T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020FEBRUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 21 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.478 fotografií.Doktorandské prednášky na Katedre histórie FF KU Go! 006 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Pred oficiálnym začiatkom... Go! 058 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Spoločné otvorenie v Aule JP2 Go! 115 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie DOD na FF KU Go! 136 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Katedry Filozofickej fakulty Go! 090 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta (foajé) Go! 058 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Univerzitná knižnica KU Go! 048 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Záver DOD na FF KU, tombola Go! 064 fotografií

Diskusia na FF KU s Marekom Vagovičom z Aktuality.sk Go! 009 fotografií

Štúdio L+S: Predstavenie Meno v KDAH (po skonč. inscenácie) Go! 003 fotografií

Rektor KU prof. Jozef Jarab sa dožíva 70 rokov života Go! 074 fotografií

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Prehliadka knižnice Go! 062 fotografií

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Stretnutie s rektorom Go! 025 fotografií

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Prednáška na FF KU Go! 105 fotografií

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Stretnutie so študentmi Go! 042 fotografií

Študenti z Ukrajiny na návšteve KU: Privítanie v Aule JP2 Go! 131 fotografií

Študenti z Ukrajiny na návšteve KU: Prehliadka knižnice Go! 077 fotografií

Študenti z Ukrajiny na návšteve KU: Návšteva fakúlt (FF + PF) Go! 024 fotografií

Druhá obecná zabíjačka v HnL: Prípravný deň, spracovanie Go! 158 fotografií

Druhá obecná zabíjačka v HnL: Stretnutie s obyvateľmi obce Go! 123 fotografií

Druhá obecná zabíjačka v HnL (foto: B. Pavlíková) Go! 070 fotografií