T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 19.0416.16
Last updated: 16. apríla 2019MARCH

The number of albums in this archive: 28 albums.

The number of photographs in all albums: 1.937 photographs.Bežný deň na Katolíckej univerzite v Ružomberku Go! 018 photographs

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Pred omšou Go! 075 photographs

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Svätá omša Go! 094 photographs

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Po omši, presun Go! 042 photographs

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Nácvik zboru Go! 094 photographs

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Zo zákulisia (1) Go! 046 photographs

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Zasadnutie AO Go! 167 photographs

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Zo zákulisia (2) Go! 030 photographs

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF: Pohostenie Go! 059 photographs

Inaugurácia Petra Kršku: Arcibiskup u nového dekana PF Go! 009 photographs

Týždeň slovenských knižníc: Študenti v UK KU (1) Go! 097 photographs

Týždeň slovenských knižníc: Študenti v UK KU (2) Go! 025 photographs

Hosť na KU: prof. F. Novomeský a MUDr. František Štuller Go! 178 photographs

Výjazdové zasadnutie SHS pri SAV: Pred začiatkom Go! 052 photographs

Výjazdové zasadnutie Sloven. historickej spoločnosti pri SAV Go! 129 photographs

Výjazdové zasadnutie SHS pri SAV: Beseda s hosťami Go! 049 photographs

MUDr. Miroslav Mikolášik na FF KU: Pred začiatkom prednášky Go! 046 photographs

MUDr. Miroslav Mikolášik na FF KU: Európska identita Go! 212 photographs

Súťaž v písaní esejí Moja Európa na FF KU: Registrácia Go! 088 photographs

Súťaž v písaní esejí Moja Európa na FF KU: V Aule JP2 Go! 054 photographs

Súťaž v písaní esejí na Katedre politológie FF KU: Moja Európa Go! 094 photographs

Súťaž v písaní esejí Moja Európa na FF KU: Diskusia Go! 028 photographs

Diskusia s Marekom Tódom, novinárom Dennika N, na FF KU Go! 074 photographs

Hosť na KU: doc. Róbert Sarka na tému Dialóg s islamom Go! 101 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Mestská nabíjačka v Nitre Go! 008 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Trenčína Go! 033 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjačka Greenway v Žiline Go! 008 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Prešova Go! 027 photographs