T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 19.0416.16
Last updated: 16. apríla 2019FEBRUARY

The number of albums in this archive: 21 albums.

The number of photographs in all albums: 1.478 photographs.Doktorandské prednášky na Katedre histórie FF KU Go! 006 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Pred oficiálnym začiatkom... Go! 058 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Spoločné otvorenie v Aule JP2 Go! 115 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie DOD na FF KU Go! 136 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Katedry Filozofickej fakulty Go! 090 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta (foajé) Go! 058 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Univerzitná knižnica KU Go! 048 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Záver DOD na FF KU, tombola Go! 064 photographs

Diskusia na FF KU s Marekom Vagovičom z Aktuality.sk Go! 009 photographs

Štúdio L+S: Predstavenie Meno v KDAH (po skonč. inscenácie) Go! 003 photographs

Rektor KU prof. Jozef Jarab sa dožíva 70 rokov života Go! 074 photographs

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Prehliadka knižnice Go! 062 photographs

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Stretnutie s rektorom Go! 025 photographs

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Prednáška na FF KU Go! 105 photographs

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Stretnutie so študentmi Go! 042 photographs

Študenti z Ukrajiny na návšteve KU: Privítanie v Aule JP2 Go! 131 photographs

Študenti z Ukrajiny na návšteve KU: Prehliadka knižnice Go! 077 photographs

Študenti z Ukrajiny na návšteve KU: Návšteva fakúlt (FF + PF) Go! 024 photographs

Druhá obecná zabíjačka v HnL: Prípravný deň, spracovanie Go! 158 photographs

Druhá obecná zabíjačka v HnL: Stretnutie s obyvateľmi obce Go! 123 photographs

Druhá obecná zabíjačka v HnL (foto: B. Pavlíková) Go! 070 photographs