T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020Archív fotografií za rok 2016

Počet albumov v tomto archíve: 174 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 11.397 fotografií.
JANUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 11 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 871 fotografií.

FEBRUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 23 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.010 fotografií.Lyžiarsky kurz s UPaC (zdroj fotografií: UPaC) Go! 040 fotografií

(Riadne) Zasadnutie Správnej rady Katolíckej univerzity Go! 133 fotografií

Internát C-blok v lúčoch slnka (pohľad na dokončenú stavbu) Go! 005 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie v Aule Jána Pavla II. Go! 082 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta KU Go! 152 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta KU Go! 223 fotografií

Hosť na KU: Misia Kazachstan - G. Fidrik, M. Loncko, J. Líška Go! 096 fotografií

Popolcová streda na KU: Prechod Bránou milosrdenstva Go! 231 fotografií

Stretnutie Kolégia KU - hosť Imrich Gazda (foto: J. Žvanda) Go! 008 fotografií

Celonočná pôstna adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Go! 031 fotografií

24. zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU Go! 097 fotografií

Hosť na KU: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup Go! 117 fotografií

Diskusia o stave školstva na Slovensku na akad. pôde KU Go! 132 fotografií

Pri čaji o piatej na FF KU: hosť Ivan Moďoroši Go! 057 fotografií

O antike a jej reflexii na FF KU: hosť Martin Nosál, doktorand Go! 024 fotografií

Symbolické odovzdanie štrajk. štafety zástupcom KU z FF a PF Go! 117 fotografií

Stretnutie kolégia KU - hosť Jaroslav Chanas Go! 026 fotografií

Víkendovka s MUDr. Františkom Orlovským v priestoroch UPaC Go! 049 fotografií

Hosť na KU: doc. Miroslav Saniga + gratulácie rektorovi Go! 132 fotografií

Fotografovanie študentov KU na podporu štrajku učiteľov Go! 096 fotografií

Informačný seminár SAIA na PF KU: Štipendiá a granty Go! 030 fotografií

Prednáška v Poraden. centre: Príprava na úspeš. štart kariery Go! 017 fotografií

Divadelné predstavenie o Mons. Jánovi Vojtaššákovi Go! 105 fotografiíMAREC

Počet albumov v tomto archíve: 31 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.958 fotografií.Hosť na KU: Exorcista o. Jozef Maretta o fenoméne okultizmu Go! 182 fotografií

Pizza s Erazmákmi - stretnutie so záujemcami o Erasmus+ Go! 126 fotografií

Pri čaji o piatej na FF: hostia Pavol Izrael a Juraj Holdoš Go! 063 fotografií

Petícia Zastavme hazard v Ružomberku (s podporou KU) Go! 003 fotografií

Inaugurácia dekana Mareka Babica: Pred svätou omšou Go! 064 fotografií

Inaugurácia dekana M. Babica: Svätá omša s Mons. Boberom Go! 079 fotografií

Inaugurácia dekana M. Babica: Zákulisie slávnosti Go! 051 fotografií

Inaugurácia dekana M. Babica: Slávnostné zhromaždenie Go! 102 fotografií

Inaugurácia dekana Mareka Babica: Po skončení, raut Go! 092 fotografií

Hosť na KU: Mons. Viliam Judák na tému Jubilejné roky v Cirkvi Go! 098 fotografií

Otvorenie Špeciálnej študovne v Poradenskom centre rektrom Go! 083 fotografií

Prednáška v Poraden. centre: Ako napísať motivačný list? Go! 025 fotografií

O antike a jej reflexii na FF KU: dr. Peter Olexák Go! 056 fotografií

Prednáška Antona Friča na FF: Irackí kresťania na Slovensku Go! 055 fotografií

Kolokvium Kolégia KU: hosť dr. Rosangela Libertini Go! 032 fotografií

Vedecká konferencia na PF KU: Prínos reholí v živote Cirkvi Go! 035 fotografií

Informačný seminár SAIA v UK KU: Ako na štipendium? Go! 026 fotografií

Zo života Filozofickej fakulty KU: Študenti psychológie Go! 034 fotografií

Stretni svojho senátora za Pedagogickú fakultu KU Go! 010 fotografií

Vernisáž fotografií v UK KU doc. Miroslava Sanigu Go! 093 fotografií

Vernisáž fotografií v UK KU študenta PF KU Róberta Šveca Go! 014 fotografií

Pri čaji o piatej na FF: hostia Miroslav Huťka a Gab. Hunčaga Go! 064 fotografií

Celouniverzitná krížová cesta na Ružomberskú kalváriu Go! 052 fotografií

Kolokvium Kolégia KU: hosť dr. Pavol Hurbánek Go! 016 fotografií

Národné kolo Filozofickej olympiády: Registrácia Go! 026 fotografií

25. (mimoriadné) zasadnutie Akademického senátu PF KU Go! 059 fotografií

Národné kolo Filozof. olymp.: Otvorenie a písanie súťaž. esejí Go! 077 fotografií

Národné kolo Filozofickej olympiády: Prehliadka knižnice Go! 028 fotografií

6. (mimoriadné) zasadnutie Akademického senátu FF KU Go! 110 fotografií

O antike a jej reflexii na FF KU: dr. Ivan Koniar Go! 031 fotografií

Stretnutie Rusistov PF v KDAH: In center of attention TEACHER Go! 172 fotografiíAPRÍL

Počet albumov v tomto archíve: 81 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 4.959 fotografií.1. ročník súťažnej prehliadky študentskej TV tvorby na FF KU Go! 059 fotografií

Prednáška dr. Cyrila Svobodu na FF: Je migrace do Evropy... Go! 067 fotografií

Stretnutie s prekladateľom Jánom Jamborom na FF KU Go! 050 fotografií

Hosť na KU: Emeritný biskup Mons. Andrej Imrich o identite Go! 119 fotografií

Diskusné fórum na FZ KU: Jeden darca - sedem životov Go! 100 fotografií

Prednáška Beaty Biel, investig. novinárky z Google News Lab Go! 078 fotografií

Prednáška na FF KU: dr. Mário Schwarz o riešení konfliktov Go! 029 fotografií

Univerzitné fórum: Púť dôvery 2015, komunita bratov z Taizé Go! 017 fotografií

Študentská vedecká odborná činnosť: Školské kolo na PF KU Go! 045 fotografií

Prednáška prof. Victora Khroul z Lomonosov Moscov State Uni. Go! 058 fotografií

Úvod do supervízie - prednáška dr. Janky Bachanovej na FF KU Go! 055 fotografií

O antike a jej reflexii na FF KU: dr. Pavol Labuda Go! 029 fotografií

Komorný spevácky koncert Katedry hudby PF KU Go! 129 fotografií

Kolokvium Kolégia KU: hostia manželia Paterekovci Go! 025 fotografií

Dr. Oľga Gyárfášová na FF: Čo priniesli parlamentné voľby? Go! 069 fotografií

Vernisáž fotografií Antona Friča v UK KU: Utečenci z Iraku Go! 106 fotografií

13. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Registrácia účastníkov Go! 036 fotografií

13. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Slávnostné otvorenie súťaže Go! 039 fotografií

13. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Súťaž v hre na klavíri (I.+II.) Go! 030 fotografií

Hosťovská prednáška na PF: vdp. Dr. Marcin Kowalski z KUL Go! 014 fotografií

3. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 194 fotografií

Vernisáž fotografií v UK KU: Ladislav Faga, autorský depozit Go! 053 fotografií

Hosť na KU: Frant. Neupauer na tému V. Jukl a S. Krčméry Go! 050 fotografií

Minister školstva Peter Plavčan na akademickej pôde KU Go! 034 fotografií

13. roč. ŠUČ: Vyhodnotenie 1. súťažného dňa Go! 102 fotografií

13. roč. ŠUČ: Koncert porotcov v Organovej sieni FZ KU Go! 098 fotografií

13. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Úvod, Komorný spev (I.+II.) Go! 156 fotografií

13. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Prestávka medzi disciplínami Go! 038 fotografií

13. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Súťaž v sólovom speve (I.+II.) Go! 108 fotografií

Simulovaný pracovný pohovor v Poradenskom centre KU Go! 028 fotografií

Sedliacká veselica (1/2) s UPaC na Katolíckej univerzite Go! 129 fotografií

Sedliacká veselica (2/2) s UPaC na Katolíckej univ. (foto: UPaC) Go! 085 fotografií

Prednáška dr. Márie Hatokovej: Sprevádzanie chorých a zomier. Go! 038 fotografií

Erasmus 1st Open Staff Week: Welcome meeting, about CU Go! 132 fotografií

Prednáška Rudolfa Smotera na Katedre žurnalistiky FF KU Go! 025 fotografií

Erasmus 1st Open Staff Week: Campus tour, library Go! 079 fotografií

Erasmus 1st Open Staff Week: Consultant centre Go! 014 fotografií

Koncert mládežníckeho zboru v Jezuitskom kostole Go! 073 fotografií

Doktrandská mini konferencia na Pedagogickej fakulte KU Go! 016 fotografií

Erasmus 1st Open Staff Week: Work without stress Go! 042 fotografií

Erasmus 1st Open Staff Week: Psychological laboratory Go! 043 fotografií

Erasmus 1st Open Staff Week: Presentation of guests Go! 052 fotografií

Hosť na KU: Ing. Juraj Kuniak - Stratený vo veľkosti neba Go! 101 fotografií

(Veľkonočná) Kvapka krvi v priestoroch UPaC Go! 175 fotografií

Túry do textúry IX: Kultúrny prípitok, Vertigo Show Go! 083 fotografií

Erasmus 1st Open Staff Week: Workshop in Media Centre CU Go! 086 fotografií

Svätá omša za jubilujúceho prof. Tadeusza Zasępu (70 r.) Go! 035 fotografií

Túry do textúry IX: Popoludňajší program Go! 052 fotografií

FF: Mr. Jason Khile about The U.S. Presidential Elections Go! 056 fotografií

FF: Mrs. Nora Hložeková: Komisia J. W. Fulbrighta Go! 025 fotografií

FF: Prednáška prof. Pétera Kovácsa - Latin Epigraphy... Go! 024 fotografií

Hostia z Komunity Čenakolo: Od závislosti k slobode Go! 056 fotografií

Kolokvium Kolégia KU: hosť Ľubomír Hromjak Go! 020 fotografií

Erasmus 1st Open Staff Week: Final meeting, evaluation Go! 043 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Opening, Grzegorz Spiewak Go! 120 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Daniel Clarke Go! 066 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Joanna Trzmielewska Go! 035 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Martin Jelínek (1) Go! 036 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Eva Balážová Go! 048 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Eva Skýpalová-Hrašková Go! 039 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Martin Jelínek (2) Go! 024 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Carol Higho (1) Go! 023 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Robert Campbell (1) Go! 029 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Carol Higho (2) Go! 016 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Robert Campbell (2) Go! 023 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Jela Kehoe Go! 023 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Lenka Boehmová Go! 020 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Finishing meeting Go! 060 fotografií

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): After meeting Go! 026 fotografií

26. zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU Go! 077 fotografií

Fakultný seminár: Ján Cifra zo spoločnosti WebSupport.sk Go! 031 fotografií

7. zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty KU Go! 069 fotografií

Stretnutie v knižnici: Edita Steinová v knižných novinkách Go! 057 fotografií

Konferencia FF: Nové poznatky v poradenskej psychológií Go! 190 fotografií

Prednáška na FF: prof. Daniela Slančová o športovej lingvistike Go! 036 fotografií

Pri čaji o piatej na FF: hosť dr. Pavol Labuda Go! 029 fotografií

Teatro Colorato: Divadelná hra Karola Wojtyłu Lúče otcovstva Go! 148 fotografií

Vernisáž výstavy Ignazio Silone - Hlas toho, kto nemá hlas Go! 133 fotografií

Prednáška prof. A. Bžocha: Konverzácia u Huga Grotia (FF) Go! 031 fotografií

Absolventský koncert Ľudmily Milčákovej a Janky Petrášovej Go! 063 fotografií

Kolokvium Kolégia KU: hosť dr. Rosangela Libertini Go! 008 fotografiíMÁJ

Počet albumov v tomto archíve: 7 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 529 fotografií.

JÚN

Počet albumov v tomto archíve: 2 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 17 fotografií.

JÚL

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

AUGUST

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

SEPTEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 5 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 279 fotografií.

OKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 4 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 192 fotografií.

NOVEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 4 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 108 fotografií.

DECEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 6 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 474 fotografií.