T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 20.0301.20
Last updated: 1. marca 2020DECEMBER

The number of albums in this archive: 15 albums.

The number of photographs in all albums: 887 photographs.(Riadne) Zasadnutie Správnej rady Katolíckej univerzity Go! 005 photographs

Prezentácia kandidátov na funkciu dekana PF KU Go! 024 photographs

8. zasadnutie Akadem. senátu KU, voľba nového predsedu AS Go! 001 photographs

Vianočné trhy v poľskom Krakowe, Martinova 30-tka Go! 142 photographs

Poďakovanie za celoživotnú prácu doc. V. Trubíniovej (1/2) Go! 227 photographs

Poďakovanie za celoživotnú prácu doc. V. Trubíniovej (2/2) Go! 069 photographs

Zakončenie funkčného obdobia dekana Tomáša Jablonského Go! 148 photographs

Koledníci (a.k.a. Gubové) v Hrabovci nad Laborcom Go! 029 photographs

Vianočná (polnočná) svätá omša v Hrabovci n/Lab. Go! 063 photographs

Svätá omša na Narodenie Pána vo farskom kostole Go! 056 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Prejazd cez horský prechod Go! 012 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Popradu, Smižany Go! 012 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí PO, Betlehém KE Go! 003 photographs

Stretnutie farskej rady pri kapustnici na fare Go! 026 photographs

Ďakovná sv. omša za uplynulý rok 2016 vo farskom kostole Go! 070 photographs