T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 20.0301.20
Last updated: 1. marca 2020NOVEMBER

The number of albums in this archive: 31 albums.

The number of photographs in all albums: 1.719 photographs.Dušičky vo farnosti: Sv. omša s Mons. Bernardom Boberom Go! 078 photographs

Dušičky vo farnosti: Stretnutia pri fare s arcibiskupom Go! 047 photographs

Dušičky vo farnosti: Ľudia na hrabovskom cintoríne Go! 033 photographs

Dušičky vo farnosti: Pobožnosť na dlžanskom cintoríne Go! 091 photographs

Dušičky vo farnosti: Stretnutia po pobožnosti s arcibiskupom Go! 045 photographs

Ustanovujúce (1.) zasadnutie Akademického senátu PF KU Go! 013 photographs

Hosť na KU: o. Pavol Hudák o partnerských vzťahoch Go! 002 photographs

Skupinová fotografia študentov a pedag. Katedry histórie FF KU Go! 023 photographs

Výlet do Ríma 2016 (štvrtok): Cesta do Krakowa, Letisko JP2 Go! 037 photographs

Výlet do Ríma 2016 (štvrtok): Let do Ríma, Letisko Ciampino Go! 060 photographs

Výlet do Ríma 2016 (štvrtok): Maggiore, Colosseo, Forum Go! 075 photographs

Výlet do Ríma 2016 (piatok): San Pietro, kupola, Vatican Go! 121 photographs

Výlet do Ríma 2016 (piatok): Di Trevi, Pantheon, Navona Go! 111 photographs

Výlet do Ríma 2016 (sobota): Laterano, Sao Paolo, obed Go! 107 photographs

Súkromná audiencia u Jozefa kardinála Tomka v Ríme Go! 074 photographs

Výlet do Ríma 2016 (sobota): Nočný Rím, Spagna, metro Go! 046 photographs

Pred začiatkom svätej omše s pápežom Františkom Go! 080 photographs

Zakončenie roku Božieho milosrdenstva s pápežom Go! 096 photographs

Výlet do Ríma 2016 (nedeľa): Pri Stredozemnom mori Go! 039 photographs

Výlet do Ríma 2016 (nedeľa): Foro Romano v noci Go! 023 photographs

Výlet do Ríma 2016 (pondelok): Let do Krakowa Go! 048 photographs

Výlet do Ríma 2016 (pondelok): Let nad Slovenskom a Ružomb. Go! 063 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Popradu Go! 006 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Prešova, Lipany Go! 012 photographs

Generálna skúška Tu Es Petrus (autor: Matej Stachera) Go! 055 photographs

Zo zákulisia koncertu Piotra Rubika (autor: Matej Stachera) Go! 054 photographs

Koncert Piotra Rubika v BA 1/2 (autor: Matej Stachera) Go! 090 photographs

Koncert Piotra Rubika v BA 2/2 (autor: Matej Stachera) Go! 094 photographs

Po skončení koncertu Piotra Rubika (autor: Matej Stachera) Go! 011 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc, Dargov Go! 015 photographs

Katolícka univerzita má talent: Zábavný večer na KU (GS7) Go! 070 photographs