T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 20.0301.20
Last updated: 1. marca 2020JANUARY

The number of albums in this archive: 14 albums.

The number of photographs in all albums: 1.070 photographs.Slávnosť Bohorodičky Panny Márie s dp. Petrom Juhásom Go! 035 photographs

4. zasadnutie AS FF KU a schvaľovanie prodekanov FF Go! 059 photographs

Novoročné stretnutie vedenia KU a zamestnancov rektorátu Go! 083 photographs

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na r. 2016: Registr. Go! 059 photographs

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na r. 2016: Sv. omša Go! 106 photographs

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na rok 2016: Presun Go! 039 photographs

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na rok 2016: Aula Go! 096 photographs

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na r. 2016: Debaty Go! 173 photographs

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na rok 2016: Záver Go! 086 photographs

Profilové fotografie nového vedenia Filozofickej fakulty KU Go! 020 photographs

2. zasadnutie Akadem. senátu KU, schvaľovanie prorektorky Go! 116 photographs

Konferencia doktorandov Filozofickej fakulty KU Go! 034 photographs

(Prvá) Obecná zabíjačka v Hrabovci nad Laborcom (1) Go! 020 photographs

(Prvá) Obecná zabíjačka v Hrabovci nad Laborcom (2) Go! 144 photographs