T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020JANUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 14 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.070 fotografií.Slávnosť Bohorodičky Panny Márie s dp. Petrom Juhásom Go! 035 fotografií

4. zasadnutie AS FF KU a schvaľovanie prodekanov FF Go! 059 fotografií

Novoročné stretnutie vedenia KU a zamestnancov rektorátu Go! 083 fotografií

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na r. 2016: Registr. Go! 059 fotografií

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na r. 2016: Sv. omša Go! 106 fotografií

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na rok 2016: Presun Go! 039 fotografií

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na rok 2016: Aula Go! 096 fotografií

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na r. 2016: Debaty Go! 173 fotografií

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na rok 2016: Záver Go! 086 fotografií

Profilové fotografie nového vedenia Filozofickej fakulty KU Go! 020 fotografií

2. zasadnutie Akadem. senátu KU, schvaľovanie prorektorky Go! 116 fotografií

Konferencia doktorandov Filozofickej fakulty KU Go! 034 fotografií

(Prvá) Obecná zabíjačka v Hrabovci nad Laborcom (1) Go! 020 fotografií

(Prvá) Obecná zabíjačka v Hrabovci nad Laborcom (2) Go! 144 fotografií