T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 19.0127.12
Last updated: 27. januára 2019SEPTEMBER

The number of albums in this archive: 78 albums.

The number of photographs in all albums: 2.045+ photographs.Prejazd vlaku vojaka Švejka cez Hrabovec nad Laborcom Go! 010 photographs

Odborný seminár z kultúrnych dejín na Katedre histórie FF KU Go! 081 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjačky, rozhovor pre RTVS Go! 028 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Model X na diaľnici, Vysoké Ta3 Go! 012 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Model X pred KU v Ružomberku Go! 035 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Svadba na Orave a Chyznom Go! 121 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Milé stretnutie na nabíjačke Go! 036 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy s X-kom v okolí BA Go! 033 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nočné nabíjanie v Sielnici Go! 006 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjačka Greenway v Prešove Go! 003 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Vyrážame na cestu, v buse Go! 024 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Návšteva Mariánskej hory Go! 131 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Návšteva Levočskej baziliky Go! 046 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Stretnutie s primátorom Levoče Go! 081 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Príchod na Kapitulu a sv. omša Go! 138 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Obed v kňazskom seminári Go! 030 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Prehliadka biskupského paláca Go! 075 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Prehliadka spišskej katedrály Go! 080 photographs

Duchovná obnova na KU: Prednáška Mons. Štefana Sečku Go! 040 photographs

Duchovná obnova na KU: Svätá omša v univerzitnom kostole Go! 066 photographs

Výlet do Ríma 2017 (piatok): ?? Go! 019 photographs

Výlet do Ríma 2017 (piatok): ?? Go! 038 photographs

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (pondelok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (pondelok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (pondelok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (pondelok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (pondelok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (streda): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (streda): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (streda): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (streda): ?? Go! 040 photographs

Výlet do Ríma 2017 (streda): ?? Go! 159 photographs

Výlet do Ríma 2017 (streda): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (štvrtok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (štvrtok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (štvrtok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (štvrtok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (štvrtok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (piatok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (piatok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (piatok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (piatok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (pondelok): Návrat z Talianska cez Rakúsko Go! 026 photographs

Veni Sancte na KU: Pri kostole pred začiatkom slávnosti Go! 125 photographs

Veni Sancte na KU: Slávnostná sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 157 photographs

Veni Sancte na KU: Po skončení svätej omše, presun na KU Go! 075 photographs

Veni Sancte na KU: V Aule JP2 pred začiatkom zasadnutia Go! 049 photographs

Veni Sancte: Zasadnutie AO KU, inaugurač. reč prof. Jana Royta Go! 160 photographs

Veni Sancte na KU: Po skončení zasadnutia Akademickej obce Go! 031 photographs

Veni Sancte na KU: Runiverz a stretnutie u rektora Jaraba Go! 037 photographs

Prednáška prof. Alexandra Maxwella na KHIS FF KU Go! 053 photographs