T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020MAREC

Počet albumov v tomto archíve: 35 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.203 fotografií.Hosť na KU: Exorcista o. Jozef Maretta o fenoméne okultizmu Go! 182 fotografií

Pizza s Erazmákmi - stretnutie so záujemcami o Erasmus+ Go! 126 fotografií

Pri čaji o piatej na FF: hostia Pavol Izrael a Juraj Holdoš Go! 063 fotografií

Petícia Zastavme hazard v Ružomberku (s podporou KU) Go! 003 fotografií

Inaugurácia dekana Mareka Babica: Pred svätou omšou Go! 064 fotografií

Inaugurácia dekana M. Babica: Svätá omša s Mons. Boberom Go! 079 fotografií

Inaugurácia dekana M. Babica: Zákulisie slávnosti Go! 051 fotografií

Inaugurácia dekana M. Babica: Slávnostné zhromaždenie Go! 102 fotografií

Inaugurácia dekana Mareka Babica: Po skončení, raut Go! 092 fotografií

Hosť na KU: Mons. Viliam Judák na tému Jubilejné roky v Cirkvi Go! 098 fotografií

Otvorenie Špeciálnej študovne v Poradenskom centre rektrom Go! 083 fotografií

Prednáška v Poraden. centre: Ako napísať motivačný list? Go! 025 fotografií

O antike a jej reflexii na FF KU: dr. Peter Olexák Go! 056 fotografií

Prednáška Antona Friča na FF: Irackí kresťania na Slovensku Go! 055 fotografií

Kolokvium Kolégia KU: hosť dr. Rosangela Libertini Go! 032 fotografií

Pohľad na Vysoké Tatry z odpočívadla na dialnici D1 Go! 005 fotografií

Vedecká konferencia na PF KU: Prínos reholí v živote Cirkvi Go! 035 fotografií

Informačný seminár SAIA v UK KU: Ako na štipendium? Go! 026 fotografií

Zo života Filozofickej fakulty KU: Študenti psychológie Go! 034 fotografií

Stretni svojho senátora za Pedagogickú fakultu KU Go! 010 fotografií

Vernisáž fotografií v UK KU doc. Miroslava Sanigu Go! 093 fotografií

Vernisáž fotografií v UK KU študenta PF KU Róberta Šveca Go! 014 fotografií

Pri čaji o piatej na FF: hostia Miroslav Huťka a Gab. Hunčaga Go! 064 fotografií

Celouniverzitná krížová cesta na Ružomberskú kalváriu Go! 052 fotografií

Kolokvium Kolégia KU: hosť dr. Pavol Hurbánek Go! 016 fotografií

Výlet do Košíc: Výhľad z veže Dómu sv. Alžbety na centrum Go! 027 fotografií

Národné kolo Filozofickej olympiády: Registrácia Go! 026 fotografií

25. (mimoriadné) zasadnutie Akademického senátu PF KU Go! 059 fotografií

Národné kolo Filozof. olymp.: Otvorenie a písanie súťaž. esejí Go! 077 fotografií

Národné kolo Filozofickej olympiády: Prehliadka knižnice Go! 028 fotografií

6. (mimoriadné) zasadnutie Akademického senátu FF KU Go! 110 fotografií

O antike a jej reflexii na FF KU: dr. Ivan Koniar Go! 031 fotografií

Veľkopiatková krížová cesta na Hrabovskú kalváriu Go! 163 fotografií

Obrady Veľkého Piatku vo farskom kostole Go! 050 fotografií

Stretnutie Rusistov PF v KDAH: In center of attention TEACHER Go! 172 fotografií