T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020FEBRUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 24 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.024 fotografií.Lyžiarsky kurz s UPaC (zdroj fotografií: UPaC) Go! 040 fotografií

(Riadne) Zasadnutie Správnej rady Katolíckej univerzity Go! 133 fotografií

Internát C-blok v lúčoch slnka (pohľad na dokončenú stavbu) Go! 005 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie v Aule Jána Pavla II. Go! 082 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta KU Go! 152 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta KU Go! 223 fotografií

Hosť na KU: Misia Kazachstan - G. Fidrik, M. Loncko, J. Líška Go! 096 fotografií

Popolcová streda na KU: Prechod Bránou milosrdenstva Go! 231 fotografií

Stretnutie Kolégia KU - hosť Imrich Gazda (foto: J. Žvanda) Go! 008 fotografií

Celonočná pôstna adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Go! 031 fotografií

24. zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU Go! 097 fotografií

Hosť na KU: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup Go! 117 fotografií

Diskusia o stave školstva na Slovensku na akad. pôde KU Go! 132 fotografií

Pri čaji o piatej na FF KU: hosť Ivan Moďoroši Go! 057 fotografií

O antike a jej reflexii na FF KU: hosť Martin Nosál, doktorand Go! 024 fotografií

Symbolické odovzdanie štrajk. štafety zástupcom KU z FF a PF Go! 117 fotografií

Stretnutie kolégia KU - hosť Jaroslav Chanas Go! 026 fotografií

Víkendovka s MUDr. Františkom Orlovským v priestoroch UPaC Go! 049 fotografií

Výlet do Bojníc: Reštaurácia Biograf a Bojnický zámok Go! 014 fotografií

Hosť na KU: doc. Miroslav Saniga + gratulácie rektorovi Go! 132 fotografií

Fotografovanie študentov KU na podporu štrajku učiteľov Go! 096 fotografií

Informačný seminár SAIA na PF KU: Štipendiá a granty Go! 030 fotografií

Prednáška v Poraden. centre: Príprava na úspeš. štart kariery Go! 017 fotografií

Divadelné predstavenie o Mons. Jánovi Vojtaššákovi Go! 105 fotografií