T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 17.1115.16
Aktualizované: 15. novembra 2017OKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 37 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0+ fotografií.Hosť na KU: Kapláni na tému Camino de Santiago Portugués Go! 000 fotografií

Prezentácia knihy Mariana Szczepanowicza v Aule JP2 Go! 000 fotografií

Stretko vo foajé PF KU na tému Žena, kráľovná ako Ester Go! 000 fotografií

Otvorenie Univerzity tretieho veku: Pred začiatkom v aule Go! 000 fotografií

Univerzita tretieho veku: Prednáška prof. Antona Tyrola Go! 000 fotografií

Promócia absolv. PhD. štúdia: Pred začiatkom v zákulisí Go! 000 fotografií

Promócia absolv. PhD. štúdia: Priebeh promócie, príhovory Go! 000 fotografií

Promócia absolv. PhD. štúdia: Odovzdávanie diplomov Go! 000 fotografií

Promócia absolv. PhD. štúdia: Po skončení pred budovou Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií