T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 19.1210.23
Aktualizované: 10. decembra 2019JÚN

Počet albumov v tomto archíve: 15 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.230 fotografií.Duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom: Prednáška Go! 053 fotografií

Duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom: Svätá omša Go! 080 fotografií

XXIV. Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference (1) Go! 193 fotografií

3rd Internat. Summer School in Ancient Greek Philosophy Go! 063 fotografií

XXIV. Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference (2) Go! 071 fotografií

Zábavno-vedomostný kvíz na streche Univer. knižnice KU (1) Go! 138 fotografií

Zábavno-vedomostný kvíz na streche Univer. knižnice KU (2) Go! 030 fotografií

Promócia bc na PF KU (10:00): Pred začiatkom v zákulisí Go! 085 fotografií

Promócia bc na PF KU (10:00): Priebeh promócie, príhovory Go! 062 fotografií

Promócia bc na PF KU (10:00): Odovzdávanie diplomov Go! 079 fotografií

Promócia bc na PF KU (10:00): Po skončení pred budovou Go! 064 fotografií

Promócia bc na PF KU (11:30): Pred začiatkom v zákulisí Go! 077 fotografií

Promócia bc na PF KU (11:30): Priebeh promócie, príhovory Go! 075 fotografií

Promócia bc na PF KU (11:30): Odovzdávanie diplomov Go! 085 fotografií

Promócia bc na PF KU (11:30): Po skončení pred budovou Go! 075 fotografií