T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020Archív fotografií za rok 2017

Počet albumov v tomto archíve: 72 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 4K+ fotografií.
JANUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 1 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 4 fotografií.

FEBRUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 17 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.124 fotografií.Doktorandské prednášky na Katedre histórie FF KU Go! 006 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Pred oficiálnym začiatkom... Go! 058 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Spoločné otvorenie v Aule JP2 Go! 115 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie DOD na FF KU Go! 136 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Katedry Filozofickej fakulty Go! 090 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta (foajé) Go! 058 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Univerzitná knižnica KU Go! 048 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Záver DOD na FF KU, tombola Go! 064 fotografií

Diskusia na FF KU s Marekom Vagovičom z Aktuality.sk Go! 009 fotografií

Rektor KU prof. Jozef Jarab sa dožíva 70 rokov života Go! 074 fotografií

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Prehliadka knižnice Go! 062 fotografií

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Stretnutie s rektorom Go! 025 fotografií

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Prednáška na FF KU Go! 105 fotografií

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Stretnutie so študentmi Go! 042 fotografií

Študenti z Ukrajiny na návšteve KU: Privítanie v Aule JP2 Go! 131 fotografií

Študenti z Ukrajiny na návšteve KU: Prehliadka knižnice Go! 077 fotografií

Študenti z Ukrajiny na návšteve KU: Návšteva fakúlt (FF + PF) Go! 024 fotografiíMAREC

Počet albumov v tomto archíve: 24 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1K+ fotografií.Bežný deň na Katolíckej univerzite v Ružomberku Go! 018 fotografií

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Pred omšou Go! 075 fotografií

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Svätá omša Go! 094 fotografií

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Po omši, presun Go! 042 fotografií

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Nácvik zboru Go! 094 fotografií

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Zo zákulisia (1) Go! 046 fotografií

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Zasadnutie AO Go! 167 fotografií

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Zo zákulisia (2) Go! 030 fotografií

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF: Pohostenie Go! 059 fotografií

Inaugurácia Petra Kršku: Arcibiskup u nového dekana PF Go! 009 fotografií

Týždeň slovenských knižníc: Študenti v UK KU (1) Go! 097 fotografií

Týždeň slovenských knižníc: Študenti v UK KU (2) Go! 025 fotografií

Hosť na KU: prof. F. Novomeský a MUDr. František Štuller Go! 178 fotografií

Výjazdové zasadnutie SHS pri SAV: Pred začiatkom Go! 052 fotografií

Výjazdové zasadnutie Sloven. historickej spoločnosti pri SAV Go! 129 fotografií

Výjazdové zasadnutie SHS pri SAV: Beseda s hosťami Go! 049 fotografií

MUDr. Miroslav Mikolášik na FF KU: Pred začiatkom prednášky Go! 046 fotografií

MUDr. Miroslav Mikolášik na FF KU: Európska identita Go! 212 fotografií

Súťaž v písaní esejí Moja Európa na FF KU: Registrácia Go! 088 fotografií

Súťaž v písaní esejí Moja Európa na FF KU: V Aule JP2 Go! 054 fotografií

Súťaž v písaní esejí na Katedre politológie FF KU: Moja Európa Go! 094 fotografií

Súťaž v písaní esejí Moja Európa na FF KU: Diskusia Go! 028 fotografií

Diskusia s Marekom Tódom, novinárom Dennika N, na FF KU Go! 074 fotografií

Hosť na KU: doc. Róbert Sarka na tému Dialóg s islamom Go! 101 fotografiíAPRÍL

Počet albumov v tomto archíve: 32 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.610 fotografií.14. ročník ŠUČ na PF KU: Registrácia účastníkov Go! 045 fotografií

14. ročník ŠUČ na PF KU: Otvorenie 1. súťažného dňa Go! 053 fotografií

14. ročník ŠUČ na PF KU: Súťaž v hre na klavíri Go! 061 fotografií

14. ročník ŠUČ na PF KU: Súťaž v hre na organe Go! 039 fotografií

KSJaL FF: Mila Haugová vo výbere Rudolfa Juroleka Go! 152 fotografií

7. zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU Go! 049 fotografií

Neformálne zasadnutie Akademického senátu KU Go! 035 fotografií

Prof. M. A. Buscemiho OFM prednášal na KU o sv. Pavlovi Go! 149 fotografií

30 rokov programu Erazmus: Pred začiatkom v knižnici Go! 079 fotografií

30 rokov programu Erazmus: Vernisáž Erazmus očami KU Go! 119 fotografií

30 rokov programu Erazmus: Odovzdávanie diplomov Go! 067 fotografií

8. zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU Go! 053 fotografií

X. roč. Túry do teXtúry: Prednáška prof. Tibora Žilku Go! 108 fotografií

Prednáška Miroslava Debnára, výkonného riaditeľa RTVS BB Go! 061 fotografií

X. roč. študentskej konferencie Túry do teXtúry KSJaL FF KU Go! 093 fotografií

Hosť na KU: dr. Zdenka Hertelyová (pred začiatkom) Go! 050 fotografií

Hosť na KU: dr. Zdenka Hertelyová o Homeopatii Go! 082 fotografií

Absolventský koncert: Kristína Takáčová a Mária Vlasatá (1/2) Go! 081 fotografií

Absolventský koncert: Kristína Takáčová a Mária Vlasatá (2/2) Go! 053 fotografií

Prednáška Luku Šeša na Katedre histórie FF KU Go! 040 fotografií

Prednáška Pavla Hobdžu na Katedre filozófie FF KU Go! 032 fotografií

Pred začiatkom zasadnutia Vedeckej rady KU (zákulisie) Go! 079 fotografií

6. zasadnutie Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomb. Go! 052 fotografií

Absolventský koncert: Peter Čertík, Libor Salva (zákulisie) Go! 025 fotografií

Absolventský koncert: Peter Čertík, Libor Salva (koncert) Go! 092 fotografií

Sedliacká veselica s UPaC na Katolíckej univerzite (1/3) Go! 152 fotografií

Sedliacká veselica s UPaC na Katolíckej univerzite (2/3) Go! 152 fotografií

Sedliacká veselica s UPaC na Katolíckej univerzite (3/3) Go! 191 fotografií

Inštalovanie búst zakladateľov pred budovou univerz. knižnice Go! 043 fotografií

Absolvent. koncert: O. Nehila, I. Floreková, M. Stachera (1) Go! 054 fotografií

Absolvent. koncert: O. Nehila, I. Floreková, M. Stachera (2) Go! 190 fotografií

Absolvent. koncert: O. Nehila, I. Floreková, M. Stachera (3) Go! 079 fotografiíMÁJ

Počet albumov v tomto archíve: 9 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 892 fotografií.

JÚN

Počet albumov v tomto archíve: 15 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.230 fotografií.Duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom: Prednáška Go! 053 fotografií

Duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom: Svätá omša Go! 080 fotografií

XXIV. Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference (1) Go! 193 fotografií

3rd Internat. Summer School in Ancient Greek Philosophy Go! 063 fotografií

XXIV. Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference (2) Go! 071 fotografií

Zábavno-vedomostný kvíz na streche Univer. knižnice KU (1) Go! 138 fotografií

Zábavno-vedomostný kvíz na streche Univer. knižnice KU (2) Go! 030 fotografií

Promócia bc na PF KU (10:00): Pred začiatkom v zákulisí Go! 085 fotografií

Promócia bc na PF KU (10:00): Priebeh promócie, príhovory Go! 062 fotografií

Promócia bc na PF KU (10:00): Odovzdávanie diplomov Go! 079 fotografií

Promócia bc na PF KU (10:00): Po skončení pred budovou Go! 064 fotografií

Promócia bc na PF KU (11:30): Pred začiatkom v zákulisí Go! 077 fotografií

Promócia bc na PF KU (11:30): Priebeh promócie, príhovory Go! 075 fotografií

Promócia bc na PF KU (11:30): Odovzdávanie diplomov Go! 085 fotografií

Promócia bc na PF KU (11:30): Po skončení pred budovou Go! 075 fotografiíJÚL

Počet albumov v tomto archíve: 17 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0+ fotografií.10. roč. Detskej univerzity KU: Pred zahájením DU v Aule JP2 Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Ima3kulácia študentov v AJP2 Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Fotografovanie po skupinách Go! 030 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Spoločný workshop (1) Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Spoločný workshop (2) Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Šermari v Aule Jána Pavla II. Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Workshopy (červení a fialoví) Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: WS (oranž., tmav.+svet. modrí) Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Workshopy (tmavozel. a modrí) Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Workshop (zelení) Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Divadlo Rysavá jalovica (AJP2) Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Workshop v mediálnom centre Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Detská konferencia (1/2) Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Detská konferencia (2/2) Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Pred začiatkom promócie... Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Promócia v AJP2, Ukončenie DU Go! 000 fotografií

Dekrét pre staro-nového dekana FZ KU dr. Antona Lacka Go! 022 fotografiíAUGUST

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

SEPTEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 19 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0+ fotografií.Odborný seminár z kultúrnych dejín na Katedre histórie FF KU Go! 081 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Vyrážame na cestu, v buse Go! 024 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Návšteva Mariánskej hory Go! 131 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Návšteva Levočskej baziliky Go! 046 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Stretnutie s primátorom Levoče Go! 081 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Príchod na Kapitulu a sv. omša Go! 138 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Obed v kňazskom seminári Go! 030 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Prehliadka biskupského paláca Go! 075 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Prehliadka spišskej katedrály Go! 080 fotografií

Duchovná obnova na KU: Prednáška Mons. Štefana Sečku Go! 040 fotografií

Duchovná obnova na KU: Svätá omša v univerzitnom kostole Go! 066 fotografií

Veni Sancte na KU: Pri kostole pred začiatkom slávnosti Go! 125 fotografií

Veni Sancte na KU: Slávnostná sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 157 fotografií

Veni Sancte na KU: Po skončení svätej omše, presun na KU Go! 075 fotografií

Veni Sancte na KU: V Aule JP2 pred začiatkom zasadnutia Go! 049 fotografií

Veni Sancte: Zasadnutie AO KU, inaugurač. reč prof. Jana Royta Go! 160 fotografií

Veni Sancte na KU: Po skončení zasadnutia Akademickej obce Go! 031 fotografií

Veni Sancte na KU: Runiverz a stretnutie u rektora Jaraba Go! 037 fotografií

Prednáška prof. Alexandra Maxwella na KHIS FF KU Go! 053 fotografiíOKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 46 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0+ fotografií.Hosť na KU: Kapláni na tému Camino de Santiago Portugués Go! 091 fotografií

Prezentácia knihy Mariana Szczepanowicza v Aule JP2 Go! 194 fotografií

Stretko vo foajé PF KU na tému Žena, kráľovná ako Ester Go! 042 fotografií

Otvorenie Univerzity tretieho veku: Pred začiatkom v aule Go! 067 fotografií

Univerzita tretieho veku: Prednáška prof. Antona Tyrola Go! 063 fotografií

Promócia absolv. PhD. štúdia: Pred začiatkom v zákulisí Go! 067 fotografií

Promócia absolv. PhD. štúdia: Priebeh promócie, príhovory Go! 116 fotografií

Promócia absolv. PhD. štúdia: Odovzdávanie diplomov Go! 109 fotografií

Promócia absolv. PhD. štúdia: Po skončení pred budovou Go! 019 fotografií

Hosť na KU: Pavol Hrabovecký o spisovateľovi J. R. R. Tolkien Go! 158 fotografií

Pavol Hrabovecký - Rozhovor s Imrichom Gazdom pre Postoj Go! 048 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu: Registrácia Go! 000 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Otvorenie, prof. Daniel Arasa Go! 000 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Prestávka, Tomasz Dostatni OP Go! 000 fotografií

Externé vyučovanie s dr. Soňou Šrobárovou na PF KU Go! 013 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Workshopy, prestávka, interviá Go! 000 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Svätá omša s Mons. J. Haľkom Go! 000 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Recepcia, spoločná fotka Go! 000 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Prednáška prof. Daniela Arasu Go! 000 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Prednáška dr. Juraja Holdoša Go! 000 fotografií

Deň pedagógov, zamestnancov a študentov FF KU: Príchod Go! 000 fotografií

Deň pedagógov, zamestnancov a št. FF: Ima3kulácia prvákov Go! 000 fotografií

Deň pedagógov, zamestnancov a štud. FF KU: Futbalový zápas Go! 000 fotografií

Hosť na KU: O sprevádzaní po Fatime s Mariánom Gavendom Go! 173 fotografií

Raňajky s Erasmákmi na internáte C-blok Go! 000 fotografií

Konferencia KPaŠP: Súčasnosť a pers. ed. II.: Pred začiatkom Go! 000 fotografií

Konferencia KPaŠP: Súčasnosť a perspek. eduk. II.: Prednášky Go! 000 fotografií

Stret. s profesionálmi: Diskusia s blogerom Jánom Benčíkom Go! 040 fotografií

Kurzy pre učiteľov nemčiny na Katedre NJaL FF KU Go! 003 fotografií

Konferencia PF KU: Výchova a vzdelávanie ako nástroj... VI. Go! 000 fotografií

Konferencia KPaŠP: Súčasnosť a perspek. edukácie II.: Sekcie Go! 000 fotografií

Konferencia Service-learning na FF KU: Pred začiatkom Go! 000 fotografií

Konferencia Service-learning: Otvorenie dekanom a aktivitka Go! 000 fotografií

Konferencia Service-learning: Prednášky pozvaných hostí Go! 000 fotografií

12. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 080 fotografií

Hosť na KU: Vladimír Peregrim SDB na tému Jahveho plameň Go! 117 fotografií

Konferencia o identite a poslaní katolíc. univ.: Pred začiatkom Go! 000 fotografií

Konferencia KU21: Otvorenie a príhovor rektora prof. Jaraba Go! 000 fotografií

Konferencia o identite... KU21: Blok prednášok č. 1 Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Prestávka a občerstvenie Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Blok prednášok č. 2 Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Svätá omša a obedná prestávka Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Prehliadka Univerzit. knižnice Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Blok prednášok č. 3 Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Prestávka a kultúrna vyžitie Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Diskusia a záver konferencie Go! 000 fotografií

Aj tvoj názor je pre nás dôležitý (anketa KU21, zber podnetov) Go! 007 fotografiíNOVEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 70 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0+ fotografií.Týždeň vedy a techniky na PF: Ing. Kristína Urbanová Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na PF: dr. K. Tišťanová a M. Homolová Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na PF: dr. Štefan Tkáčik Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na FF: Zoltán Dragon (University of Szeged) Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na PF: Katedra sociálnej práce (1) Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na PF: doc. Miroslav Saniga Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na PF: doc. Andrey Kraev Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na PF: dr. Lenka Štefáková Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na PF: V laboratóriu chémie Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na PF: Katedra sociálnej práce (2) Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na FF: Gyorgy Kalmar (The Bad Boys) Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na FF: Diskusia Dragon vs. Palatinus Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na FF: Mgr. Martin Posch zo SAV Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na PF: doc. Branislav Nižnanský Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? ?? Go! 020 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? ?? Go! 008 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? ?? Go! 034 fotografií

?? ?? Go! 074 fotografií

?? ?? Go! 047 fotografií

?? ?? Go! 022 fotografií

?? ?? Go! 022 fotografií

?? ?? Go! 017 fotografií

?? ?? Go! 038 fotografií

?? ?? Go! 056 fotografií

?? ?? Go! 014 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

(Pred) Adventná kvapka krvi v priestoroch UPaC Go! 000 fotografií

Študenti cirk. gymnázia zo SN na FF: prednáška s prodekanom Go! 000 fotografií

Stretnutia s prefesionálmi: Daniel Vražda na KŽur FF KU Go! 000 fotografií

Študenti cirk. gymnázia zo SN: Prehliadka Mediálneho centra Go! 000 fotografií

Študenti cirk. gymnázia zo SN: Prehliadka Univerzit. knižnice Go! 000 fotografií

Prednáška absolventa FF KU Lukáša Valacha: Kampaň VUC Go! 000 fotografií

Katedrovica historikov Filozofickej fakulty KU Go! 000 fotografií

Autorské čítanie s autorom Ondrejom štefánikom v UK KU Go! 000 fotografií

Zo života na KU: Predstavujeme Vám žurnalistu Alberta! Go! 002 fotografiíDECEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 29 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0+ fotografií.Stretnutie so sv. Mikulášom vo foajé PF KU, dve scénky Go! 000 fotografií

Katedrovica filozofov kat. filoz. Filozofickej fakulty v Panoptiku Go! 000 fotografií

Psycho párty Katedry psychológie Filozofickej fakulty Go! 000 fotografií

Mikulášsky kvíz pre študentov v Poradenskom centre KU Go! 050 fotografií

Stretnutie XIV venované ružomberským spisovateľom Go! 000 fotografií

Paradiso (Ricordare) v Galérii Ľ. Fullu: Pred začiatkom... Go! 000 fotografií

Paradiso (Ricordare): Uvedenie knihy dvoch autorov v galérii Go! 000 fotografií

Vyhodnotenie Filozofickej olympiády / Súťažné kolo Go! 084 fotografií

13. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 127 fotografií

Katedrovica žurnalistov na Filozofickej fakulte KU Go! 200 fotografií

Konferencia doktorandov II. na Filozofickej fakulte KU Go! 000 fotografií

Slovenčinársky milionár KSJaL, 1. ročník (registrácia) Go! 000 fotografií

Slovenčinársky milionár KSJaL, 1. ročník (celoslovenská súťaž) Go! 000 fotografií

Vianočné trhy vo foajé Filozofickej fakulty KU Go! 000 fotografií

Slávnostné zasad. Vedec. rady KU: Pred začiatkom v zákulisí Go! 000 fotografií

Slávnostné zasad. Vedec. rady: Sprievod slávnostného kolégia Go! 000 fotografií

Slávnostné zasad. Vedec. rady: Príhovor prof. Jozefa Jaraba Go! 000 fotografií

Udeľovanie čestného doktorátu dr.h.c. doc. Milanovi Fiľovi Go! 000 fotografií

Slávnostné zasad. Vedec. rady: Hudob. vložka, záver, sprievod Go! 000 fotografií

Slávnostné zasad. Vedec. rady KU: Po skončení, gratulácie Go! 000 fotografií

Stretnutia s profesionálmi: Veronika Cifrová-Ostrihoňová Go! 000 fotografií

Kapustnica UPaC, koledovanie na Filozofickej fakulte KU Go! 000 fotografií

Súťažné kolo ŠVOČ na Katedre biológie a ekológie PF KU Go! 111 fotografií

Posedenie zamestnancov FF KU pri kapustnici na záver zim. se. Go! 016 fotografií

Kapustnica Katedry biológie a ekológie PF KU v jedálni PF Go! 020 fotografií

13. (mimoriadné) zasadnutie Akademického senátu PF KU Go! 059 fotografií

Posedenie zamestnancov PF KU pri kapustnici na záver zim. se. Go! 041 fotografií

Vianočný stromček vo foajé Filozofickej fakulty KU Go! 005 fotografií

Posedenie zamestnancov UK a rektorátu KU pri kapustnici Go! 013 fotografií