T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020SEPTEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 19 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0+ fotografií.Odborný seminár z kultúrnych dejín na Katedre histórie FF KU Go! 081 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Vyrážame na cestu, v buse Go! 024 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Návšteva Mariánskej hory Go! 131 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Návšteva Levočskej baziliky Go! 046 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Stretnutie s primátorom Levoče Go! 081 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Príchod na Kapitulu a sv. omša Go! 138 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Obed v kňazskom seminári Go! 030 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Prehliadka biskupského paláca Go! 075 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Prehliadka spišskej katedrály Go! 080 fotografií

Duchovná obnova na KU: Prednáška Mons. Štefana Sečku Go! 040 fotografií

Duchovná obnova na KU: Svätá omša v univerzitnom kostole Go! 066 fotografií

Veni Sancte na KU: Pri kostole pred začiatkom slávnosti Go! 125 fotografií

Veni Sancte na KU: Slávnostná sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 157 fotografií

Veni Sancte na KU: Po skončení svätej omše, presun na KU Go! 075 fotografií

Veni Sancte na KU: V Aule JP2 pred začiatkom zasadnutia Go! 049 fotografií

Veni Sancte: Zasadnutie AO KU, inaugurač. reč prof. Jana Royta Go! 160 fotografií

Veni Sancte na KU: Po skončení zasadnutia Akademickej obce Go! 031 fotografií

Veni Sancte na KU: Runiverz a stretnutie u rektora Jaraba Go! 037 fotografií

Prednáška prof. Alexandra Maxwella na KHIS FF KU Go! 053 fotografií