T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 19.1210.23
Last updated: 10. decembra 2019OCTOBER

The number of albums in this archive: 52 albums.

The number of photographs in all albums: 692+ photographs.Hosť na KU: Kapláni na tému Camino de Santiago Portugués Go! 091 photographs

Prezentácia knihy Mariana Szczepanowicza v Aule JP2 Go! 194 photographs

Stretko vo foajé PF KU na tému Žena, kráľovná ako Ester Go! 042 photographs

Otvorenie Univerzity tretieho veku: Pred začiatkom v aule Go! 067 photographs

Univerzita tretieho veku: Prednáška prof. Antona Tyrola Go! 063 photographs

Promócia absolv. PhD. štúdia: Pred začiatkom v zákulisí Go! 067 photographs

Promócia absolv. PhD. štúdia: Priebeh promócie, príhovory Go! 116 photographs

Promócia absolv. PhD. štúdia: Odovzdávanie diplomov Go! 109 photographs

Promócia absolv. PhD. štúdia: Po skončení pred budovou Go! 019 photographs

Odpustová slávnosť ku cti Ružencovej Panny Márie (1) Go! 094 photographs

Odpustová slávnosť ku cti Ružencovej Panny Márie (2) Go! 090 photographs

Futbalový zápas Hrabovec nad Laborcom vs. Ňagov (2:1) Go! 194 photographs

Hosť na KU: Pavol Hrabovecký o spisovateľovi J. R. R. Tolkien Go! 158 photographs

Pavol Hrabovecký - Rozhovor s Imrichom Gazdom pre Postoj Go! 048 photographs

Výzvy digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu: Registrácia Go! 000 photographs

Výzvy digitálnej komunikácie... Otvorenie, prof. Daniel Arasa Go! 000 photographs

Výzvy digitálnej komunikácie... Prestávka, Tomasz Dostatni OP Go! 000 photographs

Externé vyučovanie s dr. Soňou Šrobárovou na PF KU Go! 013 photographs

Výzvy digitálnej komunikácie... Workshopy, prestávka, interviá Go! 000 photographs

Výzvy digitálnej komunikácie... Svätá omša s Mons. J. Haľkom Go! 000 photographs

Výzvy digitálnej komunikácie... Recepcia, spoločná fotka Go! 000 photographs

Výzvy digitálnej komunikácie... Prednáška prof. Daniela Arasu Go! 000 photographs

Výzvy digitálnej komunikácie... Prednáška dr. Juraja Holdoša Go! 000 photographs

Deň pedagógov, zamestnancov a študentov FF KU: Príchod Go! 000 photographs

Deň pedagógov, zamestnancov a št. FF: Ima3kulácia prvákov Go! 000 photographs

Deň pedagógov, zamestnancov a štud. FF KU: Futbalový zápas Go! 000 photographs

Hosť na KU: O sprevádzaní po Fatime s Mariánom Gavendom Go! 173 photographs

Raňajky s Erasmákmi na internáte C-blok Go! 000 photographs

Konferencia KPaŠP: Súčasnosť a pers. ed. II.: Pred začiatkom Go! 000 photographs

Konferencia KPaŠP: Súčasnosť a perspek. eduk. II.: Prednášky Go! 000 photographs

Stret. s profesionálmi: Diskusia s blogerom Jánom Benčíkom Go! 040 photographs

Kurzy pre učiteľov nemčiny na Katedre NJaL FF KU Go! 003 photographs

Konferencia PF KU: Výchova a vzdelávanie ako nástroj... VI. Go! 000 photographs

Konferencia KPaŠP: Súčasnosť a perspek. edukácie II.: Sekcie Go! 000 photographs

Konferencia Service-learning na FF KU: Pred začiatkom Go! 000 photographs

Konferencia Service-learning: Otvorenie dekanom a aktivitka Go! 000 photographs

Konferencia Service-learning: Prednášky pozvaných hostí Go! 000 photographs

12. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 080 photographs

Hosť na KU: Vladimír Peregrim SDB na tému Jahveho plameň Go! 117 photographs

Konferencia o identite a poslaní katolíc. univ.: Pred začiatkom Go! 000 photographs

Konferencia KU21: Otvorenie a príhovor rektora prof. Jaraba Go! 000 photographs

Konferencia o identite... KU21: Blok prednášok č. 1 Go! 000 photographs

Konferencia o identite...KU21: Prestávka a občerstvenie Go! 000 photographs

Konferencia o identite...KU21: Blok prednášok č. 2 Go! 000 photographs

Konferencia o identite...KU21: Svätá omša a obedná prestávka Go! 000 photographs

Konferencia o identite...KU21: Prehliadka Univerzit. knižnice Go! 000 photographs

Konferencia o identite...KU21: Blok prednášok č. 3 Go! 000 photographs

Konferencia o identite...KU21: Prestávka a kultúrna vyžitie Go! 000 photographs

Konferencia o identite...KU21: Diskusia a záver konferencie Go! 000 photographs

Aj tvoj názor je pre nás dôležitý (anketa KU21, zber podnetov) Go! 007 photographs

Generálna sk. pred premierou divadla v Černovej (1) Go! 204 photographs

Generálna sk. pred premierou divadla v Černovej (2) Go! 163 photographs