T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020OKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 52 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 692+ fotografií.Hosť na KU: Kapláni na tému Camino de Santiago Portugués Go! 091 fotografií

Prezentácia knihy Mariana Szczepanowicza v Aule JP2 Go! 194 fotografií

Stretko vo foajé PF KU na tému Žena, kráľovná ako Ester Go! 042 fotografií

Otvorenie Univerzity tretieho veku: Pred začiatkom v aule Go! 067 fotografií

Univerzita tretieho veku: Prednáška prof. Antona Tyrola Go! 063 fotografií

Promócia absolv. PhD. štúdia: Pred začiatkom v zákulisí Go! 067 fotografií

Promócia absolv. PhD. štúdia: Priebeh promócie, príhovory Go! 116 fotografií

Promócia absolv. PhD. štúdia: Odovzdávanie diplomov Go! 109 fotografií

Promócia absolv. PhD. štúdia: Po skončení pred budovou Go! 019 fotografií

Odpustová slávnosť ku cti Ružencovej Panny Márie (1) Go! 094 fotografií

Odpustová slávnosť ku cti Ružencovej Panny Márie (2) Go! 090 fotografií

Futbalový zápas Hrabovec nad Laborcom vs. Ňagov (2:1) Go! 194 fotografií

Hosť na KU: Pavol Hrabovecký o spisovateľovi J. R. R. Tolkien Go! 158 fotografií

Pavol Hrabovecký - Rozhovor s Imrichom Gazdom pre Postoj Go! 048 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu: Registrácia Go! 000 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Otvorenie, prof. Daniel Arasa Go! 000 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Prestávka, Tomasz Dostatni OP Go! 000 fotografií

Externé vyučovanie s dr. Soňou Šrobárovou na PF KU Go! 013 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Workshopy, prestávka, interviá Go! 000 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Svätá omša s Mons. J. Haľkom Go! 000 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Recepcia, spoločná fotka Go! 000 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Prednáška prof. Daniela Arasu Go! 000 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Prednáška dr. Juraja Holdoša Go! 000 fotografií

Deň pedagógov, zamestnancov a študentov FF KU: Príchod Go! 000 fotografií

Deň pedagógov, zamestnancov a št. FF: Ima3kulácia prvákov Go! 000 fotografií

Deň pedagógov, zamestnancov a štud. FF KU: Futbalový zápas Go! 000 fotografií

Hosť na KU: O sprevádzaní po Fatime s Mariánom Gavendom Go! 173 fotografií

Raňajky s Erasmákmi na internáte C-blok Go! 000 fotografií

Konferencia KPaŠP: Súčasnosť a pers. ed. II.: Pred začiatkom Go! 000 fotografií

Konferencia KPaŠP: Súčasnosť a perspek. eduk. II.: Prednášky Go! 000 fotografií

Stret. s profesionálmi: Diskusia s blogerom Jánom Benčíkom Go! 040 fotografií

Kurzy pre učiteľov nemčiny na Katedre NJaL FF KU Go! 003 fotografií

Konferencia PF KU: Výchova a vzdelávanie ako nástroj... VI. Go! 000 fotografií

Konferencia KPaŠP: Súčasnosť a perspek. edukácie II.: Sekcie Go! 000 fotografií

Konferencia Service-learning na FF KU: Pred začiatkom Go! 000 fotografií

Konferencia Service-learning: Otvorenie dekanom a aktivitka Go! 000 fotografií

Konferencia Service-learning: Prednášky pozvaných hostí Go! 000 fotografií

12. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 080 fotografií

Hosť na KU: Vladimír Peregrim SDB na tému Jahveho plameň Go! 117 fotografií

Konferencia o identite a poslaní katolíc. univ.: Pred začiatkom Go! 000 fotografií

Konferencia KU21: Otvorenie a príhovor rektora prof. Jaraba Go! 000 fotografií

Konferencia o identite... KU21: Blok prednášok č. 1 Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Prestávka a občerstvenie Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Blok prednášok č. 2 Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Svätá omša a obedná prestávka Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Prehliadka Univerzit. knižnice Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Blok prednášok č. 3 Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Prestávka a kultúrna vyžitie Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Diskusia a záver konferencie Go! 000 fotografií

Aj tvoj názor je pre nás dôležitý (anketa KU21, zber podnetov) Go! 007 fotografií

Generálna sk. pred premierou divadla v Černovej (1) Go! 204 fotografií

Generálna sk. pred premierou divadla v Černovej (2) Go! 163 fotografií