížová cesta na Hrabovskú kalváriu Go! 163 fotografií

Obrady Veľkého Piatku vo farskom kostole Go! 050 fotografií

Stretnutie Rusistov PF v KDAH: In center of attention TEACHER Go! 172 fotografiíAPRÍL

Počet albumov v tomto archíve: 84 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 5.385 fotografií.1. ročník súťažnej prehliadky študentskej TV tvorby na FF KU Go! 059 fotografií

Prednáška dr. Cyrila Svobodu na FF: Je migrace do Evropy... Go! 067 fotografií

Stretnutie s prekladateľom Jánom Jamborom na FF KU Go! 050 fotografií

Hosť na KU: Emeritný biskup Mons. Andrej Imrich o identite Go! 119 fotografií

Diskusné fórum na FZ KU: Jeden darca - sedem životov Go! 100 fotografií

Prednáška Beaty Biel, investig. novinárky z Google News Lab Go! 078 fotografií

Prednáška na FF KU: dr. Mário Schwarz o riešení konfliktov Go! 029 fotografií

Univerzitné fórum: Púť dôvery 2015, komunita bratov z Taizé Go! 017 fotografií

Študentská vedecká odborná činnosť: Školské kolo na PF KU Go! 045 fotografií

Prednáška prof. Victora Khroul z Lomonosov Moscov State Uni. Go! 058 fotografií

Úvod do supervízie - prednáška dr. Janky Bachanovej na FF KU Go! 055 fotografií

O antike a jej reflexii na FF KU: dr. Pavol Labuda Go! 029 fotografií

Komorný spevácky koncert Katedry hudby PF KU Go! 129 fotografií

Kolokvium Kolégia KU: hostia manželia Paterekovci Go! 025 fotografií

Dr. Oľga Gyárfášová na FF: Čo priniesli parlamentné voľby? Go! 069 fotografií

Vernisáž fotografií Antona Friča v UK KU: Utečenci z Iraku Go! 106 fotografií

13. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Registrácia účastníkov Go! 036 fotografií

13. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Slávnostné otvorenie súťaže Go! 039 fotografií

13. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Súťaž v hre na klavíri (I.+II.) Go! 030 fotografií

Hosťovská prednáška na PF: vdp. Dr. Marcin Kowalski z KUL Go! 014 fotografií

3. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 194 fotografií

Vernisáž fotografií v UK KU: Ladislav Faga, autorský depozit Go! 053 fotografií

Hosť na KU: Frant. Neupauer na tému V. Jukl a S. Krčméry Go! 050 fotografií

Minister školstva Peter Plavčan na akademickej pôde KU Go! 034 fotografií

13. roč. ŠUČ: Vyhodnotenie 1. súťažného dňa Go! 102 fotografií

13. roč. ŠUČ: Koncert porotcov v Organovej sieni FZ KU Go! 098 fotografií

13. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Úvod, Komorný spev (I.+II.) Go! 156 fotografií

13. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Prestávka medzi disciplínami Go! 038 fotografií

13. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Súťaž v sólovom speve (I.+II.) Go! 108 fotografií

Simulovaný pracovný pohovor v Poradenskom centre KU Go! 028 fotografií

Sedliacká veselica (1/2) s UPaC na Katolíckej univerzite Go! 129 fotografií

Sedliacká veselica (2/2) s UPaC na Katolíckej univ. (foto: UPaC) Go! 085 fotografií

Prednáška dr. Márie Hatokovej: Sprevádzanie chorých a zomier. Go! 038 fotografií

Erasmus 1st Open Staff Week: Welcome meeting, about CU Go! 132 fotografií

Prednáška Rudolfa Smotera na Katedre žurnalistiky FF KU Go! 025 fotografií

Erasmus 1st Open Staff Week: Campus tour, library Go! 079 fotografií

Erasmus 1st Open Staff Week: Consultant centre Go! 014 fotografií

Koncert mládežníckeho zboru v Jezuitskom kostole Go! 073 fotografií

Doktrandská mini konferencia na Pedagogickej fakulte KU Go! 016 fotografií

Erasmus 1st Open Staff Week: Work without stress Go! 042 fotografií

Erasmus 1st Open Staff Week: Psychological laboratory Go! 043 fotografií

Erasmus 1st Open Staff Week: Presentation of guests Go! 052 fotografií

Hosť na KU: Ing. Juraj Kuniak - Stratený vo veľkosti neba Go! 101 fotografií

(Veľkonočná) Kvapka krvi v priestoroch UPaC Go! 175 fotografií

Túry do textúry IX: Kultúrny prípitok, Vertigo Show Go! 083 fotografií

Erasmus 1st Open Staff Week: Workshop in Media Centre CU Go! 086 fotografií

Svätá omša za jubilujúceho prof. Tadeusza Zasępu (70 r.) Go! 035 fotografií

Túry do textúry IX: Popoludňajší program Go! 052 fotografií

FF: Mr. Jason Khile about The U.S. Presidential Elections Go! 056 fotografií

FF: Mrs. Nora Hložeková: Komisia J. W. Fulbrighta Go! 025 fotografií

FF: Prednáška prof. Pétera Kovácsa - Latin Epigraphy... Go! 024 fotografií

Hostia z Komunity Čenakolo: Od závislosti k slobode Go! 056 fotografií

Kolokvium Kolégia KU: hosť Ľubomír Hromjak Go! 020 fotografií

Erasmus 1st Open Staff Week: Final meeting, evaluation Go! 043 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Opening, Grzegorz Spiewak Go! 120 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Daniel Clarke Go! 066 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Joanna Trzmielewska Go! 035 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Martin Jelínek (1) Go! 036 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Eva Balážová Go! 048 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Eva Skýpalová-Hrašková Go! 039 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Martin Jelínek (2) Go! 024 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Carol Higho (1) Go! 023 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Robert Campbell (1) Go! 029 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Carol Higho (2) Go! 016 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Robert Campbell (2) Go! 023 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Jela Kehoe Go! 023 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Lenka Boehmová Go! 020 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Finishing meeting Go! 060 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): After meeting Go! 026 fotografií

26. zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU Go! 077 fotografií

Fakultný seminár: Ján Cifra zo spoločnosti WebSupport.sk Go! 031 fotografií

7. zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty KU Go! 069 fotografií

Stretnutie v knižnici: Edita Steinová v knižných novinkách Go! 057 fotografií

Konferencia FF: Nové poznatky v poradenskej psychológií Go! 190 fotografií

Prednáška na FF: prof. Daniela Slančová o športovej lingvistike Go! 036 fotografií

Pri čaji o piatej na FF: hosť dr. Pavol Labuda Go! 029 fotografií

Teatro Colorato: Divadelná hra Karola Wojtyłu Lúče otcovstva Go! 148 fotografií

Vernisáž výstavy Ignazio Silone - Hlas toho, kto nemá hlas Go! 133 fotografií

Prednáška prof. A. Bžocha: Konverzácia u Huga Grotia (FF) Go! 031 fotografií

Absolventský koncert Ľudmily Milčákovej a Janky Petrášovej Go! 063 fotografií

Kolokvium Kolégia KU: hosť dr. Rosangela Libertini Go! 008 fotografií

Divadelníci z Černovej: A zasa preskakujem kaluže (1/2) Go! 198 fotografií

Divadelníci z Černovej: A zasa preskakujem kaluže (2/2) Go! 198 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Výzdoba auta a moji žiaci zo ZŠ Go! 030 fotografiíMÁJ

Počet albumov v tomto archíve: 15 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 843 fotografií.Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Ružomberka a LM Go! 026 fotografií

Divadlo z Pasáže z BB na PF KU: Predstavenie Na paši Go! 150 fotografií

Dr. hab. Krzysztof Krzemiński na FF: Ekumenizmus v Poľsku Go! 019 fotografií

Dr. Ľubomír Pajtinka na PF: Rozhovory s ministrami... Go! 063 fotografií

4. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 146 fotografií

Hostia z USA sa zaujímali o minulosť Cirkvi na Slovensku Go! 078 fotografií

Diskusia s hosťami v Aule JP2: Extrémizmus okolo nás Go! 049 fotografií

Pri čaji o piatej na FF: hostia Juraj Holdoš a Róbert Ďurka Go! 024 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc (1. deň) Go! 012 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc (2. deň) Go! 013 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjacia stanica GreenWay PP Go! 009 fotografií

Podvečer na Spišskej Kapitule, hrob biskupa Františka Tondru Go! 004 fotografií

Prechádzka cez les doˆ Zbud. Dlhého a späť do Hrabovca n/L. Go! 055 fotografií

Prechádzka cez les smerom na Stanislavec a späť cez HnL vrch Go! 186 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Banskej Bystrice Go! 009 fotografiíJÚN

Počet albumov v tomto archíve: 16 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.080 fotografií.Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Deň detí na ZŠ Bystrická Go! 021 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc (2 dni) Go! 020 fotografií

Prechádzka po bočných cestách z Ľubochne do Ružomberka Go! 024 fotografií

Prechádzka v daždi z Liptovskej Teplej do Ružomberka Go! 016 fotografií

Promócie absolventov na Filozofickej fakulte KU Go! 012 fotografií

Branno-športový deň OU RK: Cesta do Vlkolínca a Gejdák Go! 121 fotografií

Výstup na Veľký Choč (1611 m n. m.) po daždi Go! 117 fotografií

Kňazská vysviacka na Spišskej Kapitule: Pred začiatkom Go! 111 fotografií

Kňazská vysviacka na Spišskej Kapitule: Svätá omša Go! 221 fotografií

Kňazská vysviacka na Spišskej Kapitule: Po skončení Go! 068 fotografií

Primície Lukáša Kutláka: Pred svätou omšou Go! 090 fotografií

Primície Lukáša Kutláka: Slávnostná svätá omša Go! 160 fotografií

Primície L. Kutláka: Pohostenie (autor: K. Fungáčová) Go! 029 fotografií

Primície Lukáša Kutláka: Gratulácie a ostatné Go! 021 fotografií

Promócie absolventov na Pedagogickej fakulte KU Go! 005 fotografií

Stretnutie ToastMasters v NR: Where Leaders Are Made (1) Go! 044 fotografiíJÚL

Počet albumov v tomto archíve: 25 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.511 fotografií.Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Ružomberka Go! 006 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Popradu a Tatier Go! 015 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc Go! 016 fotografií

Camino de Santiago (Way Out): Kraków Airport + Flight Go! 034 fotografií

Camino de Santiago (Transfer): Capital city of Spain - Madrid Go! 078 fotografií

Camino de Santiago (Arrival): Leon (Our starting point) Go! 051 fotografií

Camino (Day 1st): Leon - San Martin del Camino (28.34 km) Go! 050 fotografií

Camino de Santiago (Day 2nd): San Martin - Astorga (25.2 km) Go! 145 fotografií

Camino (Day 3rd): Astorga - Foncebadon (28.04 km) Go! 063 fotografií

Camino (Day 4th): Foncebadon - Ponferrada (28.77 km) Go! 103 fotografií

Camino (Day 5th): Ponferrada - Villafranca del Bierzo (26.3 km) Go! 104 fotografií

Camino (Day 6th): Villafranca del Bierzo - O Cebreiro (32 km) Go! 057 fotografií

Camino (Day 7th): O Cebreiro - Triacastela (22 km) Go! 060 fotografií

Camino de Santiago (Day 8th): Triacastela - Sarria (21 km) Go! 065 fotografií

Camino de Santiago (Day 9th): Sarria - Portomarin (23.42 km) Go! 087 fotografií

Camino (Day 10th) Portomarin - Palas de Rei - Mélide (41 km) Go! 043 fotografií

Camino de Santiago (Day 11th) Mélide - Arzúa (12.84 km) Go! 034 fotografií

Camino (Day 12th) Arzúa - O Pedrouzo - Monte d/G. (38 km) Go! 031 fotografií

Camino (Day 13th) Monte do Gozo - Santiago d/C. (5 km) Go! 110 fotografií

Camino de Santiago (Day 14th) Santiago - Finisterre (by bus) Go! 088 fotografií

Camino de Santiago (Day 15th) Finisterre (all day) Go! 102 fotografií

Camino de Santiago (Day 16th) Finisterre - Santiago (by bus) Go! 018 fotografií

Camino de Santiago (Return): Airport of Madrid Go! 068 fotografií

Camino de Santiago (Return): Kraków (Way Back Home) Go! 081 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Vysokých Tatier Go! 002 fotografiíAUGUST

Počet albumov v tomto archíve: 10 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 244 fotografií.

SEPTEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 16 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 416 fotografií.Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc Go! 005 fotografií

Stretnutia po rokoch: s Putinom a bratrancom Matúšom Go! 008 fotografií

Krátky výlet do metropoly Slovenska Bratislavy Go! 008 fotografií

Stretnutie ToastMasters v NR: Where Leaders Are Made (2) Go! 042 fotografií

Stretnutie s priateľmi na ZŠ Partizánska v Bánovciach Go! 009 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Žiliny (1) Go! 003 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Žiliny (2) Go! 017 fotografií

Mestský festival Pri Trenčianskej bráne 2016 Go! 009 fotografií

Svätá omša v Centre sociálnych služieb Trojlístok Go! 006 fotografií

Výlet do dedinky Sampor: Kláštor Benediktínov Go! 022 fotografií

Výlet do dedinky Hronsek: Evanjelický kostol Go! 008 fotografií

20 rokov Katedry histórie FF KU: Stretnutie absolventov KH Go! 034 fotografií

Posvätenie zrekonštruovaného internátu KU C-blok Go! 027 fotografií

Otvorenie Akadem. roka na KU: Prednáška prof. M. Kolarcika SJ Go! 071 fotografií

Ima3kulácia študentov prvého ročníka Pedagog. fakulty KU Go! 094 fotografií

Stretko vo foajé s kaplánom UPaC Jozefom Žvandom Go! 053 fotografiíOKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 17 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 584 fotografií.20 rokov Katedry histórie FF KU: Stretnutie pedagógov KH Go! 103 fotografií

Národný kongres Atribúty sociál. práce v novom miléniu Go! 087 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjacia stanica Dalitrans Go! 006 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Destination charger OC Mirage Go! 005 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjačka VSE v Poprade Go! 004 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Prešova Go! 011 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc Go! 011 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Svadobná výzdoba Go! 020 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí KE, obec Štós Go! 005 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc Go! 008 fotografií

Celonočná univerzitná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Go! 001 fotografií

Hosť na KU: Marián Bystričan – Paraolympiáda očami rozhodcu Go! 001 fotografií

Ľudové misie vo farnosti Zbud. Dlhé: Pobožnosť na cintoríne Go! 059 fotografií

Ľudové misie vo farnosti Zbud. Dlhé: Omša v Sloven. Krivom Go! 081 fotografií

Ľudové misie vo farnosti Zbud. Dlhé: Omša v Zbduskom Dlhom Go! 043 fotografií

Ľudové misie vo farnosti Zbud. Dlhé: Stretnutie s mládežou Go! 020 fotografií

Ľudové misie vo farnosti Zbud. Dlhé: Záver misii v Hrabovci Go! 119 fotografiíNOVEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 31 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.719 fotografií.Dušičky vo farnosti: Sv. omša s Mons. Bernardom Boberom Go! 078 fotografií

Dušičky vo farnosti: Stretnutia pri fare s arcibiskupom Go! 047 fotografií

Dušičky vo farnosti: Ľudia na hrabovskom cintoríne Go! 033 fotografií

Dušičky vo farnosti: Pobožnosť na dlžanskom cintoríne Go! 091 fotografií

Dušičky vo farnosti: Stretnutia po pobožnosti s arcibiskupom Go! 045 fotografií

Ustanovujúce (1.) zasadnutie Akademického senátu PF KU Go! 013 fotografií

Hosť na KU: o. Pavol Hudák o partnerských vzťahoch Go! 002 fotografií

Skupinová fotografia študentov a pedag. Katedry histórie FF KU Go! 023 fotografií

Výlet do Ríma 2016 (štvrtok): Cesta do Krakowa, Letisko JP2 Go! 037 fotografií

Výlet do Ríma 2016 (štvrtok): Let do Ríma, Letisko Ciampino Go! 060 fotografií

Výlet do Ríma 2016 (štvrtok): Maggiore, Colosseo, Forum Go! 075 fotografií

Výlet do Ríma 2016 (piatok): San Pietro, kupola, Vatican Go! 121 fotografií

Výlet do Ríma 2016 (piatok): Di Trevi, Pantheon, Navona Go! 111 fotografií

Výlet do Ríma 2016 (sobota): Laterano, Sao Paolo, obed Go! 107 fotografií

Súkromná audiencia u Jozefa kardinála Tomka v Ríme Go! 074 fotografií

Výlet do Ríma 2016 (sobota): Nočný Rím, Spagna, metro Go! 046 fotografií

Pred začiatkom svätej omše s pápežom Františkom Go! 080 fotografií

Zakončenie roku Božieho milosrdenstva s pápežom Go! 096 fotografií

Výlet do Ríma 2016 (nedeľa): Pri Stredozemnom mori Go! 039 fotografií

Výlet do Ríma 2016 (nedeľa): Foro Romano v noci Go! 023 fotografií

Výlet do Ríma 2016 (pondelok): Let do Krakowa Go! 048 fotografií

Výlet do Ríma 2016 (pondelok): Let nad Slovenskom a Ružomb. Go! 063 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Popradu Go! 006 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Prešova, Lipany Go! 012 fotografií

Generálna skúška Tu Es Petrus (autor: Matej Stachera) Go! 055 fotografií

Zo zákulisia koncertu Piotra Rubika (autor: Matej Stachera) Go! 054 fotografií

Koncert Piotra Rubika v BA 1/2 (autor: Matej Stachera) Go! 090 fotografií

Koncert Piotra Rubika v BA 2/2 (autor: Matej Stachera) Go! 094 fotografií

Po skončení koncertu Piotra Rubika (autor: Matej Stachera) Go! 011 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc, Dargov Go! 015 fotografií

Katolícka univerzita má talent: Zábavný večer na KU (GS7) Go! 070 fotografiíDECEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 15 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 887 fotografií.(Riadne) Zasadnutie Správnej rady Katolíckej univerzity Go! 005 fotografií

Prezentácia kandidátov na funkciu dekana PF KU Go! 024 fotografií

8. zasadnutie Akadem. senátu KU, voľba nového predsedu AS Go! 001 fotografií

Vianočné trhy v poľskom Krakowe, Martinova 30-tka Go! 142 fotografií

Poďakovanie za celoživotnú prácu doc. V. Trubíniovej (1/2) Go! 227 fotografií

Poďakovanie za celoživotnú prácu doc. V. Trubíniovej (2/2) Go! 069 fotografií

Zakončenie funkčného obdobia dekana Tomáša Jablonského Go! 148 fotografií

Koledníci (a.k.a. Gubové) v Hrabovci nad Laborcom Go! 029 fotografií

Vianočná (polnočná) svätá omša v Hrabovci n/Lab. Go! 063 fotografií

Svätá omša na Narodenie Pána vo farskom kostole Go! 056 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Prejazd cez horský prechod Go! 012 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Popradu, Smižany Go! 012 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí PO, Betlehém KE Go! 003 fotografií

Stretnutie farskej rady pri kapustnici na fare Go! 026 fotografií

Ďakovná sv. omša za uplynulý rok 2016 vo farskom kostole Go! 070 fotografií