T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020DECEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 15 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 887 fotografií.(Riadne) Zasadnutie Správnej rady Katolíckej univerzity Go! 005 fotografií

Prezentácia kandidátov na funkciu dekana PF KU Go! 024 fotografií

8. zasadnutie Akadem. senátu KU, voľba nového predsedu AS Go! 001 fotografií

Vianočné trhy v poľskom Krakowe, Martinova 30-tka Go! 142 fotografií

Poďakovanie za celoživotnú prácu doc. V. Trubíniovej (1/2) Go! 227 fotografií

Poďakovanie za celoživotnú prácu doc. V. Trubíniovej (2/2) Go! 069 fotografií

Zakončenie funkčného obdobia dekana Tomáša Jablonského Go! 148 fotografií

Koledníci (a.k.a. Gubové) v Hrabovci nad Laborcom Go! 029 fotografií

Vianočná (polnočná) svätá omša v Hrabovci n/Lab. Go! 063 fotografií

Svätá omša na Narodenie Pána vo farskom kostole Go! 056 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Prejazd cez horský prechod Go! 012 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Popradu, Smižany Go! 012 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí PO, Betlehém KE Go! 003 fotografií

Stretnutie farskej rady pri kapustnici na fare Go! 026 fotografií

Ďakovná sv. omša za uplynulý rok 2016 vo farskom kostole Go! 070 fotografií