T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 17.0907.20
Aktualizované: 7. septembra 2017SEPTEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 21 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0+ fotografií.Prejazd vlaku vojaka Švejka cez Hrabovec nad Laborcom Go! 010 fotografií

Odborný seminár z kultúrnych dejín na Katedre histórie FF KU Go! 081 fotografií

- - - P R I P R A V U J E M E - - - = = =    P r e p a r i n g    = = = Go! 000 fotografií

- - - P R I P R A V U J E M E - - - = = =    P r e p a r i n g    = = = Go! 000 fotografií

- - - P R I P R A V U J E M E - - - = = =    P r e p a r i n g    = = = Go! 000 fotografií

- - - P R I P R A V U J E M E - - - = = =    P r e p a r i n g    = = = Go! 000 fotografií

- - - P R I P R A V U J E M E - - - = = =    P r e p a r i n g    = = = Go! 000 fotografií

- - - P R I P R A V U J E M E - - - = = =    P r e p a r i n g    = = = Go! 000 fotografií

- - - P R I P R A V U J E M E - - - = = =    P r e p a r i n g    = = = Go! 000 fotografií

- - - P R I P R A V U J E M E - - - = = =    P r e p a r i n g    = = = Go! 000 fotografií

- - - P R I P R A V U J E M E - - - = = =    P r e p a r i n g    = = = Go! 000 fotografií

- - - P R I P R A V U J E M E - - - = = =    P r e p a r i n g    = = = Go! 000 fotografií

- - - P R I P R A V U J E M E - - - = = =    P r e p a r i n g    = = = Go! 000 fotografií

- - - P R I P R A V U J E M E - - - = = =    P r e p a r i n g    = = = Go! 000 fotografií

- - - P R I P R A V U J E M E - - - = = =    P r e p a r i n g    = = = Go! 000 fotografií

- - - P R I P R A V U J E M E - - - = = =    P r e p a r i n g    = = = Go! 000 fotografií

Veni Sancte na KU: Pred začiatkom slávnosti Go! 000 fotografií

Veni Sancte na KU: Slávnostná sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 000 fotografií

Veni Sancte na KU: Po skončení svätej omše a v Aule JP2 Go! 000 fotografií

Veni Sancte na KU: Zasadnutie akademickej obce KU Go! 000 fotografií

Veni Sancte na KU: Po skončení slávnosti, občerstvenie, záver Go! 000 fotografií